ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

ศรัทธาที่แท้จริงมาจากการรู้จักพระเจ้าเท่านั้น

播放速度

ศรัทธาที่แท้จริงมาจากการรู้จักพระเจ้าเท่านั้น

Verse 1

ยามนี้งานพระเจ้าคือการตรัส ไม่มีนิมิตหรือปาฏิหาริย์

มันไม่ใช่ยุคพระคุณ พระเจ้าเป็นปกติและจริง

มิใช่พระเยซู ผู้เหนือธรรมชาติในยุคสุดท้าย

แต่เป็นพระเจ้าภาคชีวิตจริง ไม่ต่างจากผู้คน

Chorus

ดังนั้นมนุษย์จึงเชื่อในพระเจ้าเพราะงานวาจา

และกิจนานาของพระองค์

ใช่ วาจาของพระเจ้า พิชิตให้คนเพียบพร้อม

นิมิต ปาฏิหาริย์ไม่ใช่รากของศรัทธา

ใช่ พระราชกิจทำให้คนรู้จักพระองค์

Verse 2

พระเจ้าแสดงอุปนิสัยที่ต่างไปในทุกยุค

เป็นส่วนที่แตกต่างในกิจของพระองค์

แต่ทั้งสิ้นนี้ยังให้ความรู้ลึกซึ้งของพระองค์

และความเชื่อที่เป็นจริง และติดดินมากขึ้น

Chorus

ดังนั้นมนุษย์จึงเชื่อในพระเจ้าเพราะงานวาจา

และกิจนานาของพระองค์

ใช่ วาจาของพระเจ้า พิชิตให้คนเพียบพร้อม

นิมิต ปาฏิหาริย์ไม่ใช่รากของศรัทธา

ใช่ พระราชกิจทำให้คนรู้จักพระองค์

Bridge

เจ้าจะเข้าใจสภาพแท้จริง และอุปนิสัยของพระองค์

ได้ด้วยการรู้การกระทำที่แท้จริง งานที่ทำและตรัส

การใช้พระปัญญาทำให้คนเพียบพร้อม

เข้าใจวิธีที่พระองค์ใช้กับคน

เข้าใจสิ่งที่ทรงชอบและไม่ชอบ

สิ่งนี้สามารถช่วยแยกแยะ ผิดและถูก

และด้วยความรู้ของพระเจ้า ชีวิตจึงมีความก้าวหน้า

Chorus

ดังนั้นมนุษย์จึงเชื่อในพระเจ้าเพราะงานวาจา

และกิจนานาของพระองค์

ใช่ วาจาของพระเจ้า พิชิตให้คนเพียบพร้อม

นิมิต ปาฏิหาริย์ไม่ใช่รากของศรัทธา

ใช่ พระราชกิจทำให้คนรู้จักพระองค์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:พระเจ้าทรงอาลัยแด่อนาคตของมวลมนุษย์

ถัดไป:พระเจ้าให้สิ่งที่มนุษย์ต้องการผ่านทางการร้องเรียกของพวกเขา