ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

คำสรรเสริญมายังศิโยน

播放速度

คำสรรเสริญมายังศิโยน

1

คำสรรเสริญ มายังศิโยน ที่สถิตพระเจ้าปรากฏขึ้นมา

คำสรรเสริญ มายังศิโยน

ทุกคนร้องสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ แผ่ไปไกล

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

พระองค์ผู้นำจักรวาล

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ดวงตะวันเฉิดฉาย

ลอยขึ้นมาจากภูเขาศิโยน ตระหง่านสุดในจักรวาล

พระเจ้าทรงฤทธิ์

คำสรรเสริญ มายังศิโยน

เราทุกคนเอาใจช่วยพระองค์

เราร่วมร้องเพลง และเต้นรำ

ผู้ช่วยให้รอดคือพระองค์ และเป็นราชาแห่งจักรวาล

2

พระองค์ทรงสร้างกลุ่มของผู้พิชิต

และสำเร็จแผน บริหารจัดการ

ทุกคนต้องกลับมายังภูเขานี้

คุกเข่าอธิษฐานต่อหน้าบัลลังก์

พระองค์คือพระเจ้าแท้จริงหนึ่งเดียว

ทรงเปี่ยมด้วยเกียรติและบารมี

พระเกียรติคุณ สรรเสริญและสิทธิอำนาจ

เป็นของราชบัลลังก์

แหล่งแห่งชีวิตมาจากบัลลังก์

ให้น้ำให้อาหารประชาชน ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงทุกวัน

แสงใหม่ให้รู้แจ้ง และติดตามเรา

มักเปิดเผยให้เห็น สิ่งใหม่ของพระเจ้า

คำสรรเสริญ มายังศิโยน ที่สถิตพระเจ้าปรากฏขึ้นมา

คำสรรเสริญ มายังศิโยน

ทุกคนร้องสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ แผ่ไปไกล

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

พระองค์ผู้นำจักรวาล

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ดวงตะวันเฉิดฉาย

ลอยขึ้นมาจากภูเขาศิโยน ตระหง่านสุดในจักรวาล

พระเจ้าทรงฤทธิ์

คำสรรเสริญ มายังศิโยน

เราทุกคนเอาใจช่วยพระองค์

เราร่วมร้องเพลง และเต้นรำ

ผู้ช่วยให้รอดคือพระองค์ และเป็นราชาแห่งจักรวาล

3

ยืนยันพระเจ้าจริงผ่านประสบการณ์

พระวจนะปรากฏร่ำไป เกิดขึ้นภายในตัวคนที่เหมาะสม

เราได้รับพรอย่างเป็นจริง

เผชิญหน้าพระเจ้าทุกวัน

สื่อสารกับพระองค์ในทุกๆ สิ่ง

ให้พระเจ้าตัดสินพระทัย ทบทวนพระวจนะ

ใจของเราทุกคนค่อยๆ เข้าสู่พระเจ้า

เราจึงมาอยู่เบื้องหน้าพระเจ้า

รับแสงสว่างจากพระองค์

ชีวิต พูด คิด กระทำ ล้วนแต่ยึดหลักพระวจนะ

ช่วยแยกแยะ ถูกผิดให้เราเสมอ

คำสรรเสริญ มายังศิโยน ที่สถิตพระเจ้าปรากฏขึ้นมา

คำสรรเสริญ มายังศิโยน

ทุกคนร้องสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ แผ่ไปไกล

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

พระองค์ผู้นำจักรวาล

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ดวงตะวันเฉิดฉาย

ลอยขึ้นมาจากภูเขาศิโยน ตระหง่านสุดในจักรวาล

พระเจ้าทรงฤทธิ์

คำสรรเสริญ มายังศิโยน

เราทุกคนเอาใจช่วยพระองค์

เราร่วมร้องเพลง และเต้นรำ

ผู้ช่วยให้รอดคือพระองค์ และเป็นราชาแห่งจักรวาล

4

พระวจนะ เหมือนเข็มเย็บผ้าที่ดึงด้าย

สิ่งที่หลบซ่อนอยู่ภายใน จะปรากฏ

ให้ได้เห็นทีละอย่าง

จงสื่อสารกับพระองค์ อย่ารอช้า

พระเจ้าทรงเปิดโปงให้เห็นความคิด

ใช้ชีวิตทุกชั่วขณะที่มี พบการพิพากษาของพระองค์

เบื้องหน้าพระบัลลังก์ พระคริสต์

ทุกส่วนของร่างกายพวกเรา ยังคงถูกช่วงชิงโดยซาตาน

เพื่อจะฟื้นคืน สิทธิ์อำนาจพระเจ้า

คริสตจักรต้องไร้มลทิน

เพื่อให้พระเจ้า เข้าครองจิตใจ

ทั้งชีวิตและความตาย ต้องต่อสู้กัน

ตรึงกางเขนตัวตนเดิม

พระคริสต์จะฟื้นคืนชีพ พระองค์ทรงพระอำนาจสูงสุด

พระวิญญาณบริสุทธิ์ กำลังมุ่งหน้าไป

ในทุกส่วนของเรา สำแดงอิทธิฤทธิ์

ตราบใดที่พวกเราเต็มใจ เสียสละและ

ให้ความร่วมมือกับพระองค์

พระเจ้า จะฉายแสงสว่างไซร้ เพื่อช่วยชำระล้างจิตใจ

และช่วงชิงทุกอย่างคืน จากซาตานกันอีกครา

เราจะได้ครบบริบูรณ์ โดยพระองค์

อย่าสิ้นเปลืองเวลา ใช้ชีวิตในพระวจนะ

เข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ ร่วมกับเหล่าธรรมมิกชน

และเข้าไปสู่ความรุ่งโรจน์ พร้อมกับพระเจ้า

คำสรรเสริญ มายังศิโยน ที่สถิตพระเจ้าปรากฏขึ้นมา

คำสรรเสริญ มายังศิโยน

ทุกคนร้องสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ แผ่ไปไกล

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

พระองค์ผู้นำจักรวาล

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ดวงตะวันเฉิดฉาย

ลอยขึ้นมาจากภูเขาศิโยน ตระหง่านสุดในจักรวาล

พระเจ้าทรงฤทธิ์

คำสรรเสริญ มายังศิโยน

เราทุกคนเอาใจช่วยพระองค์

เราร่วมร้องเพลง และเต้นรำ

ผู้ช่วยให้รอดคือพระองค์ และเป็นราชาแห่งจักรวาล

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ก่อนหน้า:หันหัวใจทั้งหมดเข้าหาพระเจ้าเพื่อรักพระองค์

ถัดไป:เวลาที่เสียไปไม่มีวันย้อนคืน