บทที่ 33

ราชอาณาจักรของเราพึงประสงค์บรรดาผู้ที่ซื่อสัตย์ บรรดาผู้ที่ไม่หน้าซื่อใจคดหรือหลอกลวง  ผู้คนที่มีความจริงใจและซื่อสัตย์ไม่ได้เป็นที่นิยมในโลกไม่ใช่หรอกหรือ?  เรากลับตรงกันข้าม  การที่ผู้คนที่ซื่อสัตย์มาหาเราเป็นสิ่งที่ยอมรับได้  เราปีติยินดีในบุคคลประเภทนี้  และเราจำเป็นต้องมีบุคคลประเภทนี้ด้วยเช่นกัน สิ่งนี้คือความชอบธรรมของเราอย่างแน่นอน  ผู้คนบางคนไม่รู้เท่าทัน  พวกเขาไม่สามารถรู้สึกถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพวกเขาไม่สามารถจับความเข้าใจในเจตจำนงของเรา  พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนถึงสภาพแวดล้อมที่ครอบครัวของพวกเขาและภาวะแวดล้อมของพวกเขาดำรงอยู่ และพวกเขากระทำสิ่งต่างๆ อย่างมืดบอด และสูญเสียโอกาสมากมายที่จะได้มาซึ่งพระคุณ  พวกเขาเสียใจในการกระทำของพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่า และเมื่อพวกเขาเผชิญกับเรื่องราวอย่างหนึ่ง พวกเขาก็ไม่สามารถมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนอีก  บางครั้งพวกเขาสามารถพึ่งพาพระเจ้าเพื่อที่จะพากเพียรให้ได้มาซึ่งชัยชนะ แต่เมื่อพวกเขาเผชิญกับเรื่องราวแบบเดียวกันหลังจากนั้น โรคเก่าก็กำเริบอีกครั้ง และพวกเขาไม่สามารถจับความเข้าใจในเจตจำนงของเราได้  แต่เราไม่มองไปที่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ และเราไม่จดจำการล่วงละเมิดของพวกเจ้า ตรงกันข้าม เราต้องการที่จะช่วยพวกเจ้าให้รอดจากแผ่นดินลามกเสเพลนี้และอนุญาตให้พวกเจ้าเริ่มต้นชีวิตของพวกเจ้าใหม่อีกครั้ง  เราได้อภัยพวกเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้คือก้าวที่วิกฤติที่สุด  พวกเจ้าไม่สามารถงุนงงสับสนได้อีกต่อไป และไม่สามารถเดินหน้าในหนทางที่เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวไปแบบนั้นได้อีกต่อไป  เมื่อใดเจ้าจึงจะสามารถไปถึงบั้นปลายได้?  พวกเจ้าต้องกระทำอย่างถึงที่สุดเพื่อวิ่งไปสู่เส้นชัยโดยไม่หยุด  จงอย่าหย่อนยานในเวลาวิกฤติที่สุด จงเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ และงานเลี้ยงอันอุดมสมบูรณ์ย่อมอยู่ตรงหน้าพวกเจ้า  จงสวมชุดแต่งงานและอาภรณ์แห่งความชอบธรรมอย่างรวดเร็ว และเข้าร่วมในงานอภิเษกสมรสของพระคริสต์ ชื่นชมความสุขบนสวรรค์กับครอบครัวชั่วนิรันดร์! เจ้าจะไม่ซึมเศร้า เศร้าใจและถอนหายใจเช่นครั้งก่อนอีกต่อไป  ทุกสิ่งทุกอย่างของเวลานั้นย่อมจะได้อันตรธานไปเหมือนหมอกควัน และมีเพียงพระชนม์ที่ฟื้นคืนมาของพระคริสต์เท่านั้นที่จะมีฤทธานุภาพในตัวเจ้า  ภายในตัวเจ้าจะมีวิหารที่ถูกชำระให้บริสุทธิ์โดยการชำระให้สะอาดและการชำระล้าง และชีวิตแห่งการฟื้นคืนชีพที่เจ้าได้รับจะอาศัยอยู่ในตัวเจ้าตลอดชั่วกาลนาน!

ก่อนหน้า: บทที่ 32

ถัดไป: บทที่ 34

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 13

ภายในวจนะและถ้อยคำของเรานั้นมีเจตนารมณ์ของเราซ่อนอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ผู้คนก็มิได้รู้และเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เลย...

บทที่ 22

มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความสว่าง กระนั้นเขาก็ไม่ตระหนักรู้ถึงความล้ำค่าของความสว่าง  เขาไม่รู้เท่าทันถึงเนื้อแท้ของความสว่าง...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้