269 พระเจ้ากำลังทรงแสวงหาหัวใจและจิตวิญญาณของเจ้า

Verse 1

มนุษย์เบี่ยงเบนจาก

การจัดเตรียมขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ไม่รู้มีชีวิตทำไมแต่ก็ยังกลัวตาย

ไร้การช่วยจากพระเจ้า

พวกเขายังไม่ยอมหลับตา

ใช้ชีวิตอย่างต่ำทรามที่สุด

ไม่ตระหนักจิตวิญญาณตน

เจ้าอยู่โดยไร้ความหวัง

เหมือนคนอื่นซึ่งไร้จุดหมาย

เล่ากันว่าองค์บริสุทธิ์จะทรงช่วย

ผู้ทนทุกข์รอพระองค์ให้รอดพ้น

นี่ไม่เคยกลายเป็นจริงในบรรดาผู้ไร้สติ

แต่ผู้คนก็ยังโหยหาเช่นเดิม


Chorus

องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ทรงพระกรุณา

ให้ผู้ทนทุกข์อย่างลึกล้ำ

พระเจ้าทรงเอือมระอาพวกที่ไร้สติ

เพราะทรงต้องรอเนิ่นนานกับคำตอบพวกเขา

ทรงแสวงหาหัวใจ และจิตวิญญาณเจ้า

จะทรงให้อาหาร และให้น้ำ

ทรงปลุกหัวใจและจิตวิญญาณเจ้าให้ฟื้น

ดับกระหายและโหยหิว


Verse 2

เมื่อรู้สึกอ่อนแรง และโลกหนาวเหน็บ

อย่าหลงทาง และคร่ำครวญ

องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้เฝ้าดู

จะทรงยอมรับเจ้ากลับมา

ทรงเฝ้ามองเคียงข้างเจ้า

ทรงรอให้เจ้านั้นหันกลับมา

หวังให้เข้าใจว่าเจ้ามาจากพระเจ้า

แต่เจ้านั้นหลงทิศทางสูญเสียความมีสติ

รับผู้หนึ่งมาเป็น "บิดา" โดยไม่รู้ช่วงเวลา

หวังเจ้ารู้องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเฝ้ามองเจ้าเสมอ

ทรงเฝ้ารอแสนนานให้เจ้าคืนมา


Bridge

ทรงเฝ้ามอง และเฝ้ารอ

การตอบสนองที่ไร้คำตอบ

การทรงเฝ้ามองนั้นล้ำค่า

เพื่อหัวใจและจิตวิญญาณของผู้คน

อาจทรงเฝ้ามองชั่วกาลมันอาจถึงจุดสิ้นสุด

แต่เจ้าควรรู้ว่าบัดนี้

หัวใจและจิตวิญญาณเจ้าอยู่ที่ใด


Chorus

องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ทรงพระกรุณา

ให้ผู้ทนทุกข์อย่างลึกล้ำ

พระเจ้าทรงเอือมระอาพวกที่ไร้สติ

เพราะทรงต้องรอเนิ่นนานกับคำตอบพวกเขา

ทรงแสวงหาหัวใจ และจิตวิญญาณเจ้า

จะทรงให้อาหาร และให้น้ำ

ทรงปลุกหัวใจและจิตวิญญาณเจ้าให้ฟื้น

ดับกระหายและโหยหิว


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การทอดถอนพระทัยขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ก่อนหน้า: 268 วิธีที่ซาตานใช้กระแสนิยมทางสังคมเพื่อทำให้มนุษย์เสื่อมทราม

ถัดไป: 270 พระเจ้ากำลังทรงแสวงหาบรรดาผู้ที่กระหายในการทรงปรากฏของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger