บทที่ 37

ตลอดยุคต่างๆ และในทุกงานที่เราได้ทำไป ทุกช่วงระยะของงานได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวิธีการทำงานอันเหมาะสมของเรา  ด้วยเหตุผลนี้ ประชากรอันเป็นที่รักของเราจึงได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นทุกที และเหมาะยิ่งขึ้นทุกทีสำหรับการใช้ของเรา  แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลเดียวกันนั้น “สิ่งอาภัพอับโชค” ก็คือ เมื่อวิธีการทำงานของเราเพิ่มขึ้น  จำนวนประชากรลดลง และนี่เป็นเหตุให้พวกเขาจมสู่การใคร่ครวญอย่างลึกล้น  แน่นอนว่า งานนี้ของวันนี้ก็ยังไม่เป็นข้อยกเว้น และผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังจมจ่อมอยู่ในการใคร่ครวญอีกครั้ง เมื่อเป็นเช่นนั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีต่อวิธีการทั้งหลายของเรา ยังคงมีบางคนที่ต้องถอนตัวออกไป  อาจอธิบายได้อย่างนี้ว่า นี่เป็นสิ่งที่เราได้ลิขิตไว้ล่วงหน้า ทว่ามิใช่บางสิ่งที่เราได้กระทำไปแล้ว  นับเนื่องจากการสร้างโลก ผู้คนมากมายได้ตกต่ำลง อีกทั้งผู้คนมากมายได้หลงทางไป อันเป็นผลจากวิธีการทำงานของเรา  อย่างไรก็ตาม เรามิได้ใส่ใจในสิ่งที่ผู้คนทำ—ไม่ว่าพวกเขาจะรู้สึกว่า เราไม่รักใคร่เอ็นดู หรือใจไม้ไส้ระกำเกินไป—ไม่ว่าความเข้าใจของพวกเขานั้นจะถูกต้องหรือไม่ก็ตาม เราก็หลีกเลี่ยงที่จะอธิบาย  ก่อนอื่นพวกเรามาสามัคคีธรรมกันเกี่ยวกับประเด็นหลักของการเสวนานี้เสียก่อน เพื่อที่ทุกคนอาจได้รับความเข้าใจอย่างละเอียดทั่วถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาคาใจกับสาเหตุที่ตนทนทุกข์  เราจะไม่บีบให้ผู้คนทนทุกข์ในความเงียบงันเหมือนพวกคนใบ้ แต่ในทางกลับกัน เราจะบรรยายทุกสิ่งอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้พวกเขาบ่นว่าเรา  แล้ววันหนึ่ง เราจักทำให้ทุกคนเปล่งถ้อยคำสรรเสริญอันจริงใจ แม้ในท่ามกลางการตีสอนพวกเขา  เจ้าพอจะเห็นด้วยได้กับวิธีการนี้หรือไม่?  นั่นตรงกับข้อพึงประสงค์ทั้งหลายของผู้คนหรือไม่?

ในการเกริ่นนำไปสู่ยุคสมัยแห่งการตีสอน ก่อนอื่นเราจะบอกผู้คนถึงความหมายทั่วไปเบื้องหลัง “ยุคสมัย” นี้ เพื่อให้พวกเขาไม่ล่วงเกินเรา  กล่าวคือ เราจะทำการจัดการเตรียมการต่างๆ ขึ้นมาเพื่องานของเราที่จะไม่มีผู้ใดเลยมาเปลี่ยนแปลง และเราจะไม่ลดหย่อนผ่อนโทษให้ใครก็ตามที่มาปรับเปลี่ยนการจัดการเตรียมการเหล่านั้นอย่างแน่นอน แต่เราจะกล่าวโทษพวกเขา  เจ้าจะจดจำสิ่งนั้นหรือไม่?  สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น “การให้วัคซีน”  ในวิธีการใหม่ๆ นี้ ก่อนอื่นผู้คนทั้งหมดต้องจับใจความว่า เป้าหมายสำคัญแรกสุดที่ต้องสัมฤทธิ์ก็คือ การได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะอันจริงแท้ของตัวพวกเขาเอง  ก่อนที่จะได้รับความเข้าใจในตนเองบางประการ ไม่มีใครเลยจะได้รับอนุญาตให้พูดจาอย่างขาดความระมัดระวังในคริสตจักร และแน่นอนว่าเราจะตีสอนใครก็ตามที่ล่วงละเมิดกฎเกณฑ์นี้  นับจากวันนี้เป็นต้นไป  อัครทูตทุกคนจะได้รับการขึ้นบัญชีในคริสตจักรต่างๆ และห้ามมิให้ย้ายไปที่นั่นที่นี่ตามอำเภอใจ—เพราะการย้ายไปมาเช่นนั้นเกิดประโยชน์น้อย  พวกเขาทั้งหมดดูเหมือนกำลังทำหน้าที่ของตนให้ลุล่วง ทว่าอันที่จริงก็คือกำลังหลอกลวงเรา  ทั้งที่ได้เกิดขึ้นเช่นนั้นไปแล้ว แต่ทุกวันนี้ทั้งหมดก็อยู่ในอดีต และต้องไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาอีก  นับแต่นี้ต่อไป คำว่า “อัครทูต” จะถูกยกเลิก และไม่ถูกนำมาใช้อีกเลย เพื่อที่ผู้คนทั้งหมดอาจลงจาก “ตำแหน่ง” ของพวกเขาและรู้จักตนเองเสียที  แน่นอนว่านี่เป็นไปเพื่อความรอดของพวกเขาเอง  “ตำแหน่ง” ไม่ใช่มงกุฎ แต่เป็นเพียงศัพท์ที่ใช้เรียกขาน  เจ้าเข้าใจความหมายของเราใช่ไหม?  บรรดาพวกที่นำคริสตจักรจะยังคงใช้ชีวิตแบบคริสตจักรภายในคริสตจักรของพวกเขาเอง แม้จะแน่นอนว่านี่ไม่ใช่กฎเกณฑ์เด็ดขาดอะไร  เมื่อจำเป็น พวกเขาก็อาจไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรต่างๆ โดยการประสานงานกับอดีตอัครทูตคนอื่นๆ  สิ่งที่สำคัญยิ่งยวดก็คือ การสามัคคีธรรมของคริสตจักรต่างๆ ต้องเพิ่มขึ้น—เว้นเสียแต่ว่า อันที่จริงแล้วไม่มีสมาชิกคนใดเลยของคริสตจักรเหล่านั้นที่ใช้ชีวิตแบบคริสตจักร  ถึงกระนั้นก็ตาม เราต้องเน้นว่าพวกเจ้าทั้งหมดต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการรู้จักตนเอง และในการกบฏต่อพญานาคใหญ่สีแดง  นี่คือเจตจำนงของเรา  ผู้คนพูดมากเท่าใดนั้นไม่สำคัญ สิ่งที่สำคัญยิ่งชีพที่สุดคือ ประชากรของเราทั้งหมดสามารถมารวมกันเป็นหนึ่งได้ เพราะนั่นเป็นหนทางเดียวที่จะเป็นพยานได้อย่างแท้จริง  ในอดีตนั้น ผู้คนล้วนกล่าวว่าพวกเขาคงจะได้มารู้จักตนเอง แต่ทว่าเราก็ได้เปล่งถ้อยคำเป็นวจนะต่างๆ นับไม่ถ้วนแล้ว—แล้วมีพวกเจ้าเท่าไหร่กันที่ได้มาเข้าใจตัวเอง?  กลายเป็นว่า ยิ่งตำแหน่งของคนเราสูงขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นที่คนเราจะละวางตนเองลงไว้ก่อน ยิ่งความหวังของคนเรายิ่งใหญ่ขึ้นเท่าใด คนเราก็จะทนทุกข์มากขึ้นเท่านั้นตอนที่กำลังถูกตีสอน  นี่คือความรอดของเราสำหรับมนุษยชาติ  เจ้าเข้าใจหรือไม่?  อย่าเพียงแต่รับเอาสิ่งนี้ไว้เฉยๆ โดยไม่ศึกษาให้ดีเสียก่อน การทำอย่างนั้นตื้นเขินเกินไป และไร้ค่า  เจ้าเข้าใจความหมายแฝงที่นอนรออยู่ตรงนี้หรือไม่?  หากสมาชิกของคริสตจักรมีความสามารถที่จะเข้าใจตัวพวกเขาเองได้อย่างแท้จริง เช่นนั้นแล้ว นี่ก็ย่อมจะเป็นการสาธิตแสดงว่าผู้คนชนิดนั้นรักเราอย่างแท้จริง  กล่าวคือ หากเจ้าไม่หักขนมปังกับผู้คน เจ้าก็จะไม่เข้าใจความยากลำบากของพวกเขา  เจ้าตีความคำกล่าวนี้ว่าอย่างไรหรือ?  สุดท้ายแล้ว เราจะทำให้ผู้คนทั้งหมดรู้จักตัวพวกเขาเอง ในช่วงระหว่างเวลาแห่งการตีสอนพวกเขา และทำให้พวกเขาขับร้องและหัวเราะไปพลางขณะกำลังเกิดการตีสอน  เจ้าจะมีความเชื่ออย่างแท้จริงที่จะทำให้เราพึงพอใจหรือไม่?  ดังนั้น อะไรหรือที่พวกเจ้าควรทำในการฝึกฝนปฏิบัติของพวกเจ้า?  นับแต่นี้ต่อไป กิจธุระต่างๆ ของแต่ละคริสตจักรจะถูกรับมือโดยบุคคลที่เหมาะสมในคริสตจักรนั้น และอัครทูตทั้งหลายจะเพียงแค่ใช้ชีวิตแบบคริสตจักร นี่เรียกว่า “การผ่านประสบการณ์กับชีวิต”  พวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ ?

ก่อนที่การตีสอนได้มาถึงมนุษยชาติอย่างเป็นทางการ เราจะทำ “งานแห่งการต้อนรับ” กับผู้คนก่อน เพื่อที่ว่าในท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาทุกคนอาจทำให้เราพึงพอใจ  แม้แต่พวกที่กำลังจะถอนตัว พวกเขาก็ต้องทนทุกข์ และแล้วเสร็จการเป็นคำพยานก่อนที่จะจากไป ไม่เช่นนั้นแล้ว เราจะไม่ลดหย่อนผ่อนโทษให้พวกเขาเลย  นี่แสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยของเราในการไม่ยอมผ่อนปรนต่อการล่วงเกินของผู้คน ตลอดจนอุปนิสัยของเราในการทำสิ่งที่เรากล่าวให้สำเร็จลุล่วง  เช่นนี้แล้ว เราจะทำให้สัญญาของเราที่ว่า “เราหมายความตามที่เรากล่าว และสิ่งที่เรากล่าวจะถูกทำ และสิ่งที่เราทำจะยืนยงตลอดกาล” ลุล่วง  เมื่อวจนะทั้งหลายออกจากปากเราไป วิญญาณของเราก็เริ่มพระราชกิจของพระองค์  ใครหรือที่จะกล้าจงใจเล่นกับ “ของเล่นทั้งหลาย” ที่พวกเขาถืออยู่ในมือ?  ทุกคนต้องยอมรับการตีสอนของเราอย่างมีสัมมาคารวะและเชื่อฟัง  ใครหรือที่อาจสามารถหลีกหนีไปได้?  อาจสามารถมีอีกเส้นทางหนึ่งนอกจากเส้นทางของเราหรือ?  วันนี้ เราได้อนุญาตให้เจ้าอยู่บนแผ่นดินโลก และเจ้าก็ชื่นบาน พรุ่งนี้เราจะอนุญาตให้เจ้าเข้าไปในสวรรค์ และเจ้าก็จะให้การสรรเสริญ  และในวันหลังจากนั้น เราจะวางเจ้าใต้ผืนปฐพี อันเป็นที่ที่เจ้าจะถูกตีสอน  เหล่านี้มิใช่ข้อพึงประสงค์ทั้งหมดแห่งงานของเราหรอกหรือ?  มีใครบ้างที่ไม่ทนทุกข์กับโชคร้าย และรับพระพรไว้เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ต่อข้อพึงประสงค์ของเรา?  พวกเจ้าจักเป็นข้อยกเว้นได้หรือ?  ในฐานะประชากรของเราบนแผ่นดินโลก สิ่งใดหรือที่พวกเจ้าควรทำเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ต่อข้อพึงประสงค์ของเราและเจตจำนงของเรา?  เป็นไปได้ไหมที่เจ้าจะสรรเสริญนามอันศักดิ์สิทธิ์ของเราด้วยวาจา ในขณะที่กำลังรังเกียจเราอยู่ในหัวใจของเจ้า?  การทำงานให้เรา และการทำให้สมดังหัวใจของเรา ตลอดจนการเข้าใจตัวพวกเจ้าเอง และการกบฏต่อพญานาคใหญ่สีแดง—เหล่านี้มิใช่กิจอันง่ายดายเลย และเจ้าต้องจ่ายราคาในการทำเช่นนั้น  เมื่อเรากล่าวถึง “ราคา” พวกเจ้าคิดว่าเราหมายถึงอะไรหรือ?  เราจะไม่เสวนากันเรื่องนี้ในตอนนี้ และเราจะไม่ให้คำตอบโดยตรงกับผู้คน  แต่ในทางกลับกัน เราอนุญาตให้พวกเขาขบคิดด้วยตนเอง และหลังจากนั้น จะได้ตอบคำถามทั้งหลายของเราอย่างสัมพันธ์กับชีวิตจริงโดยผ่านทางการกระทำและพฤติกรรมของพวกเขา  เจ้าสามารถทำเช่นนั้นได้หรือไม่?

27 เมษายน ค.ศ. 1992

ก่อนหน้า: บทที่ 36

ถัดไป: บทที่ 38

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มนุษย์ที่เสื่อมทรามไม่สามารถเป็นตัวแทนพระเจ้าได้

มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การปกคลุมของอิทธิพลแห่งความมืดมิดเสมอมา ถูกพันธนาการด้วยอิทธิพลของซาตาน ไม่สามารถหลีกหนีไปได้...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้