138 มนุษย์ต้องเป็นพยานยืนยันต่อพระเจ้าในแต่ละช่วงระยะของพระราชกิจของพระองค์

Verse 1

ยิ่งคนร่วมมือกับพระเจ้าได้มากขึ้นเท่าไหร่

พระเจ้ายิ่งได้พระสิริมากขึ้นเท่านั้น

ความร่วมมือของคนคือการต้องเป็นพยานให้พระเจ้า

และคำพยานนี้คือการปฏิบัติของคน


Chorus

การบริหารจัดการของพระเจ้าทั้งหมด

เกิดขึ้นจากสามช่วงระยะ

แต่ละช่วงระยะ คนได้รับข้อพึงประสงค์

เมื่อยุคผันผ่านและเดินหน้าไป

ข้อพึงประสงค์ยิ่งสูงขึ้นอีก

ราชกิจดำเนินทีละขั้นตอนไปถึงจุดสูงสุด

จนมนุษย์เห็นการปรากฏในเนื้อหนังของพระวจนะ

ข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า

ต่อมนุษย์จึงยิ่งเพิ่มระดับสูง

เหมือนข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า

ให้มนุษย์เป็นพยานเพื่อพระองค์


Verse 2

ในวันวาน คนต้องทำตามธรรมบัญญัติ

คนต้องถ่อมใจและต้องอดทนเช่นกัน

บัดนี้เขาต้องเชื่อฟังการออกแบบ

ทั้งหมดของพระเจ้า

คนต้องมีความรักสูงสุดเพื่อพระเจ้า


Verse 3

สุดท้ายแล้ว คนต้องยังรักพระเจ้า

ในขณะที่คนสู้ทนความทุกข์ลำบาก

เหล่านี้คือข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าต่อมนุษย์

ค่อยๆ เผยผ่านการบริหารจัดการ


Chorus

การบริหารจัดการของพระเจ้าทั้งหมด

เกิดขึ้นจากสามช่วงระยะ

แต่ละช่วงระยะ คนได้รับข้อพึงประสงค์

เมื่อยุคผันผ่านและเดินหน้าไป

ข้อพึงประสงค์ยิ่งสูงขึ้นอีก

ราชกิจดำเนินทีละขั้นตอนไปถึงจุดสูงสุด

จนมนุษย์เห็นการปรากฏในเนื้อหนังของพระวจนะ

ข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า

ต่อมนุษย์จึงยิ่งเพิ่มระดับสูง

เหมือนข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า

ให้มนุษย์เป็นพยานเพื่อพระองค์


Bridge

ราชกิจพระเจ้าแต่ละช่วงระยะลุ่มลึกกว่าก่อนหน้า

ข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าต่อคน

ยิ่งลึกซึ้งกว่าแต่ก่อน

การบริหารจัดการจึงค่อยๆ เป็นรูปเป็นร่าง

เพราะข้อพึงประสงค์ที่สูงขึ้นทุกที

อุปนิสัยมนุษย์ยิ่งเข้าใกล้มาตรฐาน

ที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์

เมื่อนั้นคนจึงสามารถเริ่มต้น

หลุดพ้นอิทธิพลของซาตาน

เมื่อราชกิจเสร็จสิ้นบริบูรณ์

มนุษย์ทั้งมวลจะได้รับการช่วยให้รอด

จากอิทธิพลของซาตาน


Chorus

การบริหารจัดการของพระเจ้าทั้งหมด

เกิดขึ้นจากสามช่วงระยะ

แต่ละช่วงระยะ คนได้รับข้อพึงประสงค์

เมื่อยุคผันผ่านและเดินหน้าไป

ข้อพึงประสงค์ยิ่งสูงขึ้นอีก

ราชกิจดำเนินทีละขั้นตอนไปถึงจุดสูงสุด

จนมนุษย์เห็นการปรากฏในเนื้อหนังของพระวจนะ

ข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า

ต่อมนุษย์จึงยิ่งเพิ่มระดับสูง

เหมือนข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า

ให้มนุษย์เป็นพยานเพื่อพระองค์

เป็นพยานเพื่อพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้าและการปฏิบัติของมนุษย์

ก่อนหน้า: 137 พระราชกิจทั้งมวลของพระเจ้าสัมพันธ์กับชีวิตจริงที่สุด

ถัดไป: 139 ความแตกต่างระหว่างพระราชกิจของพระเจ้ากับงานของมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger