128 กิจพระเจ้ายังคงเคลื่อนไปข้างหน้า

Verse 1

กิจของพระองค์ ยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

ถึงแม้เจตจำนงไม่เคยเปลี่ยนแปลง

วิถีกิจพระองค์มักไม่เหมือนเดิม

เช่นเดียวกับผู้คนซึ่งตามพระองค์

กิจของพระองค์ ยิ่งมากเท่าใด

มนุษย์ยิ่งรู้จักพระองค์อย่างสมบูรณ์

นิสัยมนุษย์นั้นก็ยิ่งจะแปรเปลี่ยน

เหมือนดังเช่นกิจงานของพระองค์


Chorus

กิจของพระองค์ ยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

กิจนั้นไม่เคยเก่าลง แต่ใหม่เรื่อยมา

พระองค์จะไม่ทรงซ้ำในสิ่งเก่า

กิจที่ไม่เคยทำมาก่อนนั้น คือเป้าหมายพระองค์


Verse 2

พระองค์ไม่ทรงคิดย้ำทำงานเดิม

เปลี่ยนแปลงทุกเวลาและเป็นงานใหม่

เหมือนตัวข้าที่พูดสิ่งใหม่ๆ

และทำงานใหม่นั้นกับพวกท่านทุกวัน

นี่คือผลงานที่ข้าทำ

เป็นงานที่อัศจรรย์ อัศจรรย์ และใหม่

พระเจ้าไม่แปรผัน เป็นพระเจ้าตลอดไป

ถ้อยคำเหล่านี้มันเป็นจริงแท้แน่นอน


Chorus

กิจของพระองค์ ยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

กิจนั้นไม่เคยเก่าลง แต่ใหม่เรื่อยมา

พระองค์จะไม่ทรงซ้ำในสิ่งเก่า

กิจที่ไม่เคยทำมาก่อนนั้น คือเป้าหมายพระองค์


Bridge

แต่กิจพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเสมอไป

ต่อผู้ที่ไม่รู้งานพระวิญญาณบริสุทธิ์

และคนโง่เขลาที่ไม่รู้เท็จจริง

พวกเขาได้ลงเอยเป็นศัตรูพระองค์


Verse 3

ตัวตนของพระองค์จะไม่เคยเปลี่ยน

พระองค์เป็นพระเจ้า ไม่เคยเป็นซาตาน

แต่กิจของพระองค์มิใช่จะไม่แปรเปลี่ยน

และยังคงเดิมดั่งตัวตนพระองค์

พวกท่านกล่าวว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง

จะอธิบายอย่างไรว่า "ไม่เคยเก่า มีแต่สิ่งใหม่"

งานพระองค์ยังขยายและยังเปลี่ยนแปลง

ทรงเผยเจตจำนงให้กับมวลมนุษย์ได้รู้


Chorus

กิจของพระองค์ ยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

กิจนั้นไม่เคยเก่าลง แต่ใหม่เรื่อยมา

พระองค์จะไม่ทรงซ้ำในสิ่งเก่า

กิจที่ไม่เคยทำมาก่อนนั้น คือเป้าหมายพระองค์

กิจที่ไม่เคยทำมาก่อนนั้น คือเป้าหมายพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มนุษย์ผู้ที่ได้จำกัดเขตพระเจ้าไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเขาสามารถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร?

ก่อนหน้า: 127 พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระอุปนิสัยทั้งหมดของพระองค์ในยุคสุดท้าย

ถัดไป: 129 พระราชกิจของพระเจ้าไม่ทวนซ้ำ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger