883 เมื่อพระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น มนุษย์จึงมีโอกาสแห่งความรอด

1 วันหนึ่ง ประสบการณ์ของเจ้าจะเป็นประสบการณ์ที่ว่า พวกเจ้าเข้าใจการจุติมาเป็นมนุษย์ของพระเจ้า ซึ่งมีร่างฝ่ายเนื้อหนังของพระองค์ที่เป็นสภาวะความเป็นมนุษย์ ว่าเป็นสิ่งที่มวลมนุษย์ทั้งปวงจำเป็นต้องมี  ยิ่งการจุติเป็นมนุษย์ สภาวะความเป็นมนุษย์ของพระเจ้า ทั้งหมดที่พระองค์ทรงมีและสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยนั้นเป็นปกติมากขึ้นเท่าไร ความรอดที่สิ่งเหล่านั้นมีให้แก่พวกเราก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้น ยิ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นปกติมากขึ้นเท่าไร พวกเราก็ยิ่งจำเป็นต้องการสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นเท่านั้น  หากการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้านั้นเหนือธรรมชาติ เช่นนั้นแล้ว ก็ไม่มีสักคนหนึ่งจากพวกเขาที่จะได้รับการช่วยให้รอด ถึงแม้ว่าพวกเราจะได้รับการเลือกสรรโดยพระเจ้าก็ตาม  แน่ชัดว่าเป็นเพราะความถ่อมพระทัยและการซ่อนเร้นของพระเจ้า เป็นเพราะความปกติและความสัมพันธ์กับชีวิตจริงของพระเจ้าที่ดูเหมือนไม่โดดเด่นสำคัญพระองค์นี้นี่เอง มวลมนุษย์จึงมีโอกาสแห่งความรอด  ในตัวผู้คนมีความไม่เชื่อฟังและธาตุแท้แห่งอุปนิสัยเยี่ยงซาตานอันเสื่อมทราม ซึ่งทำให้เกิดมโนคติที่หลงผิด ความเข้าใจผิดทุกประเภท และความเป็นปรปักษ์กับพระเจ้า ผลลัพธ์จากมโนคติที่หลงผิดเหล่านี้ ผู้คนจึงมักจะปฏิเสธพระคริสต์พระองค์นี้ และปฏิเสธสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติของพระองค์ นี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่

2 หากเจ้าปรารถนาที่จะได้รับการช่วยให้รอด ได้รับความรอดของพระเจ้า และปรารถนาที่จะยอมรับการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า เจ้าก็ต้องละวางมโนคติที่หลงผิดต่างๆ ของเจ้าทั้งหมด และคำนิยามที่ผิดพลาดเกี่ยวกับพระคริสต์ไว้ก่อน เจ้าต้องละวางสารพัดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับพระคริสต์ลงเสียก่อน และเจ้าต้องคิดถึงหนทางที่จะยอมรับทุกสิ่งที่มาจากพระองค์  เมื่อนั้นเท่านั้น พระวจนะที่พระองค์ตรัสและความจริงที่พระองค์ทรงแสดงออกจึงจะพบการเข้าสู่หัวใจของเจ้าบ้างและกลายเป็นชีวิตของเจ้า  หากเจ้าปรารถนาที่จะติดตามพระองค์ เจ้าก็ควรยอมรับทุกสิ่งที่เกี่ยวพันกับพระองค์ เจ้าไม่ควรที่จะยืนต้านพระองค์ อีกทั้งไม่ควรเข้าใจพระองค์ผิดด้วยมโนคติที่หลงฟิดของเจ้าเอง เจ้าไม่ควรที่จะเกาะติดกับมโนคติที่หลงผิดของเจ้าเอง และเข้าใจผิดและกังขาต่อพระองค์ หรือแม้กระทั่งต้านทานและต่อต้านพระองค์อยู่เนืองนิตย์  ด้วยท่าทีเช่นนั้น เจ้าย่อมได้แต่ทำร้ายตัวเจ้าเองเท่านั้น นั่นไม่เป็นประโยชน์แม้แต่น้อยต่อตัวเจ้า

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, โดยการแก้ไขมโนคติอันหลงผิดของคนเราเท่านั้น คนเราจึงจะสามารถออกเดินไปบนร่องครรลองที่ถูกต้องแห่งการเชื่อในพระเจ้า (1)

ก่อนหน้า: 882 พระเจ้าได้ทรงมอบความรักทั้งหมดของพระองค์ให้มนุษยชาติ

ถัดไป: 884 รักของพระเจ้าเป็นจริงที่สุด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger