137 พระราชกิจทั้งมวลของพระเจ้าสัมพันธ์กับชีวิตจริงที่สุด

Verse 1

ในราชกิจ พระเจ้าทรงแสดงสิ่งที่ทรงเป็น

มิใช่ทรงกรำพระดำริเพื่อเค้นคิดสูตร

ราชกิจที่ทรงทำนั้นจริงแท้ที่สุดแล้ว

ปรับไปตามความเปลี่ยนแปลง

และยุคสมัยที่พัฒนาไป


Verse 2

พระเจ้าทรงราชกิจเสมือนเป็น

การรักษาความเจ็บป่วยด้วยยา

ทรงสังเกตการณ์และสานต่อ

โดยดูจากผลลัพธ์ของงาน

ทรงแสดงพระปัญญาฤทธานุภาพ

ไปตามราชกิจแต่ละช่วงระยะ

ทรงให้ทุกคนที่ทรงพากลับมาในยุคนั้น

ได้เห็นพระอุปนิสัยทั้งหมดของพระองค์


Chorus 1

พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งจำเป็น

ให้คนตามราชกิจแต่ละยุค

ดูตามความเสื่อมทรามที่ซาตานทำกับคน

ทรงราชกิจใหม่ตั้งแต่ทรงสร้างโลกขึ้นมา

โดยไม่มีซ้ำเลยสักขั้นตอน

ซาตานวางอุบายให้คนเสื่อมทราม

ส่วนพระเจ้าทรงงานเปี่ยมพระปัญญาไม่มีหยุดยั้ง


Bridge

พระเจ้าทรงไม่เคยล้มเหลว

หรือหยุดงานนับแต่สร้างโลกมา

หลังซาตานทำมนุษย์เสื่อมทราม

พระเจ้าทรงงานท่ามกลางมนุษย์ตลอด

เพื่อทรงปราบศัตรูที่ทำมนุษย์เสื่อมทราม

ศึกครั้งนี้จะร้อนแรงไปจนโลกถึงปลายทาง


Verse 3

พระเจ้าทรงนำความรอดมาสู่คน

ในการทรงราชกิจนี้

ให้คนได้เห็นพระปัญญา

สิทธิอำนาจ ฤทธานุภาพไม่สิ้นสุด

ท้ายที่สุดจะทรงให้เห็นพระอุปนิสัยอันชอบธรรม

ให้บำเหน็จคนที่ดี ลงโทษลงทัณฑ์คนชั่ว

ทรงใช้พระปัญญาตามแผนร้ายของซาตาน

ทรงไม่เคยพ่ายแพ้ในการสู้รบกับซาตาน


Chorus 2

พระเจ้าทรงทำให้ทุกสิ่งในสวรรค์

นบนอบต่อสิทธิอำนาจพระองค์

ทำให้ทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้

อยู่ภายใต้ที่รองพระบาท

ทรงทำให้พวกที่คุกคาม

และรุกรานเหล่ามวลมนุษย์

นั้นล้วนจะต้องได้รับการตีสอนจากพระองค์

ดอกผลจากราชกิจทั้งปวงเนื่องมาจากพระปัญญา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าควรรู้ว่าองค์รวมแห่งมนุษยชาติได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบันอย่างไร

ก่อนหน้า: 136 พระราชกิจพระเจ้าไม่หยุดนิ่ง

ถัดไป: 138 มนุษย์ต้องเป็นพยานยืนยันต่อพระเจ้าในแต่ละช่วงระยะของพระราชกิจของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger