723 เกณฑ์สำหรับความเชื่อฟังพระเจ้าของมนุษย์

Verse 1

หากเจ้าเรียกร้องขอจากพระเจ้าร่ำไป

นั่นเป็นข้อยืนยันว่าเจ้าไม่เชื่อฟัง

เจ้ากำลังสร้างข้อตกลง

กำลังเลือกความคิดตัวเอง

ประพฤติตนไปตามสิ่งเหล่านั้น

นี่เองคือการทรยศและการไม่เชื่อฟัง

เจ้าเรียกร้องจากพระเจ้าเพราะสำนึกเจ้าไม่มี

หากเจ้าเชื่อนี่คือพระเจ้า

จะเรียกร้อง เจ้าย่อมไม่กล้า

จะเหตุผลใดเจ้าก็ไร้คุณสมบัติ


Pre-chorus

หากเจ้ามีความเชื่อแท้ในพระเจ้า

และเชื่อว่าพระองค์คือพระเจ้า

เจ้าจะหมดทางเลือก

นอกจากเชื่อฟังและนมัสการ


Chorus

เมื่อประเมินว่าผู้คนสามารถ

นบนอบตนต่อพระเจ้าหรือไม่

ให้ดูว่าพวกเขาต้องการจากพระองค์

ในสิ่งที่มากไปหรือไม่

ว่ามีแรงจูงใจอื่นใดอีกที่ควรนำมาเพื่อพิจารณา


Verse 2

ผู้คนไม่เพียงมีทางเลือกในทุกวันนี้

แต่ยังบังคับขอพระเจ้าตามเจตจำนง

พยายามให้พระเจ้าทรงทำ

ตามความคิดของพวกเขาเอง

แทนที่พวกเขาจะทำตามดำริพระเจ้า

พวกเขาไม่มีการเชื่อแท้ในพระเจ้า

ไม่อาจรับคำสรรเสริญจากพระเจ้า

การเชื่อฟังและความเชื่อ

เติบโตเมื่อลดการเรียกร้อง

และสำนึกของเจ้าจะกลายเป็นเหมาะสม


Pre-chorus

หากเจ้ามีความเชื่อแท้ในพระเจ้า

และเชื่อว่าพระองค์คือพระเจ้า

เจ้าจะหมดทางเลือก

นอกจากเชื่อฟังและนมัสการ


Chorus

เมื่อประเมินว่าผู้คนสามารถ

นบนอบตนต่อพระเจ้าหรือไม่

ให้ดูว่าพวกเขาต้องการจากพระองค์

ในสิ่งที่มากไปหรือไม่

ว่ามีแรงจูงใจอื่นใดอีกที่ควรนำมาเพื่อพิจารณา


Bridge

เมื่อเจ้าสามารถเชื่อฟังอย่างจริงแท้

จะติดตามพระเจ้าด้วยจิตใจและหัวใจเดียว

ไม่ว่าเจ้ามีสถานะหรือไม่

ไม่ว่าพระองค์นั้นทรงใช้เจ้าหรือไม่

เจ้าจะสามารถสละเพื่อพระองค์

จากนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะครองสำนึก

และเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าจริงๆ


Chorus

เมื่อประเมินว่าผู้คนสามารถ

นบนอบตนต่อพระเจ้าหรือไม่

ให้ดูว่าพวกเขาต้องการจากพระองค์

ในสิ่งที่มากไปหรือไม่

ว่ามีแรงจูงใจอื่นใดอีกที่ควรนำมาเพื่อพิจารณา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ผู้คนสร้างข้อเรียกร้องต่อพระเจ้ามากเกินไป

ก่อนหน้า: 722 จงเชื่อฟังพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

ถัดไป: 724 กุญแจสำคัญสู่การเชื่อฟังพระเจ้าคือการยอมรับความสว่างซึ่งใหม่สุด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger