451 พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นปกติและสัมพันธ์กับชีวิตจริง

1 พระราชกิจทั้งหมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นปกติธรรมดา และเป็นจริง  เมื่อเจ้าอ่านพระวจนะของพระเจ้าและอธิษฐาน ภายในจิตใจเจ้าสว่างไสวและมั่นคงแน่วแน่ โลกภายนอกไม่อาจเข้ามาแทรกแซงเจ้าได้ ภายในเจ้าเต็มใจที่จะรักพระเจ้า เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมกับสิ่งทั้งหลายที่เป็นแง่บวก และเจ้ารังเกียจโลกที่ชั่วร้าย  นี่คือการดำเนินชีวิตอยู่ภายในพระเจ้า  ไม่ใช่เป็นดังที่ผู้คนกล่าวว่า เป็นการรับประสบการณ์ความชื่นบานเหลือล้น—การพูดเช่นนั้นไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริง  ในปัจจุบัน ทุกสิ่งทุกอย่างควรเริ่มต้นจากความเป็นจริง  ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงกระทำเป็นจริงแท้

2 ในประสบการณ์ของเจ้า เจ้าควรให้ความสนใจกับการรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง และกับการค้นหารอยพระบาทแห่งพระราชกิจของพระเจ้า และวิถีทางที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสัมผัสและให้ความรู้แจ้งแก่ผู้คน  หากเจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า และอธิษฐาน และร่วมมือในหนทางที่เป็นจริงมากขึ้น ด้วยการซึมซาบสิ่งดีๆ จากวันเวลาที่ผ่านไปแล้ว และการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี เหมือนกับเปโตร หากเจ้ารับฟังด้วยหูของเจ้า และสังเกตดูด้วยตาของเจ้า และหมั่นอธิษฐาน และไตร่ตรองในหัวใจของเจ้า และทำทั้งหมดที่เจ้าสามารถทำได้ เพื่อร่วมมือกับพระราชกิจของพระเจ้า เช่นนั้นแล้วพระเจ้าย่อมจะทรงนำเจ้าอย่างแน่นอน

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, วิธีรู้จักความเป็นจริง

ก่อนหน้า: 450 เจ้าได้เข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องแห่งการเชื่อในพระเจ้าหรือยัง?

ถัดไป: 452 หลักธรรมเกี่ยวกับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger