270 พระเจ้ากำลังทรงแสวงหาบรรดาผู้ที่กระหายในการทรงปรากฏของพระองค์

Verse 1

เหล่าผู้ชอบธรรม เฉกเช่นโนอาห์

ที่นมัสการพระเจ้า หลบเลี่ยงความชั่วนั้น

ไม่มีอีกต่อไป แต่พระเจ้ายังทรงเมตตา

อภัยบาปมนุษย์ในยุคสุดท้าย

พระเจ้าเสาะหาผู้ที่รอ ให้พระองค์ทรงปรากฏ

ผู้ได้ยินพระวจนะและเชื่อฟังดังทารก

ผู้ยอมรับสิ่งที่ทรงมอบหมาย

และมอบใจกายถวายแด่พระองค์


Chorus

หากไม่มีสิ่งใด

ไม่มีสิ่งใดสั่นคลอนการอุทิศ

ของเจ้าแด่พระเจ้า

พระเจ้าจะมองดูเจ้า

พระองค์จะทรงโปรดปรานตัวเจ้า โอ้

พระเจ้าจะประทานพระพร

ให้กับตัวเจ้า ให้กับตัวเจ้า โอ้

พระเจ้าจะประทานพระพรให้กับตัวเจ้า


Verse 2

หากเจ้ามีชื่อเสียง มีความรู้

ผู้คนสนับสนุนและร่ำรวย

แต่ยังคงยอมรับการทรงเรียกของพระองค์

และพระบัญชา

ทุกสิ่งที่เจ้าทำจะมีความหมายและชอบธรรม

แต่ถ้าเจ้าปฏิเสธการทรงเรียก

เพื่อเป้าหมายและสถานะ

ทุกสิ่งที่เจ้าทำจะถูกสาป และดูหมิ่นโดยพระเจ้า


Chorus

หากไม่มีสิ่งใด

ไม่มีสิ่งใดสั่นคลอนการอุทิศ

ของเจ้าแด่พระเจ้า

พระเจ้าจะมองดูเจ้า

พระองค์จะทรงโปรดปรานตัวเจ้า โอ้

พระเจ้าจะประทานพระพร

ให้กับตัวเจ้า ให้กับตัวเจ้า โอ้

พระเจ้าจะประทานพระพรให้กับตัวเจ้า

โอ้ โอ้ โอ้ โอ้…


Bridge

เจ้าอาจเป็นผู้อาวุโสหรือผู้มีอำนาจ

แต่ไม่ว่าจะตำแหน่งใด

หากเจ้าพึ่งพาความรู้และกำลัง

เจ้าจะล้มเหลวและพลาดพระพรพระเจ้า

พระเจ้าไม่ยอมรับสิ่งที่เจ้าทำ

และไม่เรียกงานของเจ้าว่าชอบธรรม

เจ้าไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์มนุษย์

แต่นำพวกเขาไปจากการทรงดูแล

พระองค์จะตรัสว่าเจ้านำทาง

พวกเขาสู่ความตาย

สู่ความมืดและจุดที่ไม่จบสิ้น

จุดที่มนุษย์สูญเสียพระเจ้า

และพระพรพระองค์


Chorus

หากไม่มีสิ่งใด

ไม่มีสิ่งใดสั่นคลอนการอุทิศ

ของเจ้าแด่พระเจ้า

พระเจ้าจะมองดูเจ้า

พระองค์จะทรงโปรดปรานตัวเจ้า โอ้

พระเจ้าจะประทานพระพร

ให้กับตัวเจ้า ให้กับตัวเจ้า โอ้

พระเจ้าจะประทานพระพรให้กับตัวเจ้า

พระพรให้กับตัวเจ้า

โอ้ โอ้ โอ้ โอ้…


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 2: พระเจ้าทรงเป็นประธานเหนือชะตากรรมของมวลมนุษย์ทั้งปวง

ก่อนหน้า: 269 พระเจ้ากำลังทรงแสวงหาหัวใจและจิตวิญญาณของเจ้า

ถัดไป: 271 พระเจ้าทรงช่วยผู้ที่หนีจากมารและนมัสการพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger