184 พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตานและช่วยมนุษย์ให้รอด

Verse 1

ระหว่างการบังเกิดมาเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

พระองค์ทรงราชกิจท่ามกลางมวลมนุษย์

พระราชกิจทั้งหมดนั้นมีเป้าหมายหนึ่งเดียว

คือเพื่อปราบซาตานผู้ชั่วร้าย

พระองค์จะปราบซาตานโดยพิชิตมนุษย์

และทำให้พวกเจ้าครบบริบูรณ์

เมื่อเจ้าเป็นคำพยานชัดเจน

นี่จะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึง

ความปราชัยพ่ายแพ้ของซาตานเช่นกัน


Refrain

พระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตาน

และช่วยมนุษย์ให้รอด


Verse 2

เพื่อให้ซาตานนั้นพ่ายแพ้

พระเจ้าทรงต้องพิชิตชัยเหล่ามวลมนุษย์ทั้งหลายก่อน

แล้วทำให้คนครบบริบูรณ์

แต่ในความจริงขณะที่ปราบซาตาน

ทรงช่วยมนุษย์ให้พ้นความเจ็บปวด

ไม่ว่าพระราชกิจนี้จะทำในจีน

หรือว่าดำเนินการทั่วทั้งจักรวาล

ทั้งหมดเป็นไปเพื่อเอาชนะซาตาน

และช่วยมวลมนุษย์ทั้งมวลนั้นให้รอด

มนุษย์จะได้เข้าที่แห่งการหยุดพัก

ทั้งหมดเพื่อปราบซาตานผู้ชั่วร้าย


Refrain

พระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตาน

และช่วยมนุษย์ให้รอด


Bridge

การได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์มีเนื้อหนังของพระเจ้า

เป็นไปเพื่อการปราบซาตานแน่นอน

พระราชกิจพระเจ้าในร่างมนุษย์นี้

เพื่อจะช่วยผู้ที่รักพระองค์


Verse 3

เป็นไปเพื่อการพิชิตชัยเหล่ามวลมนุษย์ทั้งปวง

และเพื่อจะปราบปรามเอาชนะซาตานเช่นกัน

แก่นแท้ของพระราชกิจทั้งปวง

แยกไม่ได้กับการปราบซาตาน

เพื่อความรอดของมวลมนุษย์


Refrain

พระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตาน

และช่วยมนุษย์ให้รอด

พระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตาน

และช่วยมนุษย์ให้รอด

พระองค์ช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

พระองค์ช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

พระองค์ช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

พระองค์ช่วยมวลมนุษย์ให้รอด


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การฟื้นฟูชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนำมนุษย์ไปสู่บั้นปลายอันน่าอัศจรรย์

ก่อนหน้า: 183 ฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจของพระเจ้าสำแดงในเนื้อหนัง

ถัดไป: 185 วิธีที่พระเจ้าทอดพระเนตรมวลมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger