666 บรรดาผู้ที่ถูกทดสอบโดยพระวจะของพระเจ้าจะได้รับการอวยพร

Chorus

ทุกคนผ่านกระบวนการถลุงเพราะพระวจนะ

หากพระเจ้ามิได้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์

คนคงไม่ได้รับพระพรแห่งความทุกข์นี้

ทุกคนผ่านกระบวนการถลุงเพราะพระวจนะ

ผู้ยอมรับบททดสอบของ

พระวจนะย่อมได้รับพระพร


Verse 1

ตามขีดความสามารถตามธรรมชาติของคน

ความประพฤติพวกเขาท่าทีต่อพระเจ้า

พวกเขาไม่คู่ควรกระบวนการถลุงเช่นนี้

พระพรนี้คือการยกระดับของพระเจ้า

ผู้คนเคยพูดว่าตัวเองนั้นไม่คู่ควร

ต่อการได้เห็นพระพักตร์หรือได้ยินพระวจนะ

แต่บัดนี้เพราะการยกย่องและพระกรุณา

คนจึงได้รับการถลุงของพระวจนะ


Pre-chorus

นี่คือพระพรของทุกคนในยุคสุดท้าย

พวกเจ้าเคยได้ลิ้มรสพระพรนี้หรือไม่


Chorus

ทุกคนผ่านกระบวนการถลุงเพราะพระวจนะ

หากพระเจ้ามิได้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์

คนคงไม่ได้รับพระพรแห่งความทุกข์นี้

ทุกคนผ่านกระบวนการถลุงเพราะพระวจนะ

ผู้ยอมรับบททดสอบของ

พระวจนะย่อมได้รับพระพร


Verse 2

แง่มุมที่คนควรผ่านความทุกข์ทรมาน

ได้รับการกำหนดมาแล้วโดยพระเจ้า

ไม่ใช่ตามข้อพึงประสงค์ของผู้คน

นี่คือความจริงที่แน่นอน

เหล่าผู้เชื่อควรยอมรับบททดสอบแห่งพระวจนะ

ทุกคนควรทนทุกข์ภายในพระวจนะ

แลกกับความทุกข์ทนที่เจ้าได้ก้าวผ่าน

เจ้าจึงได้รับพระพรของวันนี้


Bridge

หากเจ้าไม่ทุกข์ทนก็ย่อมไม่อาจรับการชมเชย

เจ้าอาจร้องทุกข์คร่ำครวญเมื่อในอดีต

แต่พระเจ้าไม่ทรงจดจำเรื่องนั้น

มาถึงวันนี้จงอย่ามองไปวันวาน


Chorus

ทุกคนผ่านกระบวนการถลุงเพราะพระวจนะ

หากพระเจ้ามิได้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์

คนคงไม่ได้รับพระพรแห่งความทุกข์นี้

ทุกคนผ่านกระบวนการถลุงเพราะพระวจนะ

ผู้ยอมรับบททดสอบของ

พระวจนะย่อมได้รับพระพร

ผู้ยอมรับบททดสอบของ

พระวจนะย่อมได้รับพระพร


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, รักอันจริงแท้สำหรับพระเจ้าเกิดขึ้นได้เอง

ก่อนหน้า: 665 สิ่งที่พระเจ้าต้องการทดสอบคือหัวใจที่แท้จริงของมนุษย์

ถัดไป: 667 มนุษย์ไม่เข้าใจเจตนารมณ์อันดีของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger