ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตานและช่วยมนุษย์ให้รอด

播放速度

พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตานและช่วยมนุษย์ให้รอด

I

ระหว่างการบังเกิดมาเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

พระองค์ทรงราชกิจท่ามกลางมวลมนุษย์

พระราชกิจทั้งหมดนั้นมีเป้าหมายหนึ่งเดียว

คือเพื่อปราบซาตานผู้ชั่วร้าย

พระองค์จะปราบซาตานโดยพิชิตมนุษย์

และทำให้พวกเจ้าครบบริบูรณ์

เมื่อเจ้าเป็นคำพยานชัดเจน

นี่จะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึง

ความปราชัยพ่ายแพ้ของซาตานเช่นกัน

พระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตาน

และช่วยมนุษย์ให้รอด

เพื่อให้ซาตานนั้นพ่ายแพ้

พระเจ้าทรงต้องพิชิตชัยเหล่ามวลมนุษย์ทั้งหลายก่อน

แล้วทำให้คนครบบริบูรณ์

II

แต่ในความจริงขณะที่ปราบซาตาน

ทรงช่วยมนุษย์ให้พ้นความเจ็บปวด

ไม่ว่าพระราชกิจนี้จะทำในจีน

หรือว่าดำเนินการทั่วทั้งจักรวาล

ทั้งหมดเป็นไปเพื่อเอาชนะซาตาน

และช่วยมวลมนุษย์ทั้งมวลนั้นให้รอด

มนุษย์จะได้เข้าที่แห่งการหยุดพัก

ทั้งหมดเพื่อปราบซาตานผู้ชั่วร้าย

พระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตาน

และช่วยมนุษย์ให้รอด

การได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์มีเนื้อหนังของพระเจ้า

เป็นไปเพื่อการปราบซาตานแน่นอน

พระราชกิจพระเจ้าในร่างมนุษย์นี้

เพื่อจะช่วยผู้ที่รักพระองค์

เป็นไปเพื่อการพิชิตชัยเหล่ามวลมนุษย์ทั้งปวง

และเพื่อจะปราบปรามเอาชนะซาตานเช่นกัน

III

แก่นแท้ของพระราชกิจทั้งปวง

แยกไม่ได้กับการปราบซาตาน

เพื่อความรอดของมวลมนุษย์

พระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตาน

และช่วยมนุษย์ให้รอด

พระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตาน

และช่วยมนุษย์ให้รอด

พระองค์ช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

พระองค์ช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

พระองค์ช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

พระองค์ช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:ถวายการอุทิศที่มีค่าที่สุดแด่พระเจ้า

ถัดไป:ความนึกคิดและจินตนาการจะไม่มีวันช่วยให้เจ้ารู้จักพระเจ้า