458 เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจในมนุษย์

Verse 1

ราชกิจพระวิญญาณ

ให้ความรู้แจ้งและนำผู้คนในทางที่ดี

โดยที่ไม่ยอมให้ผู้คนพากันนิ่งเฉย

ปลอบขวัญให้ผู้คน

ให้ความเชื่อ ความแน่วแน่

ช่วยให้พวกเขาไล่ตาม

การได้รับความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า


Chorus 1

เมื่อพระวิญญาณทรงราชกิจ

ผู้คนสามารถแข็งขันเข้าสู่

ไม่ได้ถูกบังคับหรือนิ่งเฉย

แต่เริ่มกระทำด้วยตัวเอง

เมื่อพระวิญญาณทรงราชกิจ

ผู้คนเต็มใจและเปรมปรีดิ์

เต็มใจที่จะเชื่อฟัง

พวกเขานั้นถ่อมตนอย่างเปรมปรีดิ์


Verse 2

แม้ภายในอ่อนแอ

แต่พวกเขาร่วมมือ ทนทุกข์อย่างเปรมปรีดิ์

พวกเขาเชื่อฟัง ไม่มีแปดเปื้อน

ด้วยความคิดความอยากในแบบคน

เมื่อมนุษย์ได้รับประสบการณ์

กับราชกิจของพระวิญญาณ

พวกเขาก็บริสุทธิ์อย่างยิ่งภายใน


Chorus 2

ผู้ที่มีราชกิจพระวิญญาณใช้ชีวิตตามการรักพระเจ้า

รักพี่น้องหญิงชายของพวกเขา

อีกทั้งรักและเกลียดตามพระเจ้า

เมื่อพระวิญญาณทรงราชกิจ ทรงนำและให้ความรู้แจ้ง

ทรงจัดเตรียมให้ผู้คน สิ่งที่จำเป็นต่อพวกเขา


Bridge

ดูจากการที่ผู้คนขัดสนและยังขาด

พระองค์จึงทรงนำ ให้ความรู้แจ้งในเชิงบวก

ราชกิจสอดคล้องกฎเกณฑ์ชีวิตปกติของมนุษย์

คนจะเห็นราชกิจต้องมีประสบการณ์กับพระวจนะ

ผู้คนที่ได้รับการดลใจโดยราชกิจพระวิญญาณ

มีความเป็นมนุษย์ปกติ ไล่ตามความจริงเสมอ


Verse 3

ราชกิจเป็นปกติและเป็นจริง

สอดคล้องชีวิตปกติของมนุษย์

พระองค์ทรงนำและให้ความรู้แจ้ง

สอดคล้องสิ่งที่มนุษย์ไล่ตาม

หากผู้คนอยู่ในสภาวะเชิงบวก

พร้อมชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นปกติในชีวิตประจำวัน

พวกเขาย่อมมีพระราชกิจของพระวิญญาณ


Chorus 3

เมื่อมนุษย์กินดื่มวจนะพระเจ้า

พวกเขามามีความเชื่อ

การอธิษฐานบันดาลใจ

ไม่นิ่งเฉยเมื่อเหตุการณ์มาปรากฏ

เมื่อได้เห็นบทเรียนที่ทรงให้เรียนรู้

พวกเขาไม่นิ่งเฉยหรืออ่อนแอ

ถึงลำบากยากเย็นก็เชื่อฟัง

การจัดการเตรียมการของพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และงานของซาตาน

ก่อนหน้า: 457 พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้มนุษย์ก้าวหน้าไปอย่างแข็งขัน

ถัดไป: 459 จงใส่ใจพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger