450 เจ้าได้เข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องแห่งการเชื่อในพระเจ้าหรือยัง?

Verse 1

คนมากมายเชื่อในพระเจ้า

แต่ไม่รู้พระเจ้าประสงค์สิ่งใด

คนมากมายเชื่อในพระเจ้า

แต่ไม่รู้ซาตานต้องการอะไร

พวกเขามืดบอด ไหลตามกระแส

ไม่มีชีวิตปกติของคริสเตียน

พวกเขาไม่มีสัมพันธภาพอันปกติ

กับผู้อื่นหรือพระเจ้า


Verse 2

เห็นได้ชัดเจนถึง

สิ่งบกพร่องและปัญหามากมายของมนุษย์

เห็นได้ชัดเจนถึง

หลายอย่างที่ขัดขวางน้ำพระทัยพระเจ้า

เห็นได้ไร้ข้อกังขา

มนุษย์ไม่อยู่ในครรลองที่ถูกต้องในความเชื่อ

เป็นที่เห็นชัดเจนว่า

มนุษย์ไม่มีประสบการณ์ชีวิตจริง


Chorus

ร่องครรลองที่ถูกต้องแห่งความเชื่อ

คือการสงบใจเฉพาะพระพักตร์ตลอดเวลา

เข้าสนิทกับพระองค์ และค่อยๆรู้เรื่องพระองค์

และรู้สิ่งที่เจ้าขาดมากขึ้น

แต่ละวันเจ้าได้รับความรู้แจ้งใหม่ๆ

ยิ่งถวิลหาที่จะเข้าสู่ความจริง

ได้รับความรู้ใหม่แล้วเจ้าจึง

จะหลุดจากอิทธิพลของซาตานและเติบโตในชีวิต


Verse 3

เจ้าอยู่ร่องครรลองที่ถูกไหม

เจ้าละทิ้งโซ่ตรวนซาตานในเรื่องใดหรือ

เจ้าอยู่ร่องครรลองที่ถูกไหม

เจ้าหลุดพ้นอำนาจซาตานในเรื่องใดหรือ

หากเจ้าอยู่ร่องครรลองไม่ถูกต้อง

พันธะของเจ้ากับซาตานยังไม่ถูกตัดขาด

หากเจ้าอยู่ร่องครรลองไม่ถูกต้อง

ความรักพระเจ้าของเจ้าจะจริงแท้

และบริสุทธิ์ได้หรือ


Bridge

เจ้าบอกเจ้ารักพระเจ้า

แต่เจ้ายังคงอยู่ในโซ่ตรวนซาตาน

เจ้าบอกเจ้ารักพระเจ้า

แต่เจ้าไม่ได้กำลังหลอกพระเจ้าหรือ

เพื่อพระเจ้าทรงได้รับเจ้า

ทรงนับเจ้าเป็นประชากรของพระองค์

เพื่อเจ้ารักพระเจ้าอย่างไร้ราคี

จงอยู่บนร่องครรลองที่ถูกต้องเสียก่อน


Chorus

ร่องครรลองที่ถูกต้องแห่งความเชื่อ

คือการสงบใจเฉพาะพระพักตร์ตลอดเวลา

เข้าสนิทกับพระองค์ และค่อยๆรู้เรื่องพระองค์

และรู้สิ่งที่เจ้าขาดมากขึ้น

แต่ละวันเจ้าได้รับความรู้แจ้งใหม่ๆ

ยิ่งถวิลหาที่จะเข้าสู่ความจริง

ได้รับความรู้ใหม่แล้วเจ้าจึง

จะหลุดจากอิทธิพลของซาตานและเติบโตในชีวิต


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ผู้เชื่อควรที่จะยึดถือทัศนคติแบบใด

ก่อนหน้า: 449 การสำแดงพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ถัดไป: 451 พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นปกติและสัมพันธ์กับชีวิตจริง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger