196 การทรงปรากฏเป็นมนุษย์สองครั้งทำให้พระราชกิจในเนื้อหนังของพระเจ้าครบบริบูรณ์

Intro

ครั้งแรกที่ทรงปรากฏเป็นมนุษย์

พระเจ้าไม่ลุล่วงราชกิจ

ทรงปฏิบัติเพียงขั้นตอนแรก

ที่จำเป็นสำหรับพระองค์

ที่จะทำในเนื้อหนัง


Verse 1

ทรงกลับมายังเนื้อหนัง

เพื่องานการทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ดำเนินพระชนม์ชีพตามปกติ

ตามความเป็นจริงของเนื้อหนัง

เปิดเผยพระวจนะในเนื้อหนังปกติ

สรุปรวมงานการทรงปรากฏเป็นมนุษย์


Pre-chorus

การทรงปรากฏเป็นมนุษย์อีกครั้งนั้น

เหมือนครั้งแรกในแก่นแท้

เพียงเป็นจริงและเป็นปกติยิ่งกว่า


Chorus

ด้วยราชกิจพิชิตชัย

ราชกิจในเนื้อหนังของพระเจ้า

ถึงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ราชกิจแห่งการไถ่นั่นคือ

จุดเริ่มราชกิจการทรงปรากฏเป็นมนุษย์

เนื้อหนังที่ทรงราชกิจพิชิตชัย

จะสัมฤทธิ์ราชกิจการทรงปรากฏเป็นมนุษย์


Verse 2

เนื้อหนังของพระเยซูใช้เป็นเครื่องบูชาล้างบาป

เมื่อทรงโดนพลีสังเวยโดยการถูกตรึงกางเขน

ในเนื้อหนังมนุษย์ปกติ พระเจ้าทรงพิชิตซาตาน

จึงทรงช่วยมนุษย์ให้รอดจากกางเขน


Verse 3

ด้วยเนื้อหนังครบถ้วน

ในการทรงปรากฏเป็นมนุษย์ครั้งใหม่

ทรงราชกิจพิชิตชัย และทรงมีชัยเหนือซาตาน

เนื้อหนังปกติเท่านั้นจึงลุล่วงงานนี้

พร้อมกับเป็นคำพยานที่ทรงพลัง


Chorus

ด้วยราชกิจพิชิตชัย

ราชกิจในเนื้อหนังของพระเจ้า

ถึงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ราชกิจแห่งการไถ่นั่นคือ

จุดเริ่มราชกิจการทรงปรากฏเป็นมนุษย์

เนื้อหนังที่ทรงราชกิจพิชิตชัย

จะสัมฤทธิ์ราชกิจการทรงปรากฏเป็นมนุษย์


Bridge

ในพันธกิจการทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ราชกิจพระวิญญาณได้เป็นจริงในเนื้อหนัง

การพูดนั้นคือหน้าที่ของเนื้อหนัง

และจึงพิชิต เปิดเผย ทำให้คนเพียบพร้อม

และกำจัดมนุษย์ครบถ้วนบริบูรณ์


Chorus

ด้วยราชกิจพิชิตชัย

ราชกิจในเนื้อหนังของพระเจ้า

ถึงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ราชกิจแห่งการไถ่นั่นคือ

จุดเริ่มราชกิจการทรงปรากฏเป็นมนุษย์

เนื้อหนังที่ทรงราชกิจพิชิตชัย

จะสัมฤทธิ์ราชกิจการทรงปรากฏเป็นมนุษย์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, แก่นสารของเนื้อหนังที่พระเจ้าประทับ

ก่อนหน้า: 195 พระเจ้าทรงเรียบง่ายเช่นที่เจ้าพูดอย่างนั้นหรือ

ถัดไป: 197 การจุติเป็นมนุษย์สองครั้งของพระเจ้าเป็นไปเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger