741 จงยำเกรงพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับการอารักขาจากพระองค์

Verse 1

จงสัมพันธ์ชีวิตจริงในพฤติกรรมและการกระทำ

ไม่ออกห่างคำอธิษฐานในทุกๆ สิ่ง

มาอยู่เฉพาะพระพักตร์ อยู่เป็นเนืองนิจ

ไม่ไถลห่างจากพระองค์

เหล่านี้คือรากฐานของความเชื่อในพระเจ้า


Verse 2

ไม่ว่าชีวิต วุฒิภาวะยิ่งใหญ่เพียงใด

เจ้าเข้าสู่ความจริง ความเป็นจริงมากเท่าไหร่

ในหัวใจเจ้าไม่อาจทิ้งพระเจ้า

และไม่อาจไถลห่างจากพระองค์


Pre-chorus

หากไร้คำอธิษฐาน พระวจนะ การประชุม

เจ้าจะไม่ไถลห่างจากพระเจ้าได้เช่นไร

หากไร้พระเจ้าในหัวใจเจ้า

เจ้าไถลห่างจากพระองค์ไปแล้วแสนไกล


Chorus

การไม่ไถลห่างจากพระเจ้าในหัวใจ

และสามารถมาอยู่เฉพาะพระพักตร์ได้ตลอด

คือท่าทีความเคารพที่มีต่อพระองค์

เมื่อเจ้าครองท่าทีนั้น พระเจ้าอารักขาเจ้าได้

จากการเลือกเส้นทางผิด

จากการเลือกเส้นทางผิด


Verse 3

ผู้ไถลห่างจากพระเจ้าเป็นเช่นไร

พวกเขาจะถูกใช้และจับเป็นเชลยโดยซาตาน

ทำผิดพลาด เป็นกบฏ และรบกวน

ช่างน่ากลัวเสียนี่กระไร


Chorus

การไม่ไถลห่างจากพระเจ้าในหัวใจ

และสามารถมาอยู่เฉพาะพระพักตร์ได้ตลอด

คือท่าทีความเคารพที่มีต่อพระองค์

เมื่อเจ้าครองท่าทีนั้น พระเจ้าอารักขาเจ้าได้

จากการเลือกเส้นทางผิด

จากการเลือกเส้นทางผิด


ดัดแปลงจาก การสามัคคีธรรมของพระเจ้า

ก่อนหน้า: 740 มีเพียงบรรดาผู้ที่เคารพพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถยืนหยัดเป็นพยานในบททดสอบ

ถัดไป: 742 มีเพียงบรรดาผู้ที่เคารพพระเจ้าเท่านั้นที่มีความสุข

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger