37 การเคลื่อนไหวของพระราชกิจของพระเจ้าในจักรวาล

Chorus

ผู้คนบนโลกจะจำนนต่อพระเจ้า 

เชื่อฟังดังเช่นเหล่าเทวดา

ไร้ปรารถนาขบถหรือต่อต้าน 

นี่คือราชกิจทั่วทั้งจักรวาล


Verse 1

พระเจ้าอยู่กับผู้คนแรมปี แต่ไม่มีผู้ใดตระหนักรู้เลย

ไม่มีใครรู้จักพระองค์ แต่พระคำบอกว่าทรงอยู่ที่นี่

ทรงขอให้มนุษย์มาเบื้องหน้าพระองค์ 

เพื่อพวกเขาจะได้บางสิ่งจากพระองค์

แต่คนยังเว้นระยะห่างของเขา 

ไม่แปลกหากไม่มีใครรู้จักพระองค์


Bridge 1

เมื่อทรงย่างก้าวไปทั่วทั้งจักรวาล 

คนก็เริ่มใคร่ครวญได้มากขึ้น

พวกเขามาเข้าเฝ้าเบื้องหน้าพระเจ้า 

คุกเข่าลงและกราบบูชาพระเจ้า

นี่คือวันถวายเกียรติพระเจ้า 

วันแห่งการกลับมาและออกเดินทาง

นี่คือวันถวายเกียรติพระเจ้า 

วันแห่งการกลับมาและออกเดินทาง โอ้


Verse 2

พระเจ้าเริ่มราชกิจท่ามกลางคน 

และแผนการสุดท้ายทั่วจักรวาล

ใครก็ตามที่ไม่ใส่ใจ จะได้ลิ้มรสทัณฑ์ ซึ่งไร้ปราณี

เช่นนี้ไม่ใช่เพราะพระทัยเย็นชา 

แต่เพราะนี่คือขั้นตอนในแผนการ

แผนอันต้องสอดคล้องกันทุกสิ่ง 

นี่คือความจริงที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้


Chorus

ผู้คนบนโลกจะจำนนต่อพระเจ้า 

เชื่อฟังดังเช่นเหล่าเทวดา

ไร้ปรารถนาขบถหรือต่อต้าน 

นี่คือราชกิจทั่วทั้งจักรวาล


Verse 3

ยามทรงราชกิจอย่างเป็นทางการ 

ผู้คนเคลื่อนไหว ทำตามพระองค์

จักรวาลจะจดจ่อกับพระเจ้า 

จักรวาลปรีดา มนุษย์ถูกกระตุ้น

พญานาคแดงอยู่ในวงล้อ รับใช้พระเจ้าแม้ตนไม่เต็มใจ

มันไม่อาจทำตามใจตนได้ 

มีแต่ต้องเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า


Bridge 2

พญานาคเป็นอุบายในแผนการ 

ศัตรูพระเจ้าและผู้รับใช้

พระเจ้าบังเกิดลงมาในรังของมัน 

เพื่อบรรลุขั้นตอนท้ายสุดของราชกิจ

เพื่อให้พญานาครับใช้ได้มากขึ้น 

พระเจ้าจะพิชิตมันให้แผนลุล่วง

เหล่าเทวดาร่วมศึกกับพระเจ้า 

ให้พระเจ้าพอพระทัยในช่วงสุดท้าย

ให้พระเจ้าพอพระทัยในช่วงสุดท้าย


Chorus

ผู้คนบนโลกจะจำนนต่อพระเจ้า 

เชื่อฟังดังเช่นเหล่าเทวดา

ไร้ปรารถนาขบถหรือต่อต้าน 

นี่คือราชกิจทั่วทั้งจักรวาล


ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 36 พระเจ้าทรงพระราชกิจใหม่ทั่วทั้งจักรวาล

ถัดไป: 38 เมื่อพระเจ้าพระองค์เองเสด็จมาสู่โลก

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้