ฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจของพระเจ้าสำแดงในเนื้อหนัง

Verse 1

พระเจ้ามายังโลกเพื่อให้

"พระคำบังเกิดเป็นคน" เป็นจริง

เพื่อประกาศพระคำผ่านเนื้อหนังพระองค์

ไม่เหมือนยุคโมเสสในพันธสัญญาเดิม

พระเจ้าตรัสพระคำตรงลงมาจากฟ้า

Pre-chorus

ต่อมาพระคำทั้งหมดจะกลายเป็นจริง

ในช่วงยุคอาณาจักรพันปี

พระคำกลายเป็นข้อเท็จจริงที่คนจะเห็น

และพวกเขาจะมองดูมันอย่างไม่แตกต่าง

Chorus

ความหมายยิ่งใหญ่สูงสุด

แห่งการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

คือการที่งานแห่งพระวิญญาณ

ได้สำเร็จผ่านทางเนื้อหนัง และพระวจนะ

นี่คือความหมายจริงของ "พระคำบังเกิดเป็นคน"

และ "การปรากฏของพระคำเป็นคน"

Verse 2

มีเพียงพระเจ้าที่ตรัส น้ำพระทัยพระวิญญาณได้

มีเพียงพระเจ้าที่เป็นคนตรัส ในนามพระองค์ได้

พระคำนั้นได้เผยกระจ่าง ในพระเจ้าผู้ทรงจุติ

Bridge

พระคำนำทางผู้อื่นทุกคน

ไม่มีการยกเว้นผู้ใด ทุกคนอยู่ในขอบเขตเช่นนี้

Chorus

จากคำกล่าวเหล่านี้เท่านั้น ผู้คนจึงได้รู้

การเชื่อว่าคำกล่าวนั้นจะลงมาจากสรวงสวรรค์

ช่างเหมือนดังความฝันกลางวันเหลือเกิน

นี่คือสิทธิ์อำนาจที่แสดง ในพระเจ้าผู้ทรงจุติ

และมันทำให้ทุกคนได้เชื่อ

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: พระเจ้าได้ทรงทำพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่และใหม่กว่าท่ามกลางชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวยิวในยุคสุดท้าย

ถัดไป: เส้นทางเดียวของมนุษยชาติที่จะเข้าสู่การหยุดพัก

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ามีความสำคัญมาก

มีหลายสิ่งที่เราหวังให้พวกเจ้าได้สัมฤทธิ์ กระนั้นก็ตามไม่ใช่การกระทำทั้งหมดของพวกเจ้า ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตของพวกเจ้า...

ในเวลาที่เจ้าได้เห็นกายจิตวิญญาณของพระเยซู พระเจ้าจะได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว

เจ้าปรารถนาที่จะพบเจอพระเยซูหรือไม่?  เจ้าปรารถนาที่จะใช้ชีวิตร่วมกับพระเยซูหรือไม่?...

การตักเตือนสามประการ

ในฐานะผู้เชื่อในพระเจ้า เจ้าควรจงรักภักดีต่อพระองค์เพียงผู้เดียวโดยไม่มีใครอื่นในทุกสรรพสิ่ง...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้