109 องค์รวมของพระราชกิจแห่งความรอด

Verse 1

ราชกิจทั้งสามช่วงระยะ

เป็นบันทึกราชกิจทั้งหมด

ที่พระเจ้าทรงช่วยมนุษย์ให้รอด

หาใช่เพียงจินตภาพ

เพื่อจะรู้จักอุปนิสัยพระเจ้า

ต้องรู้จักราชกิจสามช่วงระยะ

เป็นขั้นต่ำสุดที่ต้องสัมฤทธิ์

หากเจ้าต้องการรู้จักพระเจ้า


Verse 2

มนุษย์ไม่อาจสร้างความรู้เรื่องพระเจ้า

เป็นสิ่งที่ไม่อาจคิดเอง

มิใช่สิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์

ประทานเป็นพิเศษแก่ผู้ใด

แต่เป็นความรู้ที่ได้รับมา

เมื่อได้รับประสบการณ์พระราชกิจ

ความรู้ที่เจ้าเรียนรู้ได้เฉพาะ

จากการผ่านราชกิจด้วยตนเอง


Pre-chorus 1

ความรู้เช่นนั้นไม่อาจได้มาง่ายดาย

อีกทั้งไม่ใช่สิ่งที่สามารถสอนกันได้

แต่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับพระองค์

ประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับพระองค์


Chorus

ราชกิจทั้งสามช่วงระยะ

คือราชกิจช่วยมนุษย์ให้รอด

คนต้องรู้จักราชกิจและพระอุปนิสัย

ในราชกิจแห่งความรอด

ไร้ข้อเท็จจริงนี้ ความรู้ของเจ้า

ในเรื่องพระเจ้าไร้สิ่งใด

มีแต่คำพูดกลวงๆ

คำพูดที่ว่างเปล่า

มีแต่คำพูดกลวงๆ

คำพูดที่ว่างเปล่า


Verse 3

การช่วยมนุษย์ให้รอดคือแก่น

แต่ในนั้นมีหลายหนทางในการทำงาน

หลายวิธีที่พระอุปนิสัยแสดงออก

ยากที่มนุษย์จะเห็นและเข้าใจ

การเปลี่ยนแปลงราชกิจ สถานที่ราชกิจ

และผู้รับราชกิจ

และการแยกกันของยุคต่างๆ

คือส่วนหนึ่งของราชกิจสามช่วงระยะ


Pre-chorus 2

การเปลี่ยนวิธีทรงราชกิจของพระวิญญาณ

อุปนิสัยของพระเจ้า พระฉายา

พระอัตลักษณ์ พระนาม

ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของราชกิจสามช่วงระยะ

ราชกิจสามช่วงระยะ


Chorus

ราชกิจทั้งสามช่วงระยะ

คือราชกิจช่วยมนุษย์ให้รอด

คนต้องรู้จักราชกิจและพระอุปนิสัย

ในราชกิจแห่งความรอด

ไร้ข้อเท็จจริงนี้ ความรู้ของเจ้า

ในเรื่องพระเจ้าไร้สิ่งใด

มีแต่คำพูดกลวงๆ

คำพูดที่ว่างเปล่า

มีแต่คำพูดกลวงๆ

คำพูดที่ว่างเปล่า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การรู้จักพระราชกิจของพระเจ้าทั้งสามช่วงระยะคือเส้นทางสู่การรู้จักพระเจ้า

ก่อนหน้า: 108 พระราชกิจสามช่วงระยะแสดงให้เห็นถึงการช่วยให้รอดของพระเจ้าอย่างเต็มรูปแบบ

ถัดไป: 110 ความจริงภายในของพระราชกิจสามช่วงระยะของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger