จงเชื่อฟังพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

Verse 1

พระเจ้าผู้จุติต้องการรับ ผู้ทำตามพระทัย

อย่าอยู่ในความคลุมเครือ จงเชื่อราชกิจ

อย่าไปกังวลกับแนวคิด เรื่องพระเจ้าบนสวรรค์

หรือทำให้พระเจ้าในเนื้อหนังลำบากใจ

ผู้เชื่อฟังพระองค์ เชื่อฟังแผนของพระองค์

ผู้เชื่อฟังพระองค์ฟังพระวจนะ

พวกเขาไม่สนสิ่งที่พระเจ้าบนสวรรค์ทำ ว่าทรงเป็นอย่างไร

พวกเขามอบหมดใจให้พระเจ้าบนโลก

พวกเขามอบทั้งชีวิตไว้ต่อหน้าพระองค์

พวกเขาไม่เคยคิดถึงความปลอดภัยตน

ไม่เคยคิดมากมาย เรื่องพระเจ้าในเนื้อหนัง

สภาวะปกติ และการทรงภาคชีวิตจริง

Chorus

ผู้เชื่อฟังพระเจ้าในเนื้อหนัง ทรงทำให้เพียบพร้อมได้

เหล่าผู้เชื่อฟังพระเจ้าบนสวรรค์นั้น ไม่ได้อะไร

นั่นเพราะพระเจ้าบนโลกนั้นประทานพร

และมอบสัญญาแก่คน หาใช่พระเจ้าบนสวรรค์

Verse 2

ไม่เป็นธรรม ที่เทิดทูนพระเจ้าบนสวรรค์

และเห็นพระเจ้าบนโลก เป็นเพียงคนทั่วไป

พระเจ้าบนสวรรค์ทรงยิ่งใหญ่ ดีเลิศและรู้แจ้ง

แต่พระองค์ไม่มีอยู่จริง

พระเจ้าบนโลกเป็นคนทั่วไปและไม่สำคัญ

พระองค์ทรงธรรมดา ไร้การกระทำสะเทือนโลก

พระองค์ไม่มีจิตใจที่เหนือคนทั่วไป

พระองค์ทำงาน ตรัสอย่างปกติและเป็นจริง

แม้พระองค์ไม่ตรัส ผ่านการใช้เสียงฟ้าร้อง

พระองค์ไม่ได้เรียกลมและสั่งฟ้าฝน

ทรงเป็นร่างจุติจริง ของพระเจ้าบนสวรรค์

และพระองค์คือพระเจ้า ที่อยู่ท่ามกลางมนุษย์แท้จริง

Chorus

ผู้เชื่อฟังพระเจ้าในเนื้อหนัง ทรงทำให้เพียบพร้อมได้

เหล่าผู้เชื่อฟังพระเจ้าบนสวรรค์นั้น ไม่ได้อะไร

นั่นเพราะพระเจ้าบนโลกนั้นประทานพร

และมอบสัญญาแก่คน หาใช่พระเจ้าบนสวรรค์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: พระเจ้าในเนื้อหนังคือน้ำพุแห่งชีวิตที่มีชีวิตอยู่

ถัดไป: พระประสงค์ของพระราชกิจพระเจ้าในกระบวนการถลุง

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกฤษฎีกาบริหารสิบประการซึ่งจะต้องได้รับการเชื่อฟังโดยประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรในยุคอาณาจักร

1. มนุษย์ไม่ควรสรรเสริญตัวเอง และไม่ควรยกย่องตัวเอง เขาควรนมัสการและยกย่องพระเจ้า 2....

มนุษย์ผู้ที่ได้จำกัดเขตพระเจ้าไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเขาสามารถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร?

พระราชกิจของพระเจ้ากำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอ และแม้ว่าเป้าประสงค์ของพระราชกิจของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง...

วิธีรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้าและบรรดาผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์ผล

ก่อนอื่น พวกเราจงมาขับร้องเพลงสรรเสริญกันเถิด: เพลงเฉลิมราชอาณาจักร (1) ราชอาณาจักรเคลื่อนลงสถิตบนพิภพ เสียงร้องคลอตาม: มหาชนแซ่ซ้องพระเจ้า...

เหตุใดโลกศาสนาจึงต่อต้านและกล่าวโทษพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าอย่างบ้าคลั่งอยู่เสมอ

สองพันปีมาแล้วเมื่อองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ได้ทรงปรากฏและทรงพระราชกิจในยูเดีย...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้