บทที่ 66

งานของเราได้ดำเนินต่อมาจนถึงช่วงระยะนี้แล้ว และทั้งหมดก็ได้เป็นไปตามการจัดการเตรียมการอันชาญฉลาดของมือเรา และทั้งหมดคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเรา  ผู้ใดท่ามกลางมนุษยชาติจะสามารถทำสิ่งเช่นนี้ได้เล่า?  ไม่ใช่เป็นว่าผู้คนกลับขัดจังหวะการบริหารจัดการของเราแทนหรอกหรือ?  แม้กระนั้นก็ตาม เจ้าต้องรู้ไว้ว่าไม่มีผู้ใดสามารถทำงานของเราแทนที่เราได้ และยิ่งไม่มีผู้ใดสามารถขวางกั้นงานของเราได้เข้าไปใหญ่ เพราะไม่มีสักบุคคลเดียวที่สามารถกล่าวหรือทำสิ่งทั้งหลายที่เราทำและกล่าว  แม้เป็นดังนี้แล้ว ผู้คนก็ยังคงไม่รู้จักเรา เราที่เป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงพระปรีชา!  ภายนอกแล้วเจ้าคงจะไม่กล้าเยาะเย้ยท้าทายเราอย่างเปิดเผย แต่ทว่าในหัวใจของเจ้าและในจิตใจของเจ้า เจ้ากลับตั้งตนต่อต้านเรา  พวกคนโง่!  เจ้าไม่รู้หรือว่าเราคือพระเจ้าผู้เฝ้าดูหัวใจส่วนลึกสุดของมนุษย์?  เจ้าไม่รู้หรือว่าเราเฝ้าดูทุกคำพูดและความประพฤติของเจ้า?  เราขอกล่าวแก่เจ้าดังนี้ว่า วจนะที่อ่อนโยนจะไม่มีวันเปล่งออกจากปากของเราอีก  ในทางกลับกัน วจนะของเราทั้งหมดจะเป็นวจนะแห่งการพิพากษาอันเข้มงวด และเราจะดูว่าเจ้าจะสามารถทนฝ่าวจนะทั้งมวลได้หรือไม่  นับแต่บัดนี้ไป พวกที่หัวใจไม่อยู่ใกล้ชิดเรา—หมายถึงพวกที่ไม่มีความรักอันจริงใจให้แก่เรา—คือพวกที่เยาะเย้ยท้าทายเราอย่างเปิดเผย

ในวันนี้ พระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาถึงจุดที่จะไม่ใช้วิธีการก่อนหน้าอีกต่อไป ในทางกลับกัน วิธีการใหม่กำลังถูกนำมาดำเนินการแทน  พวกที่ไม่ร่วมมือกับเราในเชิงบวกและอย่างแข็งขันจะร่วงหล่นสู่แดนคนตาย แดนพินาศแห่งความตาย (และผู้คนเหล่านี้จะทนทุกข์กับความพินาศตลอดไป)  วิธีการใหม่จะเป็นดังต่อไปนี้คือ หากหัวใจและจิตใจของเจ้าไม่เที่ยงตรง เช่นนั้นแล้วการพิพากษาของเราจะบังเกิดแก่เจ้าทันที  นี่ย่อมรวมถึงการยึดติดกับโลก ความมั่งมี ครอบครัวของเจ้า สามี ภรรยา ลูกหลาน บิดามารดา การกินและการดื่ม เสื้อผ้า และสิ่งเช่นนั้นทั้งหมดที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอาณาจักรฝ่ายจิตวิญญาณ  ความรู้แจ้งของเหล่าวิสุทธิชนจะกลายเป็นมองเห็นได้มากขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือ ความรู้สึกทั้งหลายของชีวิตจะกลายเป็นที่ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นทุกที และจะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง  ผู้ใดที่ก่อให้เกิดการขัดจังหวะแม้แต่น้อยย่อมจะทนทุกข์กับการล้มคว่ำอันวิบัติ โดยรั้งอันดับท้ายๆ บนลู่วิ่งของชีวิต  พวกที่ไม่แยแส พวกที่ไม่แสวงหาด้วยการอุทิศตน เราจะทอดทิ้งโดยสิ้นเชิง และเราจะเพิกเฉยต่อพวกเขาทั้งหมดโดยไม่มีการยกเว้น  พวกเขาจะถูกทำให้ทุกข์เข็ญอยู่ในความวิบัติเป็นเวลาหนึ่งพันปี  ส่วนพวกที่แสวงหาอย่างร้อนแรง—นั่นคือพวกที่ก่อให้เกิดการขัดจังหวะอยู่เสมอ—เราจะปลดเปลื้องความไม่รู้เท่าทันของพวกเขาและทำให้พวกเขาจงรักภักดีต่อเรา  ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาจะมีปัญญาและเชาวน์ และด้วยผลจากการนั้นย่อมจะแสวงหาด้วยความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก  เราเพิ่มพูนพรของเราเป็นทวีคูณให้แก่บุตรหัวปีของเราทั้งหมด และความรักของเราย่อมมาถึงพวกเจ้าตลอดเวลา  เราดูแลพวกเจ้าและปกป้องพวกเจ้าอยู่เสมอ และเราจะไม่อนุญาตให้พวกเจ้าตกลงไปในตาข่ายของซาตาน  เราได้เริ่มเปิดตัวงานของเราท่ามกลางกลุ่มชนทั้งปวงแล้ว นั่นคือเราได้เพิ่มโครงงานอีกอย่างหนึ่งแล้ว  กลุ่มชนเหล่านี้คือผู้ที่จะทำการปรนนิบัติพระคริสต์เป็นเวลาหนึ่งพันปี และผู้คนจำนวนมากมายมหาศาลจะเข้าไปเนืองแน่นอยู่ในราชอาณาจักรของเรา

บุตรทั้งหลายของเรา พวกเจ้าต้องทำให้การฝึกฝนของพวกเจ้าเข้มข้นขึ้น  มีงานมากมายรอพวกเจ้าอยู่ ซึ่งเป็นงานที่พวกเจ้าต้องรับไปทำให้สำเร็จสมบูรณ์  เราเพียงปรารถนาให้พวกเจ้าเร่งรีบและเป็นผู้ใหญ่ เพื่อที่พวกเจ้าอาจทำให้งานที่เราได้วางใจฝากให้พวกเจ้าทำนั้นแล้วเสร็จ  นี่เป็นความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเจ้า และเป็นหน้าที่ที่พวกเจ้าซึ่งเป็นบุตรหัวปีของเราควรทำ  เราจะปกป้องพวกเจ้าจนกระทั่งพวกเจ้าไปถึงปลายทาง และเราจะพิทักษ์พวกเจ้าเพื่อที่พวกเจ้าอาจชื่นชมความเบิกบานเคียงข้างเราตลอดไป!  พวกเจ้าทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่า เราได้จัดการเตรียมการการพลีอุทิศมากมายและสภาพแวดล้อมมากมายไว้แล้ว  ทั้งหมดก็เพื่อทำให้พวกเจ้ามีความเพียบพร้อม  พวกเจ้ารู้มิใช่หรือว่าทั้งหมดเหล่านี้คือพรจากเรา?  พวกเจ้าทั้งปวงคือบุตรผู้เป็นที่รักของเรา  ตราบเท่าที่พวกเจ้ารักเราอย่างจริงใจ เราจะไม่ละทิ้งพวกเจ้าสักคนเดียว—อย่างไรก็ดี การนี้ขึ้นอยู่กับว่าพวกเจ้าสามารถร่วมมือกับเราอย่างปรองดองหรือไม่

ก่อนหน้า: บทที่ 65

ถัดไป: บทที่ 67

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีใครที่มีเนื้อหนังสามารถหลีกหนีวันแห่งพระพิโรธได้

ในวันนี้ เราเตือนสอนพวกเจ้าเช่นนี้ก็เพื่อประโยชน์แห่งความอยู่รอดของพวกเจ้าเอง เพื่อให้งานของเราก้าวหน้าไปอย่างราบรื่น...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้