596 มนุษย์ต้องรักษาหน้าที่ของตน

Verse 1

การเดินไปตามเส้นทางนี้นั้นยาก

หากผู้คนไม่มีความเชื่อใดๆ

บัดนี้ทุกคนเห็น

ว่าราชกิจพระเจ้ากับมโนคติหลงผิดของคน

ไม่ได้สอดคล้องกันสักนิดเลย

พระเจ้าตรัสพระวจนะมามากมาย

และทรงทำราชกิจมามากมาย

ซึ่งไม่สอดคล้องมโนคติหลงผิดของคน


Pre-chorus 1

ผู้คนจึงต้องมีความเชื่อ

ความมุ่งมั่นพร้อมความตั้งใจ

เพื่อพวกเขาจะได้ยืนหยัด

ในสิ่งที่ได้เห็นและได้รับ

จากประสบการณ์ของตน


Chorus

ไม่ว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งใดในผู้คน

พวกเขาต้องค้ำชูสิ่งที่ครอบครอง

มีความจริงใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

และยังคงอุทิศตนเพื่อพระองค์ไปจนถึงที่สุด

นั่นคือหน้าที่มนุษย์

ผู้คนต้องคอยค้ำชูสิ่งที่ควรทำ


Verse 2

ความเชื่อในพระเจ้าต้องเชื่อฟังพระองค์

และได้รับประสบการณ์ในราชกิจ

พระเจ้าทรงทำราชกิจมากมาย

อาจกล่าวได้ว่าสำหรับผู้คน

ทั้งหมดคือความเพียบพร้อม กระบวนการถลุง

ยิ่งไปกว่านั้นคือการตีสอน

ไม่มีพระราชกิจสักขั้นตอน

ที่สอดคล้องกับมโนคติหลงผิดของคน


Pre-chorus 2

สิ่งที่คนได้ชื่นชมคือพระวจนะรุนแรง

เมื่อเสด็จมาคนควรได้ชื่นชม

พระพิโรธ พระบารมี

แต่ไม่ว่าพระวจนะรุนแรงเพียงใด

พระองค์เสด็จมาช่วยมนุษย์

ให้รอดและเพียบพร้อม


Chorus

ไม่ว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งใดในผู้คน

พวกเขาต้องค้ำชูสิ่งที่ครอบครอง

มีความจริงใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

และยังคงอุทิศตนเพื่อพระองค์ไปจนถึงที่สุด

นั่นคือหน้าที่มนุษย์

ผู้คนต้องคอยค้ำชูสิ่งที่ควรทำ


Outro

เพราะเป็นสิ่งทรงสร้าง คนควรทำหน้าที่ลุล่วง

พวกเขาควรทำ และยืนหยัดเป็นพยานให้พระเจ้า

ในท่ามกลางกระบวนการถลุง

ค้ำชูการเป็นพยานที่พวกเขาควรเป็น

และควรจะเป็นพยานที่ยิ่งใหญ่กัน

ในทุกการทดสอบ

เช่นนี้คือการเป็นผู้ที่มีชัย เป็นผู้ที่มีชัย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าควรธำรงไว้ซึ่งการอุทิศตนของเจ้าแด่พระเจ้า

ก่อนหน้า: 595 มีเพียงการลุล่วงหน้าที่ของเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้

ถัดไป: 597 จงลุล่วงหน้าที่ของเจ้าแล้วเจ้าจะยืนหยัดเป็นพยาน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger