459 จงใส่ใจพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

1 พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความรู้แจ้งแก่บุคคลประเภทใด?  บรรดาผู้ที่มีภูมิปัญญาเฉียบคมและละเอียดอ่อน  เมื่อพวกเขาได้รับมอบความรู้สึกหรือความรู้แจ้ง พวกเขาสามารถสำนึกรับรู้ได้ว่านี่คือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และว่าเป็นพระเจ้านั่นเองที่ทรงพระราชกิจนั้น  บางครั้งพวกเขาสามารถบอกได้ทันทีที่พวกเขากำลังถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตำหนิติเตียน และดังนั้นพวกเขาจึงดึงบังเหียนตัวพวกเขาเอง  เหล่านี้คือผู้คนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความรู้แจ้ง  หากใครคนหนึ่งประมาทและไม่เข้าใจสิ่งทั้งหลายฝ่ายจิตวิญญาณ พวกเขาย่อมจะไม่ตระหนักในยามที่พวกเขากำลังได้รับมอบความรู้สึก  พวกเขาไม่ใส่ใจพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ย่อมจะไม่พยายามให้ความรู้แจ้งแก่พวกเขาอีก  หากพวกเขายังคงไม่ตอบรับแม้ได้ทรงพยายามไปสามหรือสี่ครั้งแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ย่อมจะไม่ทรงพระราชกิจกับพวกเขาอีกต่อไป

2 ในความเชื่อในพระเจ้าของเจ้า เจ้าต้องมีภูมิปัญญาอันละเอียดอ่อน เจ้าต้องจริงจังกับพระวจนะของพระเจ้า และมุ่งเน้นไปที่การรู้จักตัวเจ้าเอง  เจ้าต้องเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยผ่านทางการเข้าใจความจริง โดยผ่านทางการรู้จักและการมีประสบการณ์ เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์  พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมพันธ์กับชีวิตจริงอย่างเหนือธรรมดา  ผู้คนบางคนสามารถเข้าใจความจริง กระนั้นพวกเขากลับไม่มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ต่อไปข้างหน้า เจ้าต้องมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนที่สุด และความสว่างที่ละเอียดอ่อนที่สุด  แต่ละครั้งที่มีบางสิ่งเกิดขึ้นกับเจ้า เจ้าควรเฝ้าสังเกตสิ่งนั้นและเข้าหาสิ่งนั้นจากมุมมองของความจริง และในการทำเช่นนั้น เจ้าจะค่อยๆ ก้าวเดินไปบนร่องครรลองที่ถูกต้อง

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ในการเชื่อในพระเจ้า การได้รับความจริงสำคัญที่สุด

ก่อนหน้า: 458 เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจในมนุษย์

ถัดไป: 460 จงเชื่อฟังพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเจ้าจะอยู่บนเส้นทางสู่การทำให้มีความเพียบพร้อม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger