343 ผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้า คือผู้ที่ต่อต้านพระเจ้า

Intro

ใครก็ตามที่ไม่เข้าใจ

ประสงค์ของพระเจ้าคือผู้ที่ต่อต้านพระองค์

ใครที่เข้าใจแต่ไม่สนองพระเจ้า

ก็ยิ่งเป็นปรปักษ์ต่อพระองค์ยิ่งกว่า


Verse 1

คนในคริสตจักรสวดและท่องพระคัมภีร์ทุกชั่วยาม

แต่ไม่มีใครในนั้นเข้าใจพระราชกิจ

ไม่มีใครสามารถรู้จักพระองค์

ยังไม่สอดคล้องกับน้ำพระทัย

พวกเขาไร้ค่า พวกคนเลวทราม

ยืนค้ำหัว อบรมพระองค์

โบกธงพระองค์ทั้งที่คัดค้านพระองค์

อ้างความเชื่อ แม้ยังคงกลืนกินเลือดเนื้อของมนุษย์


Verse 2

พวกมารที่คอยกลืนกินวิญญาณเหล่านี้

ขวางคนให้เดินผิดทาง

พวกเขาเป็นเครื่องสะดุด

ที่ขวางทางผู้แสวงหาพระเจ้า

พวกเขาอาจดูมีองค์ประกอบที่เพียบพร้อม

แต่ผู้ที่ติดตามจะรู้อย่างไร

พวกเขาต่อต้านพระเจ้า เป็นศัตรูพระคริสต์

เป็นมารที่กลืนกินดวงจิตมนุษย์


Chorus

ผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้า

บรรดาผู้ยอมรับแต่ไม่รู้จักพระองค์

ผู้ที่ติดตามพระองค์แต่ไม่เชื่อฟัง

ผู้รื่นเริงในพระคุณ

แต่ไม่อาจยืนหยัดเป็นพยาน

คือพวกที่ต่อต้านพระเจ้า


Verse 3

ผู้คนที่อวดตนให้ดูสูงส่ง

ต่อพระพักตร์ของพระองค์

เป็นผู้ต่ำศักดิ์ที่สุด

ขณะที่ผู้ถ่อมใจตนเอง

เป็นผู้ที่ได้รับเกียรติที่สุด

พวกที่คิดว่ารู้จักพระราชกิจ

และประกาศก้องด้วยความเกรียวกราว

คนเหล่านั้นโง่เขลา เย่อหยิ่ง ทะนงตน

พวกเขาปราศจากคำพยานพระเจ้า


Chorus

ผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้า

บรรดาผู้ยอมรับแต่ไม่รู้จักพระองค์

ผู้ที่ติดตามพระองค์แต่ไม่เชื่อฟัง

ผู้รื่นเริงในพระคุณ

แต่ไม่อาจยืนหยัดเป็นพยาน

คือพวกที่ต่อต้านพระเจ้า


Bridge

ผู้ที่ไม่เข้าใจน้ำพระทัย

ผู้ที่เข้าใจแต่ไม่ปฏิบัติความจริง

ผู้ที่กินและดื่มพระวจนะแต่ยังท้าทาย

คือผู้ต่อต้านพระเจ้า

ผู้คิดผิดต่อร่างมนุษย์ของพระองค์

และจิตใจเป็นศัตรูต่อต้านพระเจ้า

ผู้ที่ไม่อาจเป็นพยาน

ไม่รู้จักพระองค์

ผู้ที่ตัดสินพระองค์

คือผู้ต่อต้านพระเจ้า


Chorus

ผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้า

บรรดาผู้ยอมรับแต่ไม่รู้จักพระองค์

ผู้ที่ติดตามพระองค์แต่ไม่เชื่อฟัง

ผู้รื่นเริงในพระคุณ

แต่ไม่อาจยืนหยัดเป็นพยาน

คือพวกที่ต่อต้านพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ผู้คนทั้งหมดที่ไม่รู้จักพระเจ้าคือผู้คนที่ต่อต้านพระเจ้า

ก่อนหน้า: 342 พระเจ้าทรงเกลียดชังภาวะอารมณ์ระหว่างผู้คน

ถัดไป: 344 ใครก็ตามที่ประเมินวัดพระเจ้าด้วยมโนคติอันหลงผิดต้านทานพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger