401 นัยสำคัญของการเชื่อในพระเจ้านั้นลุ่มลึกยิ่งนัก

1 ถึงตอนนี้ เจ้าก็ยังคงไม่ได้รับความเข้าใจครบถ้วนเกี่ยวกับนัยสำคัญของการเชื่อในพระเจ้าอยู่ดี  ในข้อเท็จจริงนั้น นัยสำคัญของการเชื่อในพระเจ้าลุ่มลึกมากจนกระทั่งผู้คนไร้ความสามารถที่จะหยั่งลึกการนั้นได้  ในที่สุด สิ่งทั้งหลายภายในผู้คนซึ่งเป็นของซาตานและสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมชาติของพวกเขา ต้องเปลี่ยนแปลงและต้องกลายเป็นเข้ากันได้กับข้อพึงประสงค์แห่งความจริง มีเพียงในหนทางนี้เท่านั้นคนเราจึงจะสามารถบรรลุความรอดได้อย่างแท้จริง  หากเจ้าแค่พ่นคำพูดบางคำที่เป็นคำสอนหรือตะโกนคำขวัญออกมา แล้วก็ทำความประพฤติดีสองสามอย่าง แสดงพฤติกรรมที่ดีมากกว่านั้นเล็กน้อย และละเว้นจากการกระทำบาปอันชัดเจนบางอย่าง ดังที่เจ้าเคยเมื่อครั้งที่เจ้าอยู่ภายในศาสนา นี่ยังคงไม่ได้หมายความว่า เจ้าได้ก้าวเท้าไปบนร่องครรลองที่ถูกต้องของการที่เชื่อในพระเจ้าแล้ว

2 การมีความสามารถที่จะยึดปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บ่งบอกว่าเจ้ากำลังเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องกระนั้นหรือ?  หากสิ่งทั้งหลายภายในธรรมชาติของเจ้ายังไม่เปลี่ยนแปลง สุดท้ายแล้ว เจ้าก็จะยังคงต้านทานและล่วงเกินพระเจ้าอยู่ดี  นี่จะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเจ้า  หากในการเชื่อในพระเจ้าของเจ้า เจ้าไม่แก้ไขปัญหานี้ เช่นนั้นแล้ว เจ้าจะสามารถได้รับการพิจารณาว่าได้รับการช่วยให้รอดแล้วได้หรือ?  พระเจ้าตรัสพระวจนะเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้พวกเจ้าทั้งหมดเข้าใจในหัวใจของพวกเจ้าว่า การเชื่อในพระเจ้าไม่สามารถแยกออกจากพระวจนะของพระเจ้า จากพระเจ้า หรือจากความจริงได้  เจ้าต้องเลือกเส้นทางของเจ้าอย่างดี ทุ่มเทความพยายามให้กับความจริง และทุ่มเทความพยายามให้กับพระวจนะของพระเจ้า  จงอย่าแค่รับความรู้ครึ่งๆ กลางๆ เอาไว้หรือได้มาซึ่งความเข้าใจประมาณหนึ่ง แล้วก็คิดว่าเจ้าทำสำเร็จแล้ว หากเจ้าหลอกตัวเจ้าเอง เจ้าก็มีแต่จะทำอันตรายต่อตัวเจ้าเองเท่านั้น

3 ผู้คนไม่ควรเบี่ยงเบนในการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา ในที่สุด หากพวกเขาไม่มีพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา และพวกเขาแค่ถือหนังสือเล่มหนึ่งไว้และอ่านหนังสือเล่มนั้นราวกับกำลังขี่ม้าชมสวน เช่นนั้นแล้ว พวกเขาก็จบสิ้นกัน  คำพูดที่ว่า “การเชื่อของมนุษย์ในพระเจ้าไม่สามารถแยกจากพระวจนะของพระเจ้าได้” ย้อนแย้งหรือไม่กับคำพูดที่ว่า “การเชื่อในพระเจ้าไม่สามารถแยกจากพระเจ้าได้”?  เจ้าสามารถมีพระเจ้าอยู่ในหัวใจของเจ้าได้อย่างไรเล่า หากพระวจนะของพระเจ้าไม่อยู่ภายในหัวใจของเจ้า?  หากเจ้าเชื่อในพระเจ้า แต่หัวใจของเจ้าไม่เก็บงำทั้งพระเจ้า ทั้งพระวจนะของพระองค์ ทั้งการทรงนำของพระองค์เอาไว้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จบสิ้นอย่างถึงที่สุด  หากเจ้าไร้ความสามารถที่จะทำแม้เพียงสิ่งเล็กๆ โดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าได้ เช่นนั้นแล้วเมื่อเจ้าเผชิญหน้ากับเรื่องใหญ่ของหลักธรรม เจ้าก็ยิ่งจะมีความสามารถน้อยลงไปอีกที่จะมาบรรจบกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าได้  นี่ก็หมายความว่าเจ้าจะไม่มีคำพยาน

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ในการเชื่อในพระเจ้า การเลือกหนทางที่ถูกต้องสำคัญที่สุด

ก่อนหน้า: 400 การไล่ตามเสาะหาซึ่งผู้เชื่อควรติดตาม

ถัดไป: 402 มีเพียงบรรดาผู้ที่มีความเชื่อจริงแท้เท่านั้นที่ได้รับการเห็นชอบของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger