กิจพระเจ้ายังคงเคลื่อนไปข้างหน้า

กิจของพระองค์ ยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

ถึงแม้เจตจำนงไม่เคยเปลี่ยนแปลง

วิถีกิจพระองค์มักไม่เหมือนเดิม

เช่นเดียวกับผู้คนซึ่งตามพระองค์

กิจของพระองค์ ยิ่งมากเท่าใด

มนุษย์ยิ่งรู้จักพระองค์อย่างสมบูรณ์

นิสัยมนุษย์นั้นก็ยิ่งจะแปรเปลี่ยน

เหมือนดังเช่นกิจงานของพระองค์

กิจของพระองค์ ยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

กิจนั้นไม่เคยเก่าลง แต่ใหม่เรื่อยมา

พระองค์จะไม่ทรงซ้ำในสิ่งเก่า

กิจที่ไม่เคยทำมาก่อนนั้น คือเป้าหมายพระองค์

พระองค์ไม่ทรงคิดย้ำทำงานเดิม

เปลี่ยนแปลงทุกเวลาและเป็นงานใหม่

เหมือนตัวข้าที่พูดสิ่งใหม่ๆ

และทำงานใหม่นั้นกับพวกท่านทุกวัน

นี่คือผลงานที่ข้าทำ

เป็นงานที่อัศจรรย์ อัศจรรย์ และใหม่

พระเจ้าไม่แปรผัน เป็นพระเจ้าตลอดไป

ถ้อยคำเหล่านี้มันเป็นจริงแท้แน่นอน

กิจของพระองค์ ยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

กิจนั้นไม่เคยเก่าลง แต่ใหม่เรื่อยมา

พระองค์จะไม่ทรงซ้ำในสิ่งเก่า

กิจที่ไม่เคยทำมาก่อนนั้น คือเป้าหมายพระองค์

แต่กิจพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเสมอไป

ต่อผู้ที่ไม่รู้งานพระวิญญาณบริสุทธิ์

และคนโง่เขลาที่ไม่รู้เท็จจริง

พวกเขาได้ลงเอยเป็นศัตรูพระองค์

ตัวตนของพระองค์จะไม่เคยเปลี่ยน

พระองค์เป็นพระเจ้า ไม่เคยเป็นซาตาน

แต่กิจของพระองค์มิใช่จะไม่แปรเปลี่ยน

และยังคงเดิมดั่งตัวตนพระองค์

พวกท่านกล่าวว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง

จะอธิบายอย่างไรว่า "ไม่เคยเก่า มีแต่สิ่งใหม่"

งานพระองค์ยังขยายและยังเปลี่ยนแปลง

ทรงเผยเจตจำนงให้กับมวลมนุษย์ได้รู้

กิจของพระองค์ ยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

กิจนั้นไม่เคยเก่าลง แต่ใหม่เรื่อยมา

พระองค์จะไม่ทรงซ้ำในสิ่งเก่า

กิจที่ไม่เคยทำมาก่อนนั้น คือเป้าหมายพระองค์

กิจที่ไม่เคยทำมาก่อนนั้น คือเป้าหมายพระองค์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: พระเจ้าทรงปรารถนาจะไถ่บาปมนุษย์ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ถัดไป: ความหวังของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ยังไม่เปลี่ยนแปลง

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อาณาจักรพันปีได้มาถึงแล้ว

พวกเจ้าได้เห็นพระราชกิจใดที่พระเจ้าจะทรงสำเร็จลุล่วงในผู้คนกลุ่มนี้หรือไม่ ครั้งหนึ่งพระเจ้าตรัสไว้ว่า แม้แต่ในอาณาจักรพันปี...

การจุติเป็นมนุษย์สองครั้งทำให้นัยสำคัญของการจุติเป็นมนุษย์สมบูรณ์

พระราชกิจแต่ละช่วงระยะที่พระเจ้าทรงปฏิบัติมีนัยสำคัญในทางปฏิบัติของมันเอง ย้อนกลับไป เมื่อพระเยซูเสด็จมา พระองค์ทรงเป็นชาย...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้