110 ความจริงภายในของพระราชกิจสามช่วงระยะของพระเจ้า

Intro

ในพระราชกิจสามช่วงระยะ

ระยะแรกนั้นดำเนินการโดยพระวิญญาณ

มิใช่โดยเนื้อหนัง

ราชกิจสุดท้ายของทั้งสามช่วงระยะ

พระเจ้าในรูปมนุษย์ทรงกระทำ มิใช่พระวิญญาณ


Verse 1

ช่วงระยะกลางของพระราชกิจแห่งการไถ่

พระเจ้าในเนื้อหนังทรงดำเนินการเช่นกัน

สำคัญสุดในราชกิจการบริหารจัดการ

คือช่วยมนุษย์ให้รอดจากอิทธิพลของซาตาน

สำคัญคือพิชิตมนุษย์ผู้เสื่อมทรามโดยสมบูรณ์

จึงฟื้นฟูความเคารพต่อพระเจ้าในหัวใจ

เปิดทางให้เขาได้บรรลุชีวิตปกติ

งานนี้สำคัญ แก่นราชกิจบริหารจัดการ


Chorus

มีนัยสำคัญพร้อมทั้งพื้นฐาน

ต่อราชกิจของพระเจ้าทุกช่วงระยะ

มิใช่จินตนาการที่เลื่อนลอย

มิได้ดำเนินการไปตามแต่ใจ

มีปัญญาเฉพาะในแต่ละช่วงระยะ

คือข้อเท็จจริงภายในราชกิจทั้งปวง


Verse 2

พระเจ้าในเนื้อหนังทรงราชกิจสองช่วงระยะ

เพราะสำคัญยิ่งต่อราชกิจการบริหารจัดการ

หากไร้สองช่วงระยะนี้งานทั้งปวงคงจะหยุด

งานช่วยมนุษย์ให้รอดคงจะเป็นคำพูดว่างเปล่า

ราชกิจนี้จะสำคัญหรือไม่นั้น

อยู่ที่ความต่ำทรามและความจำเป็นของมวลมนุษย์

และความรุนแรงของความไม่เชื่อฟังของซาตาน

และการรบกวนของซาตานต่อพระราชกิจ


Bridge

ผู้มีความลงตัวที่จะทำงาน

ได้ถูกระบุไว้โดยธรรมชาติของงานที่ทำ

และโดยความสำคัญของราชกิจนั้น


Chorus

มีนัยสำคัญพร้อมทั้งพื้นฐาน

ต่อราชกิจของพระเจ้าทุกช่วงระยะ

มิใช่จินตนาการที่เลื่อนลอย

มิได้ดำเนินการไปตามแต่ใจ

มีปัญญาเฉพาะในแต่ละช่วงระยะ

คือข้อเท็จจริงภายในราชกิจทั้งปวง


Verse 3

ไม่ว่าเป็นงานพระเจ้าในเนื้อหนังหรือพระวิญญาณ

แต่ละงานมีแผนมากมายของพระราชกิจ

พระองค์มิได้ทรงงานอย่างเลื่อนลอย

พระองค์มิได้ทรงงานที่ไร้ความหมายใดๆ

เมื่อพระวิญญาณทรงงานก็เป็นไปตามเป้าหมาย

เมื่อทรงเป็นคน ยิ่งทำด้วยเป้าประสงค์ยิ่งขึ้นไป

จะมีเหตุใดอีกที่ทรงพร้อมเปลี่ยนอัตลักษณ์

จะมีเหตุใดอีกที่ทรงพร้อมมาเป็นผู้ถูกรังแก


Chorus

มีนัยสำคัญพร้อมทั้งพื้นฐาน

ต่อราชกิจของพระเจ้าทุกช่วงระยะ

มิใช่จินตนาการที่เลื่อนลอย

มิได้ดำเนินการไปตามแต่ใจ

มีปัญญาเฉพาะในแต่ละช่วงระยะ

คือข้อเท็จจริงภายในราชกิจทั้งปวง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจำเป็นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งทรงปรากฏในรูปมนุษย์มากกว่า

ก่อนหน้า: 109 องค์รวมของพระราชกิจแห่งความรอด

ถัดไป: 111 พระเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองแห่งแผนการบริหารจัดการ 6,000 ปี

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger