882 พระเจ้าได้ทรงมอบความรักทั้งหมดของพระองค์ให้มนุษยชาติ

1 ไม่ว่าพระเจ้าทรงชอบธรรม เปี่ยมบารมี หรือพิโรธหรือไม่ พระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำเพื่อความรอดของมนุษยชาติ เป็นผลมาจากความรัก  เหตุใดเล่าพระเจ้าจึงได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์?  มีการพูดไว้แล้วว่าพระองค์ทรงใช้ความพยายามทั้งหมดในการช่วยมวลมนุษย์ให้รอด เมื่อเป็นเช่นนั้น การทรงปรากฏในรูปมนุษย์ของพระองค์จึงกอปรด้วยความครบถ้วนบริบูรณ์ของความรักของพระองค์ มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดขีด และสถานการณ์นี้ก็เกินการเยียวยา  ดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ทรงมีตัวเลือกนอกจากจะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และมอบพระองค์เองแก่มวลมนุษย์  พระเจ้าทรงมอบความรักของพระองค์ทั้งหมด

2 หากพระองค์ไม่ได้ทรงรักมนุษยชาติ พระองค์คงจะไม่ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พระองค์คงจะได้ทรงซัดกระหน่ำฟ้าร้องจากฟ้าสวรรค์ โดยทรงส่งพระบารมีและพระพิโรธของพระองค์ออกไปโดยตรงและทรงทำให้มนุษย์ทรุดลงสู่พื้นดิน  คงจะไม่มีความจำเป็นที่พระเจ้าจะทรงใช้ความพยายามทั้งหมดในการทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์คงจะไม่ได้ทรงจำเป็นที่จะต้องจ่ายราคายิ่งใหญ่เช่นนั้น หรือทนทุกข์กับการเหยียดหยามเกินเลยเช่นนั้น  นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนตัวอย่างหนึ่ง  พระองค์คงจะทรงทนทุกข์กับความเจ็บปวด การเหยียดหยาม การทอดทิ้ง และการข่มเหงเพื่อช่วยเหล่ามนุษย์ให้รอดมากกว่า ทั้งๆ ที่มีสภาพแวดล้อมอันไม่เป็นมิตรเช่นนั้น พระองค์ก็ยังคงทรงนำพาความรอดมาสู่พวกเขา  จะสามารถมีความรักอันใดที่ยิ่งใหญ่กว่าได้หรือ?

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, แก่นแท้ของพระคริสต์คือความรัก

ก่อนหน้า: 881 พระเจ้าทรงรับเอาความเจ็บปวดทั้งหลายไปเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

ถัดไป: 883 เมื่อพระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น มนุษย์จึงมีโอกาสแห่งความรอด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger