276 จงใส่ใจในชะตากรรมของมวลมนุษย์

Verse 1

พระเจ้าทรงโน้มน้าวผู้คนทุกชาติพันธุ์

ทุกประเทศและแม้แต่ทุกวงการ

จงฟังพระสุรเสียงพระเจ้าและเฝ้ามองราชกิจ

จงใส่ใจในชะตากรรมของมวลมนุษย์

ทำให้พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ ทรงเกียรติสูงสุด

และทรงเป็นสิ่งสักการะเดียวที่สูงส่งที่สุด

ทั้งนี้เพื่อให้มวลมนุษย์ทั้งปวง

ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้พระพร

เช่นเดียวกับเหล่าพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม

ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้พระสัญญาของพระยาห์เวห์

เช่นเดียวกับอาดัมกับเอวาที่พระเจ้าทรงสร้าง

ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสวนเอเดน


Verse 2

ราชกิจพระเจ้าเป็นดั่งคลื่นที่โหมซัดสาด

ไม่มีใครสามารถชะลอหรือยับยั้งพระองค์

ผู้ที่รับฟังพระวจนะ ไล่ตามเสาะหาพระองค์

สามารถติดตามย่างพระบาทได้รับพระสัญญา

ผู้ที่แตกต่างจะต้องเจอภัยพิบัติยิ่งใหญ่

และได้รับการลงโทษอันสมควรแล้ว

พระเจ้าทรงโน้มน้าวผู้คนทุกชาติพันธุ์

ทุกประเทศและแม้แต่ทุกวงการ

จงฟังพระสุรเสียงพระเจ้าและเฝ้ามองราชกิจ

จงใส่ใจในชะตากรรมของมวลมนุษย์

จงใส่ใจในชะตากรรมที่เป็นของมวลมนุษย์ทุกคน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 2: พระเจ้าทรงเป็นประธานเหนือชะตากรรมของมวลมนุษย์ทั้งปวง

ก่อนหน้า: 275 พระเจ้าทรงควบคุมชะตากรรมของทุกชนชาติและกลุ่มชาติพันธุ์

ถัดไป: 277 ผู้ที่ยั่วยุพระอุปนิสัยของพระเจ้าต้องถูกลงโทษ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger