195 พระเจ้าทรงเรียบง่ายเช่นที่เจ้าพูดอย่างนั้นหรือ

Verse 1

ในช่วงหลายปีที่ผันผ่าน สิ่งที่ผู้คนได้พบเจอ

ไม่ใช่เพียงพระวิญญาณ มนุษย์ผู้ชายหนึ่งคน

แต่เป็นหลายสิ่งที่ไม่ตรงกับมโนคติหลงผิด

มนุษย์จึงไม่สามารถหยั่งถึงพระเจ้าได้ครบถ้วน

คนมักเชื่อในพระองค์เพียงครึ่งเดียวของใจ

ราวกับทรงมีอยู่จริงแต่เป็นความฝันเช่นกัน

เพราะเช่นนั้นเอง จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ผู้คนยังคงไม่รู้ในสิ่งที่พระเจ้านั้นเป็น


Chorus

เจ้าสรุปความเป็นพระเจ้าได้

ในประโยคเดียวที่เรียบง่ายหรือไร

พระเจ้าอาจทรงเรียบง่ายดังเช่น

ที่เจ้ากล่าวอ้างหรือไร


Verse 2

เจ้ากล้าพูดไหมว่าพระเยซู

กับพระเจ้านั้นเหมือนกัน

หรือกล้าพูดว่าพระเจ้าและ

พระวิญญาณนั้นเหมือนกัน

และเจ้านั้นกล้าพูดหรือไร

ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นเพียง

มนุษย์มีเนื้อหนังปกคลุม

เจ้ามีความกล้าจริงหรือที่จะพูดยืนยัน

"พระฉายาของพระเยซูคือ

พระฉายายิ่งใหญ่ของพระเจ้า"

และเจ้าสามารถที่จะใช้คารมของเจ้า

อธิบายพระอุปนิสัย พระฉายาได้หรือไร


Chorus

เจ้าสรุปความเป็นพระเจ้าได้

ในประโยคเดียวที่เรียบง่ายหรือไร

พระเจ้าอาจทรงเรียบง่ายดังเช่น

ที่เจ้ากล่าวอ้างหรือไร


Bridge

เจ้ารู้จริงหรือสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น

ทรงเป็นมนุษย์ พระวิญญาณ เป็นชายจริงหรือไร

มีเพียงพระเยซูทรงงานพระเจ้าได้หรือไร

หากเจ้าเลือกสิ่งใดที่ได้กล่าวมา

เพื่อสรุปเนื้อแท้ของพระเจ้า

เจ้าเชื่อในพระเจ้า เจ้าซื่อสัตย์ ไม่รู้เท่าทัน


Chorus

เจ้าสรุปความเป็นพระเจ้าได้

ในประโยคเดียวที่เรียบง่ายหรือไร

พระเจ้าอาจทรงเรียบง่ายดังเช่น

ที่เจ้ากล่าวอ้างหรือไร


Verse 3

หากทรงราชกิจในร่างคน

ครั้งหนึ่งและเพียงครั้งเดียว

แล้วพวกเจ้าจะจำกัด ขอบเขตพระองค์หรือไม่

เจ้าเข้าใจพระองค์ได้เพียงมอง

เพียงแวบเดียวหรือไร

เจ้าสรุปพระองค์ได้จากประสบการณ์หรือไร

หากพระเจ้าเสด็จมาโลกสองครั้ง

ปรากฏเป็นมนุษย์สองครั้ง

เพื่อปฏิบัติราชกิจที่คล้ายกันมากมาย

พวกเจ้าจะเห็นว่าเป็นพระองค์ได้อย่างไร

เจ้าจะทิ้งพระองค์ให้ถูกตรึง

กางเขนตลอดไปหรือไร


Chorus

เจ้าสรุปความเป็นพระเจ้าได้

ในประโยคเดียวที่เรียบง่ายหรือไร

พระเจ้าอาจทรงเรียบง่ายดังเช่น

ที่เจ้ากล่าวอ้างหรือไร


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, อะไรคือความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้า?

ก่อนหน้า: 194 พระเจ้าจุติเป็นมนุษย์เป็นเรื่องธรรมดาหรือ

ถัดไป: 196 การทรงปรากฏเป็นมนุษย์สองครั้งทำให้พระราชกิจในเนื้อหนังของพระเจ้าครบบริบูรณ์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger