402 มีเพียงบรรดาผู้ที่มีความเชื่อจริงแท้เท่านั้นที่ได้รับการเห็นชอบของพระเจ้า

Verse 1

ยามโมเสสนั้นได้ทุบก้อนหินนั้นลงไป

และน้ำที่พระยาห์เวห์ประทานพรั่งพรู

เป็นเพราะความเชื่อของเขาเอง

เพราะความเชื่อของเขาเอง

ยามดาวิดได้บรรเลงเพลงพิณ

เพื่อการสรรเสริญพระยาห์เวห์

ด้วยหัวใจที่ความยินดีนั้นเต็มเปี่ยม

เป็นเพราะความเชื่อของเขาเอง


Chorus 1

ยามโยบเสียฝูงสัตว์เลี้ยงที่เต็มภูเขา

และความมั่งคั่งที่มีมากมาย ฝีขึ้นเต็มร่างทรมาน

เป็นเพราะความเชื่อของเขาเอง

เมื่อเขาสามารถได้ยินพระสุรเสียงพระยาห์เวห์

อีกทั้งได้เห็นพระสิริพระยาห์เวห์

เป็นเพราะความเชื่อของเขาเอง


Verse 2

การที่เปโตรติดตามพระเยซูคริสต์ได้นั้น

เพราะความเชื่อของเขาเอง

การที่เขานั้นสามารถถูกตรึงกางเขน

และให้คำพยาน

เป็นเพราะความเชื่อของเขาเช่นกัน

เมื่อยอห์นนั้นได้เห็นฉายา

อันรุ่งโรจน์ของบุตรมนุษย์

เพราะความเชื่อของเขาเอง

ยามเมื่อเขาเห็นนิมิตแห่งยุคสุดท้าย

ยิ่งเป็นเพราะความเชื่อเขามากขึ้นอีก


Chorus 2

สาเหตุที่เหล่าชนต่างชาติดังที่เรียกขานกันนั้น

ได้รับวิวรณ์ที่พระเจ้าได้ประทาน

วิวรณ์ที่พระเจ้าได้ประทาน

ได้รู้ว่าพระเจ้าทรงกลับมาในเนื้อหนัง

เพื่อทรงงานท่ามกลางคน

เป็นเพราะความเชื่อของเขาเองเช่นกัน

เพราะความเชื่อของเขาเองเช่นกัน


Chorus 3

ผู้ที่โดนทำร้ายด้วยพระวจนะเกรี้ยวกราด

แต่ได้รับการปลอบใจและความรอดกัน

คนไม่ได้ทำเพราะความเชื่อหรือไร

คนไม่ได้ทำเพราะความเชื่อหรือไร

ผู้ที่โดนทำร้ายด้วยวจนะเกรี้ยวกราด

แต่ได้รับการปลอบใจและความรอดกัน

คนไม่ได้ทำเพราะความเชื่อหรือไร

ไม่ได้ทำเพราะความเชื่อหรือไร


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (1)

ก่อนหน้า: 401 นัยสำคัญของการเชื่อในพระเจ้านั้นลุ่มลึกยิ่งนัก

ถัดไป: 403 เจ้าได้รับมากมายแล้วเพราะความเชื่อ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger