547 พระเจ้าทรงช่วยบรรดาผู้ที่รักความจริงให้รอด

1 สรรพสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ทั้งใหญ่หรือเล็ก ที่สามารถสั่นคลอนปณิธานของเจ้า ยึดครองหัวใจของเจ้า หรือหน่วงเหนี่ยวความสามารถของเจ้าในการทำหน้าที่ของเจ้าและความก้าวหน้าไปข้างหน้าของเจ้าจำเป็นต้องใช้การปฏิบัติที่ขยันขันแข็ง เจ้าควรตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นอย่างพิถีพิถันและแสวงหาความจริง  เหล่านี้คือทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตแห่งประสบการณ์  ผู้คนบางคนยุติหน้าที่ของพวกเขาเมื่อสิ่งที่เป็นลบเกิดขึ้นกับพวกเขา และไร้ความสามารถที่จะกลับมาลุกขึ้นยืนหลังจากการพ่ายแพ้แต่ละครั้ง  ผู้คนทั้งหมดเหล่านี้คือเหล่าคนโง่ที่ไม่รักความจริง และพวกเขาคงจะไม่ได้รับความจริงแม้จะมีตลอดชั่วชีวิตแห่งความเชื่อด้วยซ้ำ  เหล่าคนโง่เช่นนั้นจะสามารถติดตามไปจนถึงบทอวสานได้อย่างไร?

2 ผู้คนที่ฉลาดและบรรดาผู้ที่มีขีดความสามารถที่แท้จริงซึ่งเข้าใจเรื่องราวฝ่ายจิตวิญญาณคือบรรดานักแสวงหาความจริง หากมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับพวกเขาสิบครั้ง เช่นนั้นแล้ว บางทีพวกเขาก็คงจะสามารถได้รับแรงบันดาลใจบางอย่าง เรียนรู้บทเรียนบางอย่าง บรรลุถึงความรู้แจ้งบางอย่าง และทำความก้าวหน้าบางอย่างได้ในแปดครั้งของกรณีเหล่านั้น  เมื่อคนโง่ที่ไม่เข้าใจเรื่องราวฝ่ายจิตวิญญาณล้มเหลวและสะดุดสิบครั้ง พวกเขายังคงไม่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้น อีกทั้งพวกเขาไม่แสวงหาความจริงเพื่อค้นหารากเหง้าของปัญหา  ไม่สำคัญว่าบุคคลเช่นนั้นฟังคำเทศนามากเพียงใด พวกเขาจะไม่มีวันเข้าใจความจริง—พวกเขากู่ไม่กลับแล้ว  ทุกครั้งที่พวกเขาสะดุด พวกเขาจำเป็นต้องมีใครอื่นบางคนมาช่วยหนุนหลังและหว่านล้อมพวกเขา  ผู้คนเหล่านี้ไร้ประโยชน์ และพระเจ้าไม่ทรงช่วยพวกเขาให้รอด  หากแต่ละครั้งที่บางอย่างเกิดขึ้น พวกเขามีความเสี่ยงที่จะล้มลง และหากแต่ละครั้งพวกเขามีความเสี่ยงที่จะเสื่อมถอย นี่มิใช่บทอวสานสำหรับพวกเขาหรอกหรือ?  มีเหตุผลอื่นใดอีกหรือสำหรับผู้คนไร้ประโยชน์เช่นนั้นที่จะได้รับการช่วยให้รอด?

3 ความรอดของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์นั้นคือความรอดของบรรดาผู้ที่รักความจริง ความรอดของส่วนหนึ่งจากพวกเขาที่มีเจตจำนงและความมุ่งมั่น และส่วนหนึ่งจากพวกเขาที่เป็นการโหยหาที่พวกเขามีต่อความจริงและความชอบธรรมในหัวใจของพวกเขา  ความมุ่งมั่นของบุคคลหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาในหัวใจของพวกเขาที่โหยหาในความชอบธรรม ความดี และความจริง และครองมโนธรรม  พระเจ้าทรงช่วยผู้คนส่วนนี้ให้รอด และโดยผ่านทางการนี้ พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของพวกเขา เพื่อที่พวกเขาอาจจะเข้าใจและได้รับความจริง เพื่อที่ความเสื่อมทรามของพวกเขาอาจจะได้รับการชำระให้สะอาด และอุปนิสัยชีวิตของพวกเขาอาจจะได้รับการแปลงสภาพ  หากไม่มีความรักต่อความจริงภายในผู้คนหรือความทะเยอทะยานต่อความชอบธรรมและความสว่าง เช่นนั้นแล้ว ก็ไม่มีทางที่พวกเขาจะได้รับการช่วยให้รอด

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ภาคที่สาม

ก่อนหน้า: 546 พระเจ้าโปรดบรรดาผู้ที่ไล่ตามเสาะหาความจริง

ถัดไป: 548 พระเจ้าทรงโปรดบรรดาผู้ที่มีความแน่วแน่

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger