797 พระราชกิจของพระเจ้านั้นมิอาจหยั่งถึงได้

Chorus

พระเจ้าทรงมิอาจหยั่งถึงได้เลย

ทรงเปี่ยมปัญญาและวิเศษยิ่งนัก

นี่คือสิ่งแรกที่ผู้คนรู้จักพระองค์

เมื่อมีประสบการณ์กับพระราชกิจ

พวกเขาเคารพพระองค์ และรู้สึกถึงความล้ำลึก

ของพระราชกิจโดยไม่รู้สึกตัว

พระราชกิจอยู่เกินจิตใจของมนุษย์

ราชกิจนั้นมิอาจหยั่งถึงได้เลย


Verse 1

ผู้คนต้องการทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงพึงประสงค์

เพื่อให้สมดังพระองค์ทรงพึงปรารถนา

แต่พวกเขาไม่หวังจะทำเกินกว่าพระองค์

เพราะราชกิจพระองค์อยู่เกินความคิดมนุษย์

และเกินกว่าจินตนาการของมนุษย์

มนุษย์ไม่สามารถทำราชกิจแทนพระองค์


Pre-chorus 1

มนุษย์ไม่รู้ถึงความไม่เพียงพอของตัวเอง

แต่พระเจ้าก็ยังทรงสร้างเส้นทางใหม่ให้เขา

และนำเขาเข้าสู่โลกที่สวยและใหม่กว่า

สร้างการเริ่มต้นใหม่และความก้าวหน้า


Chorus

พระเจ้าทรงมิอาจหยั่งถึงได้เลย

ทรงเปี่ยมปัญญาและวิเศษยิ่งนัก

นี่คือสิ่งแรกที่ผู้คนรู้จักพระองค์

เมื่อมีประสบการณ์กับพระราชกิจ

พวกเขาเคารพพระองค์ และรู้สึกถึงความล้ำลึก

ของพระราชกิจโดยไม่รู้สึกตัว

พระราชกิจอยู่เกินจิตใจของมนุษย์

ราชกิจนั้นมิอาจหยั่งถึงได้เลย


Verse 2

ที่ผู้คนรู้สึกต่อพระเจ้า ไม่ใช่แค่เลื่อมใส

ความรักและความเกรงขามคือ

สิ่งที่พวกเขารู้สึกลึกซึ้งที่สุด

พวกเขารู้สึกว่าพระเจ้าช่างแสนวิเศษ

ทรงราชกิจและตรัสสิ่งที่คนทำไม่ได้

ผู้คนไม่สามารถบรรยายความรู้สึก

ยามพวกเขามีประสบการณ์กับราชกิจ


Verse 3

ผู้คนที่มีประสบการณ์ลึกซึ้งเพียงพอ

จะสามารถเข้าใจความรักที่มีต่อพระเจ้า

และรู้สึกว่าพระองค์ทรงน่ารัก

ว่าราชกิจเปี่ยมปัญญาและวิเศษ

พลังที่ไม่จำกัดอย่างแท้จริง

จึงเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเขา


Pre-chorus 2

พลังนั้นไม่ใช่ความกลัวหรือความรัก

และนับถือชั่วครั้งคราว

แต่เป็นสำนึกถึงพระกรุณา

และการทรงยอมผ่อนปรน

ผู้ที่เคยมีประสบการณ์การพิพากษาของพระองค์

สำนึกถึงพระบารมี และการไม่

ทรงยอมทนการล่วงเกิน


Bridge

แม้ว่าผู้คนที่เคยมีประสบการณ์กับราชกิจมากมาย

ก็ยังคงไม่สามารถหยั่งถึงพระองค์

ทุกคนที่เคารพพระองค์อย่างแท้จริง

รู้ว่าราชกิจพระองค์

ไม่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิด

แต่ขัดแย้งกับมโนคติที่หลงผิดเสมอ


Chorus

พระเจ้าทรงมิอาจหยั่งถึงได้เลย

ทรงเปี่ยมปัญญาและวิเศษยิ่งนัก

นี่คือสิ่งแรกที่ผู้คนรู้จักพระองค์

เมื่อมีประสบการณ์กับพระราชกิจ

พวกเขาเคารพพระองค์ และรู้สึกถึงความล้ำลึก

ของพระราชกิจโดยไม่รู้สึกตัว

พระราชกิจอยู่เกินจิตใจของมนุษย์

ราชกิจนั้นมิอาจหยั่งถึงได้เลย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้าและงานของมนุษย์

ก่อนหน้า: 796 ผลของการเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้า

ถัดไป: 798 ศรัทธาที่แท้จริงมาจากการรู้จักพระเจ้าเท่านั้น

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger