6 พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ปรากฎดั่งดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม

Intro

โอ้! พระผู้ทรงฤทธิ์! อาเมน!

ในพระองค์ ทุกสิ่งถูกเปิดเผย

ส่องสว่าง ถูกปลดปล่อยและไม่ซ่อนเร้น

เป็นพระผู้ทรงฤทธิ์จุติเป็นคน


Verse 1

ทรงปกครองดั่งกษัตริย์อย่างเปิดเผย

ไร้ซึ่งความล้ำลึก เปิดผนึกชั่วนิรันดร์

ดั่งพระอาทิตย์แห่งความชอบธรรม

พระเจ้าทรงปรากฏ

เวลาของดาวประกายพรึกได้หมดลงแล้ว

ไม่เหลืออะไรให้ซ่อนเร้น

พระเจ้าทรงงานรวดเร็ว

ปานสายฟ้าแลบลงมา สำเร็จในพริบตา


Chorus

พระผู้ทรงฤทธิ์ปรากฏดั่งตะวันแห่งความชอบธรรม

เจ้าจะได้ชื่นชมความรุ่งโรจน์และพรประเสริฐ

พร้อมไปกับพระองค์ ตลอดกาลนานเทอญ

ตลอดกาลนานเทอญ

คำเหล่านี้เป็นจริง

และได้เริ่มให้เจ้ามีความสมหวัง สมหวัง สมหวัง


Verse 2

พระเจ้าทรงทำสัญญาเป็นจริงแก่เจ้า

พระคำสัตย์จริงและไม่เป็นโมฆะ

พรประเสริฐนี้ของเจ้า ไม่ใช่ของใคร

พรนั้นคือผลจากที่เจ้าได้รับใช้

งานเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า

ทิ้งมโนคติศาสนา เชื่อคำพระเจ้า

อย่าให้ความฉงนมาหยุด


Chorus

พระผู้ทรงฤทธิ์ปรากฏดั่งตะวัน

แห่งความชอบธรรม

เจ้าจะได้ชื่นชมความรุ่งโรจน์และพรประเสริฐ

พร้อมไปกับพระองค์ ตลอดกาลนานเทอญ

ตลอดกาลนานเทอญ

คำเหล่านี้เป็นจริง

และได้เริ่มให้เจ้ามีความสมหวัง สมหวัง สมหวัง

สมหวัง สมหวัง สมหวัง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 51

ก่อนหน้า: 5 บุตรมนุษย์ได้ปรากฎด้วยพระสิริ

ถัดไป: 7 กายจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ปรากฏแล้ว

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger