164 พระประสงค์เบื้องหลังการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ของพระเจ้าในยุคสุดท้าย

Verse 1

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

เพื่อทรงราชกิจที่ควรจะทำ

และเพื่อปฏิบัติพันธกิจแห่งพระวจนะ

ทรงงานด้วยพระองค์เองท่ามกลางคน

เพราะเป้าหมายนั้นคือทำให้ทุกคน

ที่สมดังพระทัยพระองค์มีความเพียบพร้อม


Chorus

พระเจ้าทรงปรากฏในรูปมนุษย์เพื่อทรงพิชิตผู้คน

และเพื่อทำให้ผู้ที่ทรงรักมีความเพียบพร้อม

เพื่อทอดพระเนตรพวกที่พระองค์

ทรงทำให้มีความเพียบพร้อม

ทรงประสงค์จะเห็นด้วยพระองค์เอง

ว่าผู้คนที่เพียบพร้อมเป็นพยานให้พระองค์


Verse 2

นับจากการทรงสร้างจนถึงบัดนี้

มีเพียงช่วงเวลาในยุคสุดท้าย

พระเจ้าทรงปรากฏในรูป

มนุษย์เพื่อทรงราชกิจใหญ่

พระองค์ทรงทนทุกข์สิ่งที่คนไม่อาจทน

แต่ราชกิจพระองค์ไม่เคยล่าช้าเลย

ถึงทรงถ่อมพระทัยบังเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดา


Chorus

พระเจ้าทรงปรากฏในรูปมนุษย์เพื่อทรงพิชิตผู้คน

และเพื่อทำให้ผู้ที่ทรงรักมีความเพียบพร้อม

เพื่อทอดพระเนตรพวกที่พระองค์

ทรงทำให้มีความเพียบพร้อม

ทรงประสงค์จะเห็นด้วยพระองค์เอง

ว่าผู้คนที่เพียบพร้อมเป็นพยานให้พระองค์


Verse 3

แม้พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

แผนพระองค์นั้นไม่เคยสับสน

พระองค์ทรงราชกิจไปตามแผนพระองค์

ผู้ได้รับความเพียบพร้อมมิใช่คนสองคน

แต่เป็นกลุ่มผู้คนที่มีไม่กี่คน

พวกเขามาจากชนชาติหลากหลายทั่วทั้งโลก


Chorus

พระเจ้าทรงปรากฏในรูปมนุษย์เพื่อทรงพิชิตผู้คน

และเพื่อทำให้ผู้ที่ทรงรักมีความเพียบพร้อม

เพื่อทอดพระเนตรพวกที่พระองค์

ทรงทำให้มีความเพียบพร้อม

ทรงประสงค์จะเห็นด้วยพระองค์เอง

ว่าผู้คนที่เพียบพร้อมเป็นพยานให้พระองค์


Verse 4

เป้าหมายในการทรงราชกิจมากมาย

คือเพื่อให้ได้รับกลุ่มนี้ของผู้คน

และได้รับการเป็นพยาน

ที่คนเหล่านี้เป็นให้พระองค์

เป้าหมายในการทรงราชกิจมากมาย

คือให้ผู้ที่ทรงเลือกสรรนั้น

เพียบพร้อมและทรงรับพระสิริ

ที่ไม่กี่คนนี้ถวายแด่พระองค์


Chorus

พระเจ้าทรงปรากฏในรูปมนุษย์เพื่อทรงพิชิตผู้คน

และเพื่อทำให้ผู้ที่ทรงรักมีความเพียบพร้อม

เพื่อทอดพระเนตรพวกที่พระองค์

ทรงทำให้มีความเพียบพร้อม

ทรงประสงค์จะเห็นด้วยพระองค์เอง

ว่าผู้คนที่เพียบพร้อมเป็นพยานให้พระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เฉพาะบรรดาผู้มุ่งเน้นการปฏิบัติเท่านั้นที่สามารถได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมได้

ก่อนหน้า: 163 เหตุที่พระคริสต์ได้เสด็จมาทรงพระราชกิจบนแผ่นดินโลก

ถัดไป: 165 ไม่มีผู้ใดล่วงรู้การมาถึงของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger