411 การเชื่อในพระเจ้าแต่ไม่ยอมรับความจริงนั้นคือการเป็นผู้ปราศจากความเชื่อ

Verse 1

บางคนไม่ยินดีในการพิพากษาหรือความจริง

พวกแสวงหาอำนาจนี้กลับอยากมีอำนาจและร่ำรวย

ค้นหานิกายที่มีอิทธิพล

ศิษยาภิบาลจากโรงเรียนสอนศาสนา

พวกเขายอมรับหนทางความจริงแต่เชื่อครึ่งเดียว

ไม่อาจให้หมดทั้งจิตใจและหัวใจ

ปากพูดถึงการทุ่มเทเพื่อพระเจ้า

แต่ตานั้นกลับจ้องมองศิษยาภิบาลคณาจารย์


Pre-chorus 1

พวกเขานั้นไม่แม้แต่ชายตามองพระคริสต์อีกครา

จดจ้องแต่ความรุ่งโรจน์ ชื่อเสียง ความมั่งมี


Chorus

พระเจ้าตรัสว่าผู้ไม่ให้คุณค่าความจริง

คือพวกทรยศและไม่เชื่อในพระองค์

พวกนั้นจะไม่มีวันได้รับ

การรับรองของพระคริสต์


Verse 2

พวกเขาไม่อาจเชื่อว่าคนตัวเล็กผู้หนึ่ง

จะพิชิตและทำให้คนเพียบพร้อมได้

คิดว่าเป็นเรื่องน่าขันที่พวก

นอกสายตาเป็นพวกที่ถูกเลือกโดยพระเจ้า

พวกเขาเชื่อว่าถ้าพวกคนเช่นนั้นคือเป้าหมาย

ที่พระเจ้าจะทรงช่วยให้รอด

โลกและสวรรค์คงจะพลิกกลับด้านกัน

ทุกคนคงจะหัวเราะกันแทบตาย

พวกเขาเชื่อว่าถ้าทรงทำให้

พวกนอกสายตาเพียบพร้อม

พวกคนยิ่งใหญ่ก็จะกลายเป็นพระเจ้าเสียเอง

มุมมองพวกเขาแปดเปื้อนความไม่เชื่อ

ร้ายกว่าไม่เชื่อคือพวกเขาคือสัตว์ร้ายวิปริต


Pre-chorus 2

พวกเขาให้ค่าเพียงสถานะและเกียรติยศ

อำนาจและกลุ่มนิกายที่ใหญ่โต

ไม่นับถือพวกได้รับการนำโดยพระคริสต์

พวกเขาทรยศพระคริสต์ ชีวิตและความจริง


Chorus

พระเจ้าตรัสว่าผู้ไม่ให้คุณค่าความจริง

คือพวกทรยศและไม่เชื่อในพระองค์

พวกนั้นจะไม่มีวันได้รับ

การรับรองของพระคริสต์


Outro

เจ้าเห็นหรือยังว่าเจ้ามีความไม่เชื่อมากเพียงใด

ทรยศพระคริสต์มากเพียงใด

พระเจ้าทรงเตือนให้เจ้านั้นอุทิศตนเต็มที่

เพราะเจ้าเลือกหนทางแห่งความจริงแล้ว

เจ้าควรรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นของ

พวกที่เชื่อและนมัสการอย่างแท้จริง

พระเจ้ามิได้ทรงเป็นของโลก

หรือว่าคนใดคนหนึ่ง

ทรงเป็นของพวกที่อุทิศตน และภักดีต่อพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าที่แท้จริงหรือไม่?

ก่อนหน้า: 410 เจ้ายังคงมีการเชื่อที่ปนเปยุ่งเหยิง

ถัดไป: 412 สิ่งที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติต่อความเชื่อของเจ้าอย่างไม่สลักสำคัญ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger