ไม่มีผู้ใดล่วงรู้การมาถึงของพระเจ้า

ไม่มีใครรู้ว่า พระเจ้านั้นทรงมา

ไม่มีใครต้อนรับพระองค์

และไม่มีใคร รับรู้เรื่องใด

ทุกสิ่งนั้น ที่ทรงจะทำ

I

ชีวิต ยังไม่เปลี่ยนแปร

ใจคนยังเป็นดั่งเดิม

ดั่งเช่นเคย วันคืนล่วงไป

พระเจ้า อยู่ในหมู่มวลเรา

เป็นผู้ติดตามผู้ยากไร้ ผู้ศรัทธาโดยทั่วไป

พระองค์ทรงมีเป้าหมาย

อีกทั้งเทวสภาพ ที่คนสามัญไม่มี

ไม่มีใคร ที่จะได้เห็น

หรือรับรู้ความต่างที่มีท่ามกลาง

เนื้อแท้พระเจ้าและคน

ไม่มีใครรู้ว่า พระเจ้านั้นทรงมา

ไม่มีใครต้อนรับพระองค์

และไม่มีใคร รับรู้เรื่องใด

ทุกสิ่งนั้น ที่ทรงจะทำ

II

เราอยู่ร่วมกับพระองค์ ไร้เงื่อนไขไม่หวั่นเกรง

เพราะเรานั้นมองเห็นพระองค์ เป็นเพียงผู้ศรัทธา

ทรงเฝ้ามอง พวกเราเคลื่อนไหว

ทรงรู้ ความคิดของเรา

ไม่มีใครรู้ว่า พระเจ้านั้นทรงมา

ไม่มีใครต้อนรับพระองค์

และไม่มีใคร รับรู้เรื่องใด

ทุกสิ่งนั้น ที่ทรงจะทำ

III

ไร้ผู้ใส่ใจที่พระเจ้านั้นทรงอยู่

หรือคิดถึงกิจของพระองค์

ไม่มีใครเดาว่าทรงเป็นใคร

เรานั้น แค่ไล่ตามเป้าหมายต่อไป

ราวกับว่าพระเจ้านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา

ราวกับว่าพระเจ้านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา

ไม่มีใครรู้ว่า พระเจ้านั้นทรงมา

ไม่มีใครต้อนรับพระองค์

และไม่มีใคร รับรู้เรื่องใด

ทุกสิ่งนั้น ที่ทรงจะทำ

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: พระเจ้าทรงดูแลดีทั่วถึงกัน

ถัดไป: พระเจ้าทรงปรารถนาจะไถ่บาปมนุษย์ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คำนำ

แม้ว่าผู้คนมากมายเชื่อในพระเจ้า แต่น้อยคนนักที่เข้าใจว่าอะไรคือความหมายของความเชื่อในพระเจ้า...

การหยั่งรู้ข่าวลือและเหตุผลวิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวง

ในยุคสุดท้าย องค์พระเยซูเจ้าทรงกลับมาปรากฎและทรงพระราชกิจในโลกในฐานะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์...

ความแตกต่างในแก่นแท้ระหว่างพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์กับประชากรซึ่งพระเจ้าทรงใช้งาน

หลายปีมานี้เป็นเวลาที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงกำลังค้นหามาตลอดขณะที่พระองค์ทรงพระราชกิจบนแผ่นดินโลก...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้