722 จงเชื่อฟังพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

Verse 1

พระเจ้าผู้จุติต้องการรับ ผู้ทำตามพระทัย

อย่าอยู่ในความคลุมเครือ จงเชื่อราชกิจ

อย่าไปกังวลกับแนวคิด เรื่องพระเจ้าบนสวรรค์

หรือทำให้พระเจ้าในเนื้อหนังลำบากใจ

ผู้เชื่อฟังพระองค์ เชื่อฟังแผนของพระองค์

ผู้เชื่อฟังพระองค์ฟังพระวจนะ

พวกเขาไม่สนสิ่งที่พระเจ้าบนสวรรค์ทำ ว่าทรงเป็นอย่างไร

พวกเขามอบหมดใจให้พระเจ้าบนโลก

พวกเขามอบทั้งชีวิตไว้ต่อหน้าพระองค์

พวกเขาไม่เคยคิดถึงความปลอดภัยตน

ไม่เคยคิดมากมาย เรื่องพระเจ้าในเนื้อหนัง

สภาวะปกติ และการทรงภาคชีวิตจริง


Chorus

ผู้เชื่อฟังพระเจ้าในเนื้อหนัง ทรงทำให้เพียบพร้อมได้

เหล่าผู้เชื่อฟังพระเจ้าบนสวรรค์นั้น ไม่ได้อะไร

นั่นเพราะพระเจ้าบนโลกนั้นประทานพร

และมอบสัญญาแก่คน หาใช่พระเจ้าบนสวรรค์


Verse 2

ไม่เป็นธรรม ที่เทิดทูนพระเจ้าบนสวรรค์

และเห็นพระเจ้าบนโลก เป็นเพียงคนทั่วไป

พระเจ้าบนสวรรค์ทรงยิ่งใหญ่ ดีเลิศและรู้แจ้ง

แต่พระองค์ไม่มีอยู่จริง

พระเจ้าบนโลกเป็นคนทั่วไปและไม่สำคัญ

พระองค์ทรงธรรมดา ไร้การกระทำสะเทือนโลก

พระองค์ไม่มีจิตใจที่เหนือคนทั่วไป

พระองค์ทำงาน ตรัสอย่างปกติและเป็นจริง

แม้พระองค์ไม่ตรัส ผ่านการใช้เสียงฟ้าร้อง

พระองค์ไม่ได้เรียกลมและสั่งฟ้าฝน

ทรงเป็นร่างจุติจริง ของพระเจ้าบนสวรรค์

และพระองค์คือพระเจ้า ที่อยู่ท่ามกลางมนุษย์แท้จริง


Chorus

ผู้เชื่อฟังพระเจ้าในเนื้อหนัง ทรงทำให้เพียบพร้อมได้

เหล่าผู้เชื่อฟังพระเจ้าบนสวรรค์นั้น ไม่ได้อะไร

นั่นเพราะพระเจ้าบนโลกนั้นประทานพร

และมอบสัญญาแก่คน หาใช่พระเจ้าบนสวรรค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ผู้ที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงคือบรรดาผู้ที่สามารถนบนอบโดยสมบูรณ์ต่อการทรงภาคชีวิตจริงของพระองค์

ก่อนหน้า: 721 พวกที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าต่อต้านพระเจ้า

ถัดไป: 723 เกณฑ์สำหรับความเชื่อฟังพระเจ้าของมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger