231 ปฏิบัติต่อพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างถูกต้อง

Verse 1

พระคัมภีร์ตามกันมา กับยุคแห่งประวัติศาสตร์

คนปฏิบัติต่อพระคัมภีร์ เสมือนพระเจ้า

พระคัมภีร์แทนที่พระเจ้า ในยุคสุดท้าย

สิ่งนี้พระองค์รังเกียจ


Pre-chorus 1

เมื่อทรงมีเวลา พระองค์จึงทรงชี้แจง

เรื่องราวที่มาของพระคัมภีร์

มิฉะนั้นพระคัมภีร์ จะแทนที่พระองค์ต่อไป

ให้มนุษย์ใช้วัดกล่าวโทษพระองค์


Chorus

ความจริงที่พระองค์อยากบอกเจ้า

คือไม่มีทฤษฎีข้อเท็จจริงใด

จะมาแทนพระคำพระกิจปัจจุบัน

ไม่มีสิ่งใดแทนที่พระเจ้าได้


Verse 2

คนไม่อาจเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เลย

หากพวกเขาไม่หลุดพ้น กับดักของพระคัมภีร์

เขาต้องชำระใจให้สะอาด จากสิ่งแทนที่พระองค์

วิธีนี้ที่พระองค์ทรงพอพระทัย


Pre-chorus 2

แม้ในที่นี้พระเจ้าอธิบาย แค่พระคัมภีร์

อย่าลืมว่ามีสิ่งอื่นอีกมากมาย

ที่ผู้คนบูชา ชื่นชมอย่างผิด ๆ

พวกเขาไม่บูชาสิ่งที่มาจากพระองค์


Chorus

ความจริงที่พระองค์อยากบอกเจ้า

ไม่มีทฤษฎีข้อเท็จจริงใด

จะมาแทนพระวจนะพระราชกิจ

ไม่มีสิ่งใดแทนที่พระเจ้าได้


Bridge

พระคัมภีร์เป็นตัวอย่าง ที่พระองค์ทรงใช้

เพื่อเตือนใจมิให้เลือกทางที่ผิด

อย่าตกอยู่ใน ความสุดขั้วสับสนอีกครั้ง

ขณะเชื่อในพระเจ้า และยอมรับพระวจนะ


Chorus

ความจริงที่พระองค์อยากบอกเจ้า

ไม่มีทฤษฎีข้อเท็จจริงใด

จะมาแทนพระวจนะพระราชกิจ

ไม่มีสิ่งใดแทนที่พระเจ้าได้

ไม่มีสิ่งใดแทนที่พระเจ้าได้


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินไปในคริสตจักรต่างๆ บทนำ

ก่อนหน้า: 230 พระคัมภีร์จะสามารถนำพาผู้คนเข้าสู่ยุคใหม่ได้อย่างไร?

ถัดไป: 232 พระเจ้าได้ทรงทำพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่และใหม่กว่าท่ามกลางชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวยิวในยุคสุดท้าย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger