546 พระเจ้าโปรดบรรดาผู้ที่ไล่ตามเสาะหาความจริง

Intro

ทรรศนะหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตที่คนเราควรมี

คือการไล่ตามเสาะหาการเป็นบุคคลที่มีความจริงและสภาวะความเป็นมนุษย์

ใครบางคนที่มีมโนธรรมและเหตุผล และนมัสการพระเจ้า—

กล่าวคือ การเป็นบุคคลที่แท้จริง—นี่คือการไล่ตามเสาะหาที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุด

Verse 1

หากเจ้าไล่ตามเสาะหาสิ่งที่พระเจ้าทรงขอ และทิศทางของเจ้านั้นแท้จริง

ต่อให้เจ้าออกนอกลู่นอกทางเพียงเล็กน้อย เพียงเล็กน้อย

หรือตกอยู่ในความอ่อนแอ พระเจ้าจะไม่ทรงจับสังเกต

แต่พระองค์จะอยู่ที่นั่นเพื่อสนับสนุนเจ้าแทน สนับสนุนเจ้า

Chorus

พระเจ้าโปรดบุคคลประเภทใด?

พระเจ้าโปรดบรรดาผู้ที่ไล่ตามเสาะหาความจริง

ใครบางคนที่มีความมุ่งมั่น

ซื่อสัตย์ แม้ในความไม่รู้เท่าทัน ใช่แล้ว

ซื่อสัตย์ แม้ในความไม่รู้เท่าทัน

Verse 2

พระเจ้าไม่ทรงเกรงว่าเจ้าจะไม่รู้เท่าทัน

ว่าเจ้าจะอ่อนแอหรือขาดพร่องปัญญา

พระองค์ทรงรังเกียจเจ้าที่ไม่มีการไล่ตามเสาะหาในชีวิต ในชีวิต

โอ ทรรศนะต่อชีวิตเช่นเดียวกับผู้คนทางโลก

ไร้วิญญาณและไร้จุดหมาย ไม่มีอะไรให้สัมฤทธิ์

พระเจ้าทรงรังเกียจเจ้าที่เชื่อในหนทางนี้

Chorus

พระเจ้าโปรดบุคคลประเภทใด?

พระเจ้าโปรดบรรดาผู้ที่ไล่ตามเสาะหาความจริง

ใครบางคนที่มีความมุ่งมั่น

ซื่อสัตย์ แม้ในความไม่รู้เท่าทัน ใช่แล้ว

พระเจ้าโปรดบุคคลประเภทใด?

พระเจ้าโปรดบรรดาผู้ที่ไล่ตามเสาะหาความจริง

ใครบางคนที่มีความมุ่งมั่น

ซื่อสัตย์ แม้ในความไม่รู้เท่าทัน ใช่แล้ว

ซื่อสัตย์ แม้ในความไม่รู้เท่าทัน ใช่แล้ว

พระเจ้าโปรดบุคคลประเภทใด?

พระเจ้าโปรดบรรดาผู้ที่ไล่ตามเสาะหาความจริง

ใครบางคนที่มีความมุ่งมั่น

ซื่อสัตย์ แม้ในความไม่รู้เท่าทัน ใช่แล้ว

ซื่อสัตย์ แม้ในความไม่รู้เท่าทัน ใช่แล้ว

ซื่อสัตย์ แม้ในความไม่รู้เท่าทัน ใช่แล้ว

ซื่อสัตย์ แม้ในความไม่รู้เท่าทัน

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, เส้นทางปฏิบัติไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของคนเรา

ก่อนหน้า: 545 จงใช้ชีวิตโดยพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเจ้า

ถัดไป: 547 พระเจ้าทรงช่วยบรรดาผู้ที่รักความจริงให้รอด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger