667 มนุษย์ไม่เข้าใจเจตนารมณ์อันดีของพระเจ้า

Verse 1

ผู้คนกังวลและกลัวการทดสอบของพระเจ้า

ในขณะอยู่ในบ่วงของซาตาน

อยู่ในที่อันตรายซึ่งซาตานคอยมาจู่โจม

แต่พวกเขาไม่ร้อนใจ เกิดอะไรขึ้นกัน


Chorus

ความเชื่อของคนในพระเจ้านั้นจำกัด

เฉพาะสิ่งที่เขานั้นเห็นได้

เขาไม่มีความเข้าใจในความรัก ความห่วงใย

ของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์

แต่มีความกังวลและกลัวการ

ทดสอบ การตีสอนของพระเจ้า

การพิพากษา พระพิโรธ พระบารมี

คนไม่มีความเข้าใจ

เจตนารมณ์ที่ดีของพระเจ้าเลย


Verse 2

การพูดถึงการทดสอบทำให้คนรู้สึกกัน

ว่าพระเจ้าทรงมีแรงจูงใจที่ซ่อนเร้น

บางคนเชื่อด้วยซ้ำว่าพระเจ้า

ทรงกำลังวางแผนชั่ว

ไม่ล่วงรู้ถึงสิ่งที่จะทรงกระทำต่อพวกตน


Verse 3

ฉะนั้นขณะร่ำร้องการนบนอบต่ออธิปไตย

และการจัดการเตรียมการของพระเจ้า

พวกเขาทำทุกอย่างที่ทำได้

เพื่อต้านทานและต่อต้าน

อำนาจปกครอง อีกทั้งแผน

ที่พระเจ้าทรงมีต่อพวกเขา


Bridge

พวกเขาเชื่อว่าหากไม่เอาใจใส่

พระเจ้าจะทรงนำไปในทางผิด

และหากพวกเขาไม่ควบคุมชะตากรรม

พระเจ้าอาจทรงเอาทุกอย่างที่พวกเขามีไปได้

และแม้แต่ชีวิตพวกเขาก็อาจถูกพรากเอาไป


Chorus

ความเชื่อของคนในพระเจ้านั้นจำกัด

เฉพาะสิ่งที่เขานั้นเห็นได้

เขาไม่มีความเข้าใจในความรัก ความห่วงใย

ของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์

แต่มีความกังวลและกลัวการ

ทดสอบ การตีสอนของพระเจ้า

การพิพากษา พระพิโรธ พระบารมี

คนไม่มีความเข้าใจ

เจตนารมณ์ที่ดีของพระเจ้าเลย


Verse 4

คนอยู่ในค่ายของซาตานแต่ไม่เคยกลัว

จะโดนซาตานทำร้ายหรือจับขัง

เขาว่าตนยอมรับให้พระเจ้าช่วยให้รอด

แต่ไม่เคยไว้ใจพระเจ้า

หรือเชื่อว่าจะได้รับความรอด


Chorus

ความเชื่อของคนในพระเจ้านั้นจำกัด

เฉพาะสิ่งที่เขานั้นเห็นได้

เขาไม่มีความเข้าใจในความรัก ความห่วงใย

ของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์

แต่มีความกังวลและกลัวการ

ทดสอบ การตีสอนของพระเจ้า

การพิพากษา พระพิโรธ พระบารมี

คนไม่มีความเข้าใจ

เจตนารมณ์ที่ดีของพระเจ้าเลย


Outro

หากคนนบนอบได้เช่นโยบต่อการออกแบบ

การจัดวางเรียบเรียง มอบการเป็นอยู่แก่พระเจ้า

สุดท้าย เฉกเช่นโยบ เขาจะได้รับพระพรจากพระเจ้า

หากคนสามารถยอมรับ

และนบนอบต่ออธิปไตยพระเจ้า

มีสิ่งใดต้องเสีย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2

ก่อนหน้า: 666 บรรดาผู้ที่ถูกทดสอบโดยพระวจะของพระเจ้าจะได้รับการอวยพร

ถัดไป: 668 กระบวนการถลุงมนุษย์ของพระเจ้าเปี่ยมความหมายที่สุด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger