742 มีเพียงบรรดาผู้ที่เคารพพระเจ้าเท่านั้นที่มีความสุข

Verse 1

มีชายผู้หนึ่งเป็นผู้ชอบธรรมมีนามว่าโยบ

ผู้ซึ่งยำเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชั่วเสมอ

พระเจ้าทรงชื่มชม มนุษย์ก็จดจำความประพฤติโยบ

ชีวิตโยบมีความหมายมีค่าและมีนัยสำคัญ

โยบได้รับพรจากพระเจ้า

แต่ก็ถูกทดลองจากซาตาน ถูกทดสอบจากพระเจ้า

เขายืนหยัดเป็นพยานให้พระเจ้าที่เขายำเกรง

เขาสมควรได้รับการเรียกขานว่าผู้ชอบธรรม


Pre-chorus

ไม่สำคัญว่าที่ผ่านมานั้นโยบก้าวผ่านสิ่งใดมา

ชีวิตเขานั้นมีความสุขล้ำ ไม่มีความเจ็บปวดใดๆ


Chorus

โยบนั้นสุขล้ำมิใช่เพียงเพราะได้รับพร

หรือการยกย่องจากพระเจ้า

แต่ยังเป็นเพราะเขาไล่ตามเสาะหา

เพราะเขาไล่ตามเสาะหาความเคารพพระเจ้า

โยบมีความสุข


Verse 2

ในช่วงเวลาหลายทศวรรษหลังจากโยบถูกทดสอบ

ชีวิตเขามั่นคงและมีความหมายเพิ่มอีก

เขาไล่ตามเสาะหาการยอมรับและความเชื่อ

อีกทั้งความนบนอบต่ออธิปไตยของพระเจ้า

หัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตโยบล้วนเด่นชัด

ด้วยการไล่ตามเสาะหาเป้าหมายเหล่านี้

เขาจึงใช้ชีวิตสงบในช่วงหลายปีสุดท้าย

และพบวาระสุดท้ายด้วยความสุขใจ


Pre-chorus

ไม่สำคัญว่าที่ผ่านมานั้นโยบก้าวผ่านสิ่งใดมา

ชีวิตเขานั้นมีความสุขล้ำ ไม่มีความเจ็บปวดใดๆ


Chorus

โยบนั้นสุขล้ำมิใช่เพียงเพราะได้รับพร

หรือการยกย่องจากพระเจ้า

แต่ยังเป็นเพราะเขาไล่ตามเสาะหา

เพราะเขาไล่ตามเสาะหาความเคารพพระเจ้า

โยบมีความสุข


Bridge

ในการแสวงหาเพื่อยำเกรงพระเจ้า

และหลบเลี่ยงความชั่ว

โยบได้มารู้จักอธิปไตยของพระเจ้า

ในประสบการณ์นี้ เขาตระหนักว่า

กิจการของพระผู้สร้าง

ช่างมีความน่าอัศจรรย์เหลือเกิน

โยบมีความสุขเพราะได้มีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้า

ได้สนิทสนมคุ้นเคยและได้เข้าใจพระเจ้า

โยบมีความสุข


Chorus

โยบนั้นสุขล้ำมิใช่เพียงเพราะได้รับพร

หรือการยกย่องจากพระเจ้า

แต่ยังเป็นเพราะเขาไล่ตามเสาะหา

เพราะเขาไล่ตามเสาะหาความเคารพพระเจ้า

โยบมีความสุข


Outro

โยบมีความสุขเพราะความชูใจความชื่นบาน

ที่ได้จากการรู้น้ำพระทัยพระผู้สร้าง

เพราะความเคารพของเขา

เมื่อได้เห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่

สัตย์ซื่อควรค่าที่จะรัก

โยบมีความสุข


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 3

ก่อนหน้า: 741 จงยำเกรงพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับการอารักขาจากพระองค์

ถัดไป: 743 มีเพียงบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าเท่านั้นที่ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger