842 เจ้าควรแสวงหาให้ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง

Intro

บัดนี้สิ่งที่พวกเจ้าควรแสวงหา

คือได้รับความเพียบพร้อมจากพระเจ้า

ผ่านทั้งผู้คน เรื่องราว สิ่งต่างๆ ที่เผชิญ

ในตัวพวกเจ้าจึงจะเพิ่มพูน

ในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น


Verse 1

ต้องได้รับมรดกของพระเจ้าบนโลกเสียก่อน

เจ้าจึงจะได้สืบทอดพระพรยิ่งใหญ่ขึ้นมากขึ้นอีก

แสวงหาสิ่งเหล่านี้ก่อน ยิ่งแสวงหา

ความเพียบพร้อมจากพระเจ้า

พวกเจ้าจะยิ่งเห็นพระหัตถ์พระเจ้าในทุกสิ่ง

จากมุมมองที่แตกต่าง

และในเรื่องราวหลายหลาก

เจ้าจะแสวงหาเพื่อเข้าสู่

ความเป็นจริงของพระวจนะ

เจ้าไม่อาจพอใจได้เพียงการหลบเลี่ยงบาป

ไม่มีมโนคติหลงผิด ปรัชญาในชีวิตหรือเจตจำนง


Chorus

พระเจ้าทรงทำให้คนเพียบพร้อม

ในหลากหลายวิธี

ในทุกสิ่งมีโอกาสจะได้รับการทำให้เพียบพร้อม

เป็นได้ทั้งในสภาวะเงื่อนไขลบหรือบวก

ต่างทำให้สิ่งที่เจ้าได้รับล้นเหลือมากขึ้น


Verse 2

ทุกวันคือโอกาสได้รับการทำ

ให้มีความเพียบพร้อม

ทุกๆ วันเสาะหาเวลาได้รับโดยพระเจ้า

หลังเวลาผ่าน เจ้าจะเปลี่ยนอย่างมากมาย

เจ้าจะรู้สิ่งที่เจ้าเคยรู้ไม่เท่าทันเรื่องนั้น

พระเจ้าจะทรงทำให้เจ้ารู้แจ้ง

โดยผู้อื่น ไม่ต้องแนะนำ

เจ้าจะเข้าสู่ประสบการณ์ทุกอย่าง

พร้อมทั้งรายละเอียด

พระเจ้าจะทรงนำ เจ้าจะไม่หันเหไปทางใด

เจ้าจะอยู่บนเส้นทางการได้รับ

การทำให้มีความเพียบพร้อม


Chorus

พระเจ้าทรงทำให้คนเพียบพร้อม

ในหลากหลายวิธี

ในทุกสิ่งมีโอกาสจะได้รับการทำให้เพียบพร้อม

เป็นได้ทั้งในสภาวะเงื่อนไขลบหรือบวก

ต่างทำให้สิ่งที่เจ้าได้รับล้นเหลือมากขึ้น


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระสัญญาต่อบรรดาผู้ซึ่งได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

ก่อนหน้า: 841 หนทางที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า

ถัดไป: 843 เจ้าคือผู้ซึ่งเสาะแสวงที่จะได้รับการทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้าหรือไม่?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger