4 คำสรรเสริญมายังศิโยน

Chorus

คำสรรเสริญมายังศิโยน ที่สถิตพระเจ้าปรากฏขึ้นมา

คำสรรเสริญมายังศิโยน

ทุกคนร้องสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ แผ่ไปไกล

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

พระองค์ผู้นำจักรวาล

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ดวงตะวันเฉิดฉาย

ลอยขึ้นมาจากภูเขาศิโยน ตระหง่านสุดในจักรวาล

พระเจ้าทรงฤทธิ์

คำสรรเสริญมายังศิโยน

เราทุกคนเอาใจช่วยพระองค์

เราร่วมร้องเพลงและเต้นรำ

ผู้ช่วยให้รอดคือพระองค์ และเป็นราชาแห่งจักรวาล


Verse 1

พระองค์ทรงสร้างกลุ่มของผู้พิชิต

และสำเร็จแผนบริหารจัดการ

ทุกคนต้องกลับมายังภูเขานี้

คุกเข่าอธิษฐานต่อหน้าบัลลังก์

พระองค์คือพระเจ้าแท้จริงหนึ่งเดียว

ทรงเปี่ยมด้วยเกียรติและบารมี

พระเกียรติคุณ สรรเสริญ

และสิทธิอำนาจเป็นของราชบัลลังก์

แหล่งแห่งชีวิตมาจากบัลลังก์

ให้น้ำให้อาหารประชาชน ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงทุกวัน

แสงใหม่ให้รู้แจ้งและติดตามเรา

มักเปิดเผยให้เห็นสิ่งใหม่ของพระเจ้า


Chorus

คำสรรเสริญมายังศิโยนที่สถิตพระเจ้าปรากฏขึ้นมา

คำสรรเสริญมายังศิโยน

ทุกคนร้องสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ แผ่ไปไกล

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

พระองค์ผู้นำจักรวาล

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ดวงตะวันเฉิดฉาย

ลอยขึ้นมาจากภูเขาศิโยน ตระหง่านสุดในจักรวาล

พระเจ้าทรงฤทธิ์

คำสรรเสริญมายังศิโยน

เราทุกคนเอาใจช่วยพระองค์

เราร่วมร้องเพลงและเต้นรำ

ผู้ช่วยให้รอดคือพระองค์ และเป็นราชาแห่งจักรวาล


Verse 2

ยืนยันพระเจ้าจริงผ่านประสบการณ์

พระวจนะปรากฏร่ำไป เกิดขึ้นภายในตัวคนที่เหมาะสม

เราได้รับพรอย่างเป็นจริง

เผชิญหน้าพระเจ้าทุกวัน

สื่อสารกับพระองค์ในทุกๆ สิ่ง

ให้พระเจ้าตัดสินพระทัยทบทวนพระวจนะ

ใจของเราทุกคนค่อยๆ เข้าสู่พระเจ้า

เราจึงมาอยู่เบื้องหน้าพระเจ้า

รับแสงสว่างจากพระองค์

ชีวิต พูด คิด กระทำล้วนแต่ยึดหลักพระวจนะ

ช่วยแยกแยะถูกผิดให้เราเสมอ


Chorus

คำสรรเสริญมายังศิโยนที่สถิตพระเจ้าปรากฏขึ้นมา

คำสรรเสริญมายังศิโยน

ทุกคนร้องสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ แผ่ไปไกล

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

พระองค์ผู้นำจักรวาล

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ดวงตะวันเฉิดฉาย

ลอยขึ้นมาจากภูเขาศิโยนตระหง่านสุดในจักรวาล

พระเจ้าทรงฤทธิ์

คำสรรเสริญมายังศิโยน

เราทุกคนเอาใจช่วยพระองค์

เราร่วมร้องเพลงและเต้นรำ

ผู้ช่วยให้รอดคือพระองค์และเป็นราชาแห่งจักรวาล


Bridge

พระวจนะเหมือนเข็มเย็บผ้าที่ดึงด้าย

สิ่งที่หลบซ่อนอยู่ภายใน

จะปรากฏให้ได้เห็นทีละอย่าง

จงสื่อสารกับพระองค์ อย่ารอช้า

พระเจ้าทรงเปิดโปงให้เห็นความคิด

ใช้ชีวิตทุกชั่วขณะที่มีพบการพิพากษาของพระองค์

เบื้องหน้าพระบัลลังก์พระคริสต์

ทุกส่วนของร่างกายพวกเรายังคงถูกช่วงชิงโดยซาตาน

เพื่อจะฟื้นคืนสิทธิ์อำนาจพระเจ้า

คริสตจักรต้องไร้มลทิน

เพื่อให้พระเจ้าเข้าครองจิตใจ

ทั้งชีวิตและความตายต้องต่อสู้กัน

ตรึงกางเขนตัวตนเดิม

พระคริสต์จะฟื้นคืนชีพพระองค์ทรงพระอำนาจสูงสุด

พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังมุ่งหน้าไป

ในทุกส่วนของเรา สำแดงอิทธิฤทธิ์


Verse 3

ตราบใดที่พวกเราเต็มใจเสียสละ

และให้ความร่วมมือกับพระองค์

พระเจ้าจะฉายแสงสว่างไซร้เพื่อช่วยชำระล้างจิตใจ

และช่วงชิงทุกอย่างคืนจากซาตานกันอีกครา

เราจะได้ครบบริบูรณ์โดยพระองค์

อย่าสิ้นเปลืองเวลาใช้ชีวิตในพระวจนะ

เข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ร่วมกับเหล่าธรรมมิกชน

และเข้าไปสู่ความรุ่งโรจน์พร้อมกับพระเจ้า


Chorus

คำสรรเสริญ มายังศิโยนที่สถิตพระเจ้าปรากฏขึ้นมา

คำสรรเสริญมายังศิโยน

ทุกคนร้องสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ แผ่ไปไกล

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

พระองค์ผู้นำจักรวาล

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ดวงตะวันเฉิดฉาย

ลอยขึ้นมาจากภูเขาศิโยนตระหง่านสุดในจักรวาล

พระเจ้าทรงฤทธิ์

คำสรรเสริญมายังศิโยน

เราทุกคนเอาใจช่วยพระองค์

เราร่วมร้องเพลงและเต้นรำ

ผู้ช่วยให้รอดคือพระองค์และเป็นราชาแห่งจักรวาล


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 1

ก่อนหน้า: 3 เพลงเฉลิมราชอาณาจักร
(III) จงชื่นบานเถิด ประชากรทั้งผอง!

ถัดไป: 5 บุตรมนุษย์ได้ปรากฎด้วยพระสิริ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger