242 การบอกปัดพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายคือการหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์

Verse 1

เจ้าแยกแยะหนทางความจริงได้หรือไม่

รับรองได้ไหมจะไม่ต่อต้านพระคริสต์

เจ้าติดตามราชกิจพระวิญญาณได้หรือไม่

ผู้ที่ไม่รู้จักพระเมสสิยาห์สามารถต่อต้านพระเยซู

ผู้ที่ไม่เข้าใจพระเยซู

สามารถบอกปัดประณามพระองค์

เห็นการเสด็จกลับมาเป็นอุบายของซาตาน

คนมากขึ้นจะประณามพระเยซูผู้ทรงกลับสู่เนื้อหนัง


Pre-chorus 1

นี่ไม่ทำให้พวกเจ้ากลัวหรือไร

พวกเจ้าจะเผชิญการหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์

การทำลายพระวจนะต่อคริสตจักร

การบอกปัดพระวจนะทั้งหมดของพระเยซู


Chorus 1

จะได้รับสิ่งใดจากพระเยซูได้

หากพวกเจ้าแสนงุนงง

จะรู้ราชกิจไหมเมื่อทรงหวนคืน

หากพวกเจ้าไม่ยอมเห็นความผิดของตน


Verse 2

ผู้คนที่ไม่ได้รับความจริง

แต่รอคอยพระเยซูบนเมฆขาว

จะต้องหมิ่นพระวิญญาณอย่างแน่นอน

นี่คือผู้คนที่จะต้องถูกทำลาย

พวกเจ้าหวังพระคุณพระเยซู

ต้องการเพียงสวรรค์อันผาสุก

แต่กลับไม่เคยเชื่อฟังพระวจนะ

หรือได้รับความจริงเมื่อพระองค์ทรงหวนคืน


Pre-chorus 2

พวกเจ้ามีอะไรที่จะเสนอ

เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาบนเมฆขาว

ความจริงใจในคำสารภาพของพวกเจ้า

และการทำบาปซ้ำ ๆ หรือไร


Chorus 2

พวกเจ้าจะพลีอุทิศสิ่งใดให้พระองค์

งานหลายปีที่ใช้ยกย่องตนหรือไร

จะทำให้พระองค์เชื่อใจได้เช่นไร

ช่างแสนอวดดีไม่ยอมรับความจริง

ช่างแสนอวดดีไม่ยอมรับความจริง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ในเวลาที่เจ้าได้เห็นกายจิตวิญญาณของพระเยซู พระเจ้าจะได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว

ก่อนหน้า: 241 ปฏิเสธพระคริสต์แห่งวาระสิ้นสุดนั้นคือดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์

ถัดไป: 243 ผลสืบเนื่องของการปฏิเสธพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger