232 พระเจ้าได้ทรงทำพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่และใหม่กว่าท่ามกลางชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวยิวในยุคสุดท้าย

Verse 1

เจ้าต้องอ่านพันธสัญญาเดิม

หากอยากเห็นราชกิจของยุคธรรมบัญญัติ

ว่าชาวอิสราเอลตามพระเจ้าเช่นไร

เจ้าต้องอ่านพันธสัญญาใหม่

หากอยากเห็นราชกิจ ของพระเจ้าในยุคพระคุณ


Verse 2

เจ้าต้องยอมรับความเป็นผู้นำ ของพระเจ้าในวันนี้

หากเจ้านั้นอยากรู้ ราชกิจของยุคสุดท้าย

เจ้าต้องเดินเข้าไป สู่กิจพระเจ้าของวันนี้

เพราะเป็นกิจใหม่ ไม่พบในพระคัมภีร์


Pre-chorus 1

วันนี้พระเจ้าทรงเกิดเป็นคน เลือกสรรผู้คนในจีน

ทรงงานผ่านผู้ถูกเลือกไปจากยุคพระคุณ


Chorus

ผู้คนไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงทำ

กิจที่ใหม่ ยิ่งใหญ่กว่า ให้โลก

นอกเหนืออิสราเอล และคำของผู้เผยพระวจนะ

ช่างน่าอัศจรรย์! พระราชกิจนอกเหนือคำทำนาย

เกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการ จะจินตนาการ


Verse 3

กิจพระเจ้าวันนี้คือทาง ที่คนไม่เคยได้เห็นหรือเดิน

เป็นกิจล่าสุดบนโลก ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

แล้วใครจะเขียนสิ่งเหล่านี้ได้ ในพระคัมภีร์

ไม่อาจบันทึกล่วงหน้าโดยไม่มีตกหล่น


Verse 4

ใครจะบันทึกกิจยิ่งใหญ่กว่านี้ได้

กิจอันฝ่าฝืนธรรมเนียม ในหนังสือเก่าผุพังนั้น

กิจวันนี้มิใช่ประวัติศาสตร์

จงไปให้ไกลกว่าพระคัมภีร์ เพื่อเดินทางใหม่วันนี้

ไกลกว่าพวกคำทำนายและประวัติศาสตร์


Pre-chorus 2

เจ้าจะเดินบนเส้นทางนี้ ได้อย่างถูกต้อง

เข้าสู่อาณาจักรและพระราชกิจใหม่


Chorus

ผู้คนไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงทำ

กิจที่ใหม่ ยิ่งใหญ่กว่า ให้โลก

นอกเหนืออิสราเอล และคำของผู้เผยพระวจนะ

ช่างน่าอัศจรรย์! พระราชกิจนอกเหนือคำทำนาย

เกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการ จะจินตนาการ

ผู้คนไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงทำ

กิจที่ใหม่ ยิ่งใหญ่กว่า ให้โลก

นอกเหนืออิสราเอล และคำของผู้เผยพระวจนะ

ช่างน่าอัศจรรย์! พระราชกิจนอกเหนือคำทำนาย

เกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการ

เกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการ จะจินตนาการ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (1)

ก่อนหน้า: 231 ปฏิบัติต่อพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างถูกต้อง

ถัดไป: 233 หากนั่นคือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าควรยอมรับพระราชกิจนั้น

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger