277 ผู้ที่ยั่วยุพระอุปนิสัยของพระเจ้าต้องถูกลงโทษ

Verse 1

พระเจ้าไม่ทรงมีส่วนในการเมืองของมนุษย์

แต่ทรงควบคุมชะตากรรมของชนชาติ

โลกาและทั้งจักรวาล

ชะตาคนและแผนของพระเจ้า

เกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่น

ไม่มีชาติไหน ผู้ใดจะหลุดรอดอธิปไตยพระเจ้า


Chorus

ใครอยากรู้ชะตาตนเอง

จงมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ติดตามและนมัสการ พระองค์จะทำให้เจ้าจำเริญ

ใครที่ต่อต้าน ปฏิเสธพระองค์ จะเสื่อมและสูญไป


Verse 2

รำลึกถึงพระคัมภีร์ คราพระเจ้าทำลายเมืองโสโดม

และการที่ภรรยาของโลทได้กลายเป็นเสาเกลือ

และการที่ผู้คนในนีนะเวห์ได้สำนึกบาปของพวกเขา

ในขี้เถ้าและชุดผ้ากระสอบ


Chorus

ใครอยากรู้ชะตาตนเองจงมาหน้าพระเจ้า

ติดตามและนมัสการ พระองค์จะทำให้ท่านจำเริญ

ใครที่ต่อต้าน ปฏิเสธพระองค์ จะเสื่อมและสูญไป


Verse 3

นึกถึงพวกชาวยิว ผู้ตรึงพระเยซูไว้บนกางเขน

เมื่อคราวสองพันปีก่อน จงนึกถึงผลที่ตามมา

พวกเขาถูกขับจากอิสราเอล กระเจิงไปทั่วโลกา

คนมากมายดับสูญ ชนชาติโดนทำลาย

อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน


Bridge

พวกเขาตอกตรึงพระเจ้า

และยั่วยุพระอุปนิสัย

พวกเขาชดใช้สิ่งที่ทำ

พวกเขาโทษพระเจ้า

จึงพบชะตากรรมเดียวคือการลงทัณฑ์จากพระองค์

นี่คือผลที่ตามมา

ความวิบัติอันขมขื่น ที่ผู้ปกครองนำมาสู่

ประเทศและชนชาติของพวกเขา


Chorus

ใครอยากรู้ชะตาตนเองจงมาหน้าพระเจ้า

ติดตามและนมัสการ พระองค์จะทำให้ท่านจำเริญ

ใครที่ต่อต้าน ปฏิเสธพระองค์ จะเสื่อมและสูญไป


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 2: พระเจ้าทรงเป็นประธานเหนือชะตากรรมของมวลมนุษย์ทั้งปวง

ก่อนหน้า: 276 จงใส่ใจในชะตากรรมของมวลมนุษย์

ถัดไป: 278 ไม่มีพลังอำนาจใดสามารถขวางสิ่งที่พระเจ้าทรงหวังจะสัมฤทธิ์ผล

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger