ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

การเคลื่อนไหวของพระราชกิจของพระเจ้าในจักรวาล

播放速度

การเคลื่อนไหวของพระราชกิจของพระเจ้าในจักรวาล

Chorus

ผู้คนบนโลกจะจำนนต่อพระเจ้า

เชื่อฟังดังเช่นเหล่าเทวดา

ไร้ปรารถนาขบถหรือต่อต้าน

นี่คือราชกิจทั่วทั้งจักรวาล

Verse 1

พระเจ้าอยู่กับผู้คนแรมปี แต่ไม่มีผู้ใดตระหนักรู้เลย

ไม่มีใครรู้จักพระองค์ แต่พระคำบอกว่าทรงอยู่ที่นี่

ทรงขอให้มนุษย์มาเบื้องหน้าพระองค์

เพื่อพวกเขาจะได้บางสิ่งจากพระองค์

แต่คนยังเว้นระยะห่างของเขา

ไม่แปลกหากไม่มีใครรู้จักพระองค์

Bridge 1

เมื่อทรงย่างก้าวไปทั่วทั้งจักรวาล

คนก็เริ่มใคร่ครวญได้มากขึ้น

พวกเขามาเข้าเฝ้าเบื้องหน้าพระเจ้า

คุกเข่าลงและกราบบูชาพระเจ้า

นี่คือวันถวายเกียรติพระเจ้า

วันแห่งการกลับมาและออกเดินทาง

นี่คือวันถวายเกียรติพระเจ้า

วันแห่งการกลับมาและออกเดินทาง โอ้

Verse 2

พระเจ้าเริ่มราชกิจท่ามกลางคน

และแผนการสุดท้ายทั่วจักรวาล

ใครก็ตามที่ไม่ใส่ใจ จะได้ลิ้มรสทัณฑ์ ซึ่งไร้ปราณี

เช่นนี้ไม่ใช่เพราะพระทัยเย็นชา

แต่เพราะนี่คือขั้นตอนในแผนการ

แผนอันต้องสอดคล้องกันทุกสิ่ง

นี่คือความจริงที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้

Chorus

ผู้คนบนโลกจะจำนนต่อพระเจ้า

เชื่อฟังดังเช่นเหล่าเทวดา

ไร้ปรารถนาขบถหรือต่อต้าน

นี่คือราชกิจทั่วทั้งจักรวาล

Verse 3

ยามทรงราชกิจอย่างเป็นทางการ

ผู้คนเคลื่อนไหว ทำตามพระองค์

จักรวาลจะจดจ่อกับพระเจ้า

จักรวาลปรีดา มนุษย์ถูกกระตุ้น

พญานาคแดงอยู่ในวงล้อ รับใช้พระเจ้าแม้ตนไม่เต็มใจ

มันไม่อาจทำตามใจตนได้

มีแต่ต้องเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า

Bridge 2

พญานาคเป็นอุบายในแผนการ

ศัตรูพระเจ้าและผู้รับใช้

พระเจ้าบังเกิดลงมาในรังของมัน

เพื่อบรรลุขั้นตอนท้ายสุดของราชกิจ

เพื่อให้พญานาครับใช้ได้มากขึ้น

พระเจ้าจะพิชิตมันให้แผนลุล่วง

เหล่าเทวดาร่วมศึกกับพระเจ้า

ให้พระเจ้าพอพระทัยในช่วงสุดท้าย

ให้พระเจ้าพอพระทัยในช่วงสุดท้าย

Chorus

ผู้คนบนโลกจะจำนนต่อพระเจ้า

เชื่อฟังดังเช่นเหล่าเทวดา

ไร้ปรารถนาขบถหรือต่อต้าน

นี่คือราชกิจทั่วทั้งจักรวาล

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:วิธีที่พระเจ้าปกครองทุกสิ่ง

ถัดไป:น้ำพระทัยของพระเจ้าต่อมนุษย์ไม่มีวันเปลี่ยน