241 ปฏิเสธพระคริสต์แห่งวาระสิ้นสุดนั้นคือดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์

Verse 1

พระคริสต์ปรากฏในยุคสุดท้าย

เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์แท้จริง

ได้ชีวิตที่ทรงมอบให้ ได้ชีวิตที่ทรงมอบให้

พระราชกิจพระคริสต์นั้นเป็นไป

เพื่อสรุปปิดตัวยุคเก่าและเข้าสู่ยุคใหม่

เป็นเส้นทางที่จะต้องก้าวเดิน

ของทุกคนที่เข้าสู่ยุคใหม่

หากว่าเจ้านั้นไม่อาจยอมรับพระองค์

แต่กลับประณามและดูหมิ่นรังแกพระองค์

เจ้าจะถูกไฟคอยแผดเผานิรันดร์

จะไม่มีวันเข้าอาณาจักรพระเจ้า


Chorus

พระคริสต์นั้นคือการแสดงออก

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้า

หนึ่งเดียวที่พระเจ้าทรงวางใจ

มอบงานบนโลกให้ทำ

พระเจ้าตรัสหากเจ้าไม่ยอมรับสิ่งที่ทำ

โดยพระคริสต์ยุคสุดท้าย

เจ้าได้ดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์

บทลงทัณฑ์ที่เจ้าได้รับไปประจักษ์ชัดต่อทุกคน


Verse 2

พระเจ้าตรัสว่าหากเจ้าต่อต้าน

และหากเจ้าปฏิเสธพระคริสต์ยุคสุดท้าย

ไม่มีใครแบกรับผลตามมา

ไม่มีใครแบกรับแทนเจ้าได้

โอกาสของเจ้าจะหมดสิ้นหายไป

ที่จะได้รับความเห็นชอบใดของพระเจ้า

เจ้าอาจพยายามไถ่บาปของตน

แต่ไม่อาจเห็นพระพักตร์ได้อีก

เพราะสิ่งที่เจ้าต่อต้านไม่ใช่คน

ที่เจ้าไม่ยอมรับไม่ใช่ผู้อ่อนแอ

แต่คือพระคริสต์ที่เจ้าปฏิเสธ

เจ้ารู้ไหมผลจะเป็นเช่นไร


Chorus

พระคริสต์นั้นคือการแสดงออก

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้า

หนึ่งเดียวที่พระเจ้าทรงวางใจ

มอบงานบนโลกให้ทำ

พระเจ้าตรัสหากเจ้าไม่ยอมรับสิ่งที่ทำ

โดยพระคริสต์ยุคสุดท้าย

เจ้าได้ดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์

บทลงทัณฑ์ที่เจ้าได้รับไปประจักษ์ชัดต่อทุกคน


Bridge

ความผิดเจ้านั้นร้ายแรง มิใช่พลาดผิดเล็กน้อย

จงอย่าอหังการต่อความจริงแท้

หรือพูดวิจารณ์โดยไม่ระวัง

เพราะความจริงเท่านั้นจะให้ชีวิต

ให้เจ้าได้เกิดใหม่อีกครา

และเห็นพระพักตร์พระเจ้า


Chorus

พระคริสต์นั้นคือการแสดงออก

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้า

หนึ่งเดียวที่พระเจ้าทรงวางใจ

มอบงานบนโลกให้ทำ

พระเจ้าตรัสหากเจ้าไม่ยอมรับสิ่งที่ทำ

โดยพระคริสต์ยุคสุดท้าย

เจ้าได้ดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์

บทลงทัณฑ์ที่เจ้าได้รับไปประจักษ์ชัดต่อทุกคน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเท่านั้นที่สามารถประทานหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้

ก่อนหน้า: 240 บรรดาผู้ละทิ้งพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายจะถูกลงโทษไปตลอดกาล

ถัดไป: 242 การบอกปัดพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายคือการหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger