841 หนทางที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า

Verse 1

ยิ่งเจ้านั้นเข้าใจพระวจนะ

และนำพระวจนะไปปฏิบัติ

เจ้าก็จะเริ่มเดินได้เร็ว

ในเส้นทางความเพียบพร้อม

เจ้าได้รับความเพียบพร้อมโดยการอธิษฐาน

และโดยการดื่มกินพระวจนะ

เข้าใจและใช้ชีวิตตาม

เจ้าจะได้รับความเพียบพร้อมเช่นกัน


Verse 2

เมื่อได้รับประสบการณ์พระวจนะ

เจ้าก็ควรรู้ สิ่งที่เจ้าขาดพร่อง

เห็นจุดตายของตน

ความอ่อนแออื่นๆ ทั้งหลายที่มี

เจ้าควรอธิษฐานต่อพระเจ้า

การทำเช่นนี้เมื่อเวลาผันผ่าน

เจ้าจะได้รับความเพียบพร้อม


Chorus 1

เส้นทางสู่ความเพียบพร้อมคือการอธิษฐาน

กินดื่มพระวจนะ เข้าใจแก่นแท้พระวจนะ

รับประสบการณ์พระวจนะ

ได้มารับรู้สิ่งที่เจ้าขาดหายไป

นบนอบต่อพระราชกิจ

ใส่ใจในภาระของพระเจ้า

และการละทิ้งเนื้อหนัง

ผ่านความรักต่อพระเจ้า

และเข้าร่วมสามัคคีธรรมไม่ขาด

ซึ่งทำให้ชีวิตเจ้ามั่งคั่ง


Verse 3

ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเจ้าในชุมชน

หรือเป็นชีวิตส่วนตัวเจ้า

ไม่ว่าการชุมนุมเล็กหรือใหญ่

ทั้งหมดล้วนช่วยเจ้า

ให้ได้รับซึ่งประสบการณ์

และฝึกฝนหัวใจเจ้า

ให้สงบเฉพาะพระพักตร์

และหวนคืนสู่พระองค์

ทั้งหมดคือส่วนหนึ่งในขั้นตอน

การทำให้มีความเพียบพร้อม


Verse 4

จงรับประสบการณ์ลิ้มรสวจนะ

เพื่อให้ใช้ชีวิตตามนั้น

เพื่อได้รับความเชื่อและความรัก

ที่มีต่อพระเจ้ายิ่งขึ้นไป

สุดท้ายเจ้าย่อมสามารถกำจัด

อุปนิสัยเยี่ยงซาตานของเจ้า

เจ้าสามารถทิ้งแรงจูงใจไม่ดี

ใช้ชีวิตเช่นคนธรรมดา


Chorus 2

ยิ่งเจ้ารักพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด

เจ้ายิ่งได้รับความเพียบพร้อม

เจ้าจะยิ่งถูกความเสื่อมทราม

ของซาตานครอบงำน้อยลง

สุดท้ายเจ้าย่อมก้าวลง

บนเส้นทางสู่ความเพียบพร้อม

โดยผ่านทางประสบการณ์แท้จริง

หากเจ้าปรารถนาความเพียบพร้อม

เจ้าต้องคงไว้ซึ่งความใส่ใจ

น้ำพระทัยพระเจ้าและใช้ชีวิตตามพระวจนะ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, จงใส่ใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อบรรลุความเพียบพร้อม

ก่อนหน้า: 840 เจ้าต้องมีปณิธานและความกล้าที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

ถัดไป: 842 เจ้าควรแสวงหาให้ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger