บทที่ 36

พระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ องค์กษัตริย์ผู้ทรงเถลิงบัลลังก์ ทรงปกครองทั้งจักรวาล ทรงเผชิญหน้าประชาชาติทั้งมวลและปวงประชาทั้งผอง และทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์สาดฉายไปด้วยพระสิริของพระเจ้า  สิ่งมีชีวิตทั้งมวลในจักรวาลและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกจักต้องประจักษ์  บรรดาขุนเขา แม่น้ำ ทะเลสาบ แผ่นดิน มหาสมุทร และสิ่งมีชีวิตทั้งมวลได้เปิดม่านของพวกมันออกในความสว่างแห่งโฉมพระพักตร์ของพระเจ้าเที่ยงแท้ และพวกเขาจะได้รับการรื้อฟื้น ราวกับตื่นขึ้นมาจากความฝัน ราวกับพวกเขาเป็นบรรดาหน่อพันธุ์ที่กำลังฝ่าพ้นขึ้นมาเหนือพื้นดิน!

อา!  พระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวทรงปรากฏอยู่เบื้องพิภพแล้ว  ผู้ใดหรือที่กล้าดีเข้าหาพระองค์ด้วยการต้านทาน?  ทุกคนสั่นเทาด้วยความเกรงกลัว  ทุกคนต่างเชื่อมั่นอย่างเป็นที่สุด และทุกคนขอร้องต่อการยกโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่า  ผู้คนทั้งปวงทรุดลงคุกเข่าเฉพาะพระพักตร์พระองค์ และทุกปากล้วนนมัสการพระองค์!  บรรดาทวีปและมหาสมุทร ขุนเขา แม่น้ำทั้งหลาย—ทุกสรรพสิ่งต่างสรรเสริญพระองค์อย่างมิรู้จบ!  ฤดูใบไม้ผลิมาพร้อมสายลมละมุนอันอบอุ่น นำมาซึ่งสายฝนโปรยปรายของฤดู  เช่นเดียวกับผู้คนทั้งปวง กระแสแห่งสายธารทั้งหลายต่างไหลรินด้วยความระทมใจและความชื่นบานยินดี เป็นการหลั่งน้ำตาแห่งการเป็นหนี้และการตำหนิตัวเอง  แม่น้ำ ทะเลสาบ ฟองคลื่นซัดฝั่งและระลอกคลื่นใต้น้ำทั้งหลายล้วนกำลังขับร้อง สดุดีพระนามอันบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าเที่ยงแท้!  เสียงสรรเสริญกังวานออกมาด้วยความกระจ่างแจ้งยิ่งนัก!  สิ่งเก่าแก่ทั้งหลายที่ครั้งหนึ่งเคยถูกซาตานทำให้เสื่อมทราม—แต่ละสิ่งและทุกๆ สิ่งในสิ่งเก่าแก่เหล่านั้นจะได้รับการสร้างขึ้นใหม่และเปลี่ยนแปลง และจะได้เข้าสู่อาณาจักรหนึ่งซึ่งใหม่อย่างครบถ้วนบริบูรณ์

นี่คือแตรอันบริสุทธิ์ และมันได้เริ่มส่งเสียงแล้ว!  จงฟังเสียงแตรเถิด  เสียงนั่นช่างเสนาะนัก เป็นดำรัสแห่งบัลลังก์ ประกาศแสดงมายังทุกชนชาติและผู้คน ว่าเวลานั้นได้มาถึงแล้ว ว่าบทอวสานสุดท้ายได้มาถึงแล้ว  แผนการบริหารจัดการของเราเสร็จสิ้นแล้ว  ราชอาณาจักรของเราได้ปรากฏอย่างเปิดเผยบนแผ่นดินโลกแล้ว  อาณาจักรทั้งหลายของโลกได้กลายมาเป็นราชอาณาจักรของเรา ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้า  แตรทั้งเจ็ดของเราส่งเสียงจากบัลลังก์ และสิ่งอันแสนอัศจรรย์ทั้งหลายก็จะบังเกิดขึ้น!  ผู้คนตรงที่สุดปลายแผ่นดินโลกจะเร่งรีบมาอย่างพร้อมเพรียงกันจากทุกทิศทางด้วยกำลังแห่งหิมะถล่มและพลังแห่งสายฟ้าฟาด บ้างก็แล่นเรือใบมาในทะเล บ้างก็เหินมาในเครื่องบิน บ้างขึ้นขี่ยานพาหนะทุกรูปร่างและทุกขนาด บ้างก็ควบมาบนหลังอาชา  จงเพ่งมองอย่างใกล้ชิด  จงสดับฟังอย่างระมัดระวัง  บรรดาผู้ซึ่งทรงเหล่าอาชาทุกสีสัน ทรงฤทธิ์และสง่างามด้วยจิตวิญญาณที่ถูกปลุกเร้าราวกับกำลังเข้าสู่สมรภูมิรบเหล่านี้นั้น ไม่แยแสต่อความตาย  ท่ามกลางเสียงหวีดร้องของอาชาและเสียงเอ็ดตะโรของผู้คนที่กำลังโห่ร้องแด่พระเจ้าเที่ยงแท้ พวกผู้ชาย พวกผู้หญิง และเด็กจำนวนมากจะถูกกีบม้าเหยียบย่ำในทันใด บ้างก็จะตาย บ้างก็จะหายใจเฮือกสุดท้าย บ้างก็จะพิกลพิการเสียโฉม ด้วยไม่มีผู้ใดมาดูแลพวกเขา จึงโห่ร้องตีโพยตีพาย ครวญครางด้วยความเจ็บปวด  บุตรแห่งการกบฏ!  นี่ไม่ใช่บทอวสานสุดท้ายของพวกเจ้าหรอกหรือ?

เรามองด้วยความชื่นบานยินดีไปยังประชากรของเรา ผู้ซึ่งได้ยินเสียงเราและมาชุมนุมกันจากทุกชนชาติและทุกแผ่นดิน  บรรดาผู้คนทั้งผอง ซึ่งรักษาพระเจ้าเที่ยงแท้ไว้ติดปากพวกเขามาโดยตลอด สรรเสริญและกระโดดโลดเต้นอย่างไม่รู้จบด้วยความชื่นบานยินดี  พวกเขาเป็นพยานให้แก่โลก และเสียงการเป็นพยานของพวกเขาต่อพระเจ้าเที่ยงแท้นั้นเสมือนเป็นเสียงสนั่นก้องของห้วงน้ำมากหลาย  ผู้คนทั้งปวงจะเนืองแน่นกันเข้ามาในราชอาณาจักรของเรา

แตรทั้งเจ็ดของเราส่งเสียงปลุกพวกผู้หลับใหล!  จงลุกขึ้นมาโดยเร็ว มันยังไม่สายเกินไป  จงมองชีวิตของเจ้าเถิด!  จงเปิดตาของเจ้าและดูว่าบัดนี้มันคือโมงยามใด  มีอะไรอยู่ ณ ที่นั้นให้แสวงหา?  มีอะไรอยู่ ณ ที่นั้นให้ขบคิดหรือ?  และมีอะไรอยู่ ณ ที่นั้นให้เกาะติดหรือ?  เจ้าไม่เคยพิจารณาความแตกต่างของคุณค่าระหว่างการได้รับชีวิตของเรากับการได้รับทุกสิ่งที่เจ้ารักและเกาะติดเลยหรอกหรือ?  จงอย่าเอาแต่ใจหรือเล่นซนอีกต่อไป  จงอย่าพลาดโอกาสนี้  เวลานี้จะไม่มาอีกแล้ว!  จงลุกขึ้นยืนเดี๋ยวนี้ ฝึกฝนปฏิบัติการใช้จิตวิญญาณของเจ้า จงใช้เครื่องมือสารพัดเพื่อมองให้ทะลุปรุโปร่ง และสกัดขวางทุกแผนร้ายและเพทุบายของซาตาน และมีชัยเหนือซาตาน เพื่อที่ประสบการณ์ชีวิตของเจ้าจะได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเจ้าอาจใช้ชีวิตตามอุปนิสัยของเรา เพื่อที่ชีวิตของเจ้าอาจกลายเป็นผู้ใหญ่และช่ำชองประสบการณ์ และเจ้าอาจติดตามย่างก้าวของเราเสมอ  จงอย่าหวาดหวั่น จงอย่าอ่อนแอ จงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอ ทีละก้าว ตรงไปจนสุดปลายถนน!

เมื่อแตรทั้งเจ็ดส่งเสียงอีกครั้ง มันจะเป็นการเรียกสู่การพิพากษา การพิพากษาพวกบุตรแห่งการกบฏ การพิพากษาประชาชาติทั้งมวลและปวงประชาทั้งผอง และแต่ละชนชาติจะยอมจำนนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า  โฉมพระพักตร์อันเปี่ยมสง่าราศีของพระเจ้าจะปรากฏอยู่เบื้องหน้าประชาชาติทั้งมวลและปวงประชาทั้งผองอย่างแน่นอน  ทุกคนจะเชื่อมั่นอย่างอย่างถึงที่สุด และโห่ร้องไม่รู้จบแด่พระเจ้าเที่ยงแท้  พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทรงเปี่ยมสง่าราศีกว่าเดิม และบรรดาบุตรของเราก็จะร่วมแบ่งปันสง่าราศรีและร่วมแบ่งปันความเป็นกษัตริย์กับเรา ทำการพิพากษาประชาชาติทั้งมวลและปวงประชาทั้งผอง ลงโทษคนชั่ว มีความปรานีต่อบรรดาผู้ที่เป็นของเราและช่วยพวกเขาให้รอด และทำให้ราชอาณาจักรแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ  โดยผ่านทางเสียงแตรทั้งเจ็ด ผู้คนมากมายมหาศาลจะได้รับการช่วยให้รอด หวนคืนมาอยู่เบื้องหน้าเรา เพื่อคุกเข่าและนมัสการด้วยการสรรเสริญอันเป็นนิตย์!

เมื่อแตรทั้งเจ็ดส่งเสียงอีกครั้งหนึ่ง มันจะเป็นตอนจบแห่งยุค เป็นเสียงแผดของแตรแห่งชัยชนะเหนือซาตานผู้เป็นมาร เป็นการคารวะที่ป่าวประกาศการเริ่มต้นดำรงชีวิตอย่างเปิดเผยในราชอาณาจักรบนแผ่นดินโลก!  ช่างเป็นเสียงอันสูงส่งเลิศลอย เสียงนี้กังวานสะท้อนไปรอบบัลลังก์ เสียงแผดนี้ของแตรสั่นสะเทือนฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก อันเป็นหมายสำคัญแห่งชัยชนะของแผนการบริหารจัดการของเรา อันเป็นคำพิพากษาต่อซาตาน มันตัดสินโทษให้ทั้งพิภพอันเก่าแก่นี้ไปสู่ความตาย ให้หวนคืนสู่บาดาลลึก! เสียงแผดนี้ของแตรมีนัยสำคัญว่า ประตูกำแพงแห่งพระคุณกำลังจะปิดลงแล้ว ว่าชีวิตของราชอาณาจักรจะเริ่มต้นบนแผ่นดินโลก ซึ่งเป็นการถูกต้องและเหมาะสม  พระเจ้าทรงช่วยบรรดาผู้ที่รักพระองค์ให้รอด  ครั้นพวกเขากลับไปยังราชอาณาจักรของพระองค์แล้ว ผู้คนบนแผ่นดินโลกจะเผชิญหน้ากับการกันดารอาหารและโรคระบาด และชามทั้งเจ็ดกับภัยพิบัติทั้งเจ็ดของพระเจ้าจะเกิดผลอย่างต่อเนื่องตามกัน ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะล่วงไป แต่วจนะของเราจะต้องไม่!

ก่อนหน้า: บทที่ 35

ถัดไป: บทที่ 37

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ชีวิตฝ่ายวิญญาณอันเหมาะสมนำผู้คนไปบนร่องครรลองที่ถูกต้อง

พวกเจ้าได้เดินมาบนสัดส่วนที่น้อยมากของเส้นทางแห่งการเป็นผู้เชื่อในพระเจ้า และพวกเจ้ายังไม่ได้เข้าไปบนร่องครรลองที่ถูกต้อง...

การสนทนาเรื่องชีวิตในคริสตจักรและชีวิตจริง

ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนสภาพได้เฉพาะภายในชีวิตในคริสตจักรเท่านั้น และหากพวกเขาไม่ได้อยู่ภายในชีวิตในคริสตจักร เช่นนั้นแล้ว...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้