597 จงลุล่วงหน้าที่ของเจ้าแล้วเจ้าจะยืนหยัดเป็นพยาน

1 ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้า เจ้าต้องมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า—เช่นนี้จึงถูกต้อง  เจ้าต้องทบทวนตัวเจ้าเองโดยไม่ถ่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า  จงอย่าเพียงทบทวนและไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าเลย—นั่นย่อมผิด  ในหลายกรณี บททดสอบของพระเจ้าคือภาระที่พระองค์ประทานแก่ผู้คน  ไม่ว่าภาระที่พระเจ้าประทานแก่เจ้าจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม นั่นคือน้ำหนักของภาระที่เจ้าควรดำเนินการ เพราะพระเจ้าเข้าพระทัยเจ้า และทรงรู้ว่าเจ้าจะสามารถแบกรับมัน  ภาระที่พระเจ้าประทานแก่เจ้าจะไม่มากเกินกว่าวุฒิภาวะของเจ้าหรือขีดจำกัดแห่งการสู้ทนของเจ้า ดังนั้นจึงไม่มีคำถามเลยว่าเจ้าจะสามารถแบกรับมันได้หรือไม่

2 ไม่ว่าภาระที่พระเจ้าประทานแก่เจ้ามีลักษณะเช่นไร เป็นบททดสอบประเภทใด จงจำไว้อย่างหนึ่งว่า  ไม่ว่าเจ้าเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ และไม่ว่าเจ้าได้รับความรู้แจ้งและความกระจ่างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเจ้าอธิษฐานหรือไม่ ไม่ว่าบททดสอบนี้คือการที่พระเจ้าทรงบ่มวินัยเจ้าหรือตักเตือนเจ้า ย่อมไม่สำคัญหากว่าเจ้าไม่เข้าใจ  ตราบเท่าที่เจ้าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เจ้าควรจะปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ พระเจ้าก็จะพึงพอพระทัย และเจ้าจะตั้งมั่นในคำพยานของเจ้า

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, หนทางข้างหน้ามีอยู่แต่ในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าและตรึกตรองความจริงเป็นนิจเท่านั้น

ก่อนหน้า: 596 มนุษย์ต้องรักษาหน้าที่ของตน

ถัดไป: 598 เจ้าควรยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger